Följ oss

Nyheter

USA går med i Parisavtalet igen, fokus på ESG och hållbara ETFer

Publicerad

den

USA går med i Parisavtalet igen, fokus på ESG och hållbara ETFer

I veckan blev Joe Biden USAs 46:e president, och en av de första sakerna som han valde att göra var att låta USA gå med i Parisavtalet igen. Miljö- och ESG har stor betydelse för den nya amerikanska regeringen.

Brittiska ETF-specialisten HANetf såg detta redan under hösten och lanserade i december 2020 en börshandlad fond med detta fokus. IClima Global Decarbonisation Enablers Ucits ETF. HANetf har på kort tid kommit att bli en av av de mest omtalade emittenterna av börshandlade fonder i Europa. Bolaget har lyckats med att identifiera en rad olika trender, bland annat det nyväckta intresset för Cannabisaktier, startat en Bitcoinfond som kommit att bli Europas mest likvida.

Även ESG och miljö har lockat. Till skillnad från många andra som endast inriktar sig på ESG fokuserar CLMA på dekarbonisering. Istället för att endast titta på företag som som minskar sina utsläpp investerar denna ETF i företag som erbjuder lösningar som hjälper andra företag att undvika utsläpp helt och hållet.

Vi har pratat med Kilian Richter, Nordenchef för HANetf och ställt frågor om denna ETF.

Så, berätta, CLMA, vad är det för ETF?

CLMA är en ETF som ger direkt exponering till den största och viktigaste trenden på 2000-talet – övergången till en koldioxidsnål ekonomi. IClima Global Decarbonisation Enablers Ucits ETF investerar i 150 globala bolag som erbjuder produkter och tjänster som hjälper andra företag att undvika CO2-utsläpp.

CLMA är unik därför att den fokuserar på relevanta klimatförändringslösningar som syftar till att undvika utsläpp totalt och inte bara minska företags existerande utsläpp.

Idén är att det bästa sättet att få ned CO2-utsläpp är att inte släppa ut något i första taget.

Hållbarhet är populärt just nu. I USA är var tredje dollar under förvaltning placerad i en ESG-fond. På vilket sätt är det bättre att placera pengar i CLMA?

Hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor och merparten av oss är överens om att det långsiktiga målet är att skapa en CO2-fri global ekonomi. Här är det mer en fråga om hur vi ska uppnå det.

CLMA är för investerare som anser att långsiktiga klimatförändringslösningar är viktigare än utsläppsminskande åtgärder. En placering i CLMA är en satsning på innovatörer som utvecklar dessa lösningar och vars affärsmodeller bygger på att de fungerar.

Har nästan hela börsen plötsligt blivit hållbar? SEB bytte namn på sin breda indexfond, tog bort 12 bolag, och som genom ett trollslag så var den ”hållbar”.

Det stämmer. Hållbara investeringar är nu en given komponent i bolags affärsmodeller. Att ha en ESG-strategi betraktas idag som en självklarhet och det är bolag som saknar detta som står ut.

Svårigheten är att det inte finns ett entydigt regelverk över vad som kan klassiciferas som hållbart. ESG-scores och ratings ges ut på olika grunder av olika spelare i branschen vilket leder till förvirring och i värsta fall en devalvering av begreppet.

Green washing, ESG är allt, så vad gör att denna börshandlade fond är bättre än vad som redan finns?

CLMA är den första ETFen som kvantitfierar den påverkan den generar. Varje bolag i CLMA har sitt potentiella utsläppsundvikande estimerat och mätt i Gigaton.

Bolagen i CLMA möjliggör konkreta lösningar som hjälper andra bolag med sina ESG-mål. Med en sådan affärsmodell har men inget intresse av ”green-washing”.

CLMA fokuserar på färre företag, är det inte bättre att uppmärksamma flera företag?

Vi anser att det är viktigare att företagen har en direkt och tydlig länk till klimatförändringslösningar än att försöka fånga upp allt som lite trubbigt kan kallas hållbart.

Det finns en uppsjö ESG ETFer som innehåller över 1,500 bolag utan direkt koppling till lösningar, så kallade ”göra-mindre-skada” ETFer. Ofta saknar dessa ETFer tydliga avgränsningar avseende industri vilket kan göra dem väldigt breda.

CLMAs specifika fokus på lösningar och tydligt klassificerade delsektorer ger ett mer kvalitativt utbud.

Nu vet vi att CLMA är en ny ETF, men vad vet vi om indexet som denna börshandlade fond följer?

Indexet är utvecklat av iClima Earth Ltd., ett Londonbaserat Green FinTech bolag vars specialitet är att utveckla aktieindex baserade på ett syfte – att dekarbonisera vår planet.

iClima Global Decarbonisation Enablers Index är globalt och täcker 5 delsektorer – grön energi, grön transport, vatten och avfallsförbättringar, dekarboniseringslösningar och hållbara produkter.

Bolagen genomgår test för att uppfylla krav på grön intäktsgenerering och behöver ha ett börsvärde på minst 200 miljoner US dollar. Varje bolag är begränsat till 2% för att undvika överexponering till large cap-bolag.

För att lära dig mer om iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF, en ETF för klimatförändringar, ladda ner dess fullständiga vitbok här.

Investera i CLMA

I och med att IClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ticker: CLMA) noteras på den tyska börsen, på Xetra, vilket gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.