Följ oss

Nyheter

SPDR lanserar ny återköps-ETF

Publicerad

den

SPDR lanserar ny återköps-ETF

SPDR lanserar ny återköps-ETF Konkurrensen ökar i den del av ETF-marknaden som fokuserar på att investera i de företag som återköper sina egna aktier. Nu skall SPDR lanserar ny återköps-ETFPowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW) är en av de ETFer inom detta segment som vi skrivit mest frekvent om, men det finns ett antal konkurrenter, till exempel TrimTabs Float Shrink ETF (NYSEArca: TTFS), Cambria Shareholder Yield ETF (NYSEArca: SYLD) och PowerShares egen PowerShares International Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: IPKW) som är en internationell motsvarighet till PKW. IPKW investerar inte i några företag i USA. Nu har State Street (NYSE: STT) State Street Global Advisors (SSgA), den tredje största amerikanska ETF emittenten, gett sig in i striden om återköps-ETFer när detta företag lanserar sin egen version, SPDR S&P 500 Buyback ETF (NYSEArca: SPYB).

SPYB är utformad på ett annat sätt än PKW men ger en bra exponering mot de företag som återköper sina egna aktier. Den nya börshandlade fonden replikerar utvecklingen för S&P 500 Buyback Index, ett index som spårar utvecklingen av de 100 företag i S&P 500 som haft den högsta återköpsgraden under de senaste tolv månaderna. Återköpsgraden definieras som kvoten mellan summan som lagts på att återköpa egna aktier det senaste året och bolagets börsvärde vid ett referensdatum.

Likaviktat index som rebalanseras kvartalsvis

SPYB är en passivt förvaltad ETF, och det finns anledning till att tro att denna börshandlade fond kommer att konkurrera med till exempel PowerShares populära PKW som replikerar avkastningen på NASDAQ US BuyBack Achievers. Detta index består av de företag som genomfört en nettominskning av sina utestående aktier med fem (5) procent eller mer under den senaste rullande tolvmånadersperioden.

Det finns flera betydande skillnader mellan dessa index, och därmed också de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa index. PKW är inte en likaviktad ETF, något som SPYB är. Förvaltningskostnaden för PKW ligger på 0,68 procent per år, medan samma siffra för SPYB är 0,35 procent. En likhet är emellertid att båda dessa börshandlade fonder båda har allokerat en stor andel av sitt kapital till konsumentvaror och tekniksektorn. Dessa har tillsammans 44 procent av kapitalvikten i SPYB och 51,5 procent i PKW.

Under de senaste tre decennierna har aktieåterköp överträffat kontant utdelning för att i USA bli den dominerande formen av företagens utbetalning av kapital till sina aktieägare. Från 1980 till 2013 har andelen vinstutdelande bolag ökat från 78 procent till 40 procent. Under samma period har andelen företag med återköp ökat från 28 procent till 43 procent. Denna ökade användning av återköp drivs av legala, skattemässiga och strukturella förändringar i de amerikanska marknaderna.

Under det tredje kvartalet 2014 återköpte företagen i S&P 500 egna aktier för 143 miljarder USD, en ökning om 16 procent jämfört med året innan. 75 procent av alla företag, totalt 374 stycken, som ingår i S&P 500 återköpte egna aktier under det tredje kvartalet 2014.

SPYB Index Top 10 Holdings

SPYB ETF

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.