Följ oss

Nyheter

Ytterligare ett bra år för återköps-ETF

Publicerad

den

Ytterligare ett bra år för återköps-ETF

Ytterligare ett bra år för återköps-ETF Börshandlade fonder som fokuserar på att köpa aktier i företag som återköper sina egna aktier kan titta tillbaka till 2014 och konstatera att 2014 var ytterligare ett bra år för återköps-ETF.  Vi noterar emellertid att för första gången på många år så verkar kopplingen till utvecklingen av S&P 500 ha försvunnit. Under det tredje kvartalet 2014 spenderade företagen som ingår i S&P 500 143 miljarder dollar på att återköpa sina egna aktier, en ökning om 16 procent sedan samma period 2013. Inte mindre än 75 procent av de företag, 374 stycken, som ingår i S&P 500 återköpte sina egna aktier under det tredje kvartalet 2014.

PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW), TrimTabs Float Shrink ETF (NYSEArca: TTFS) och Cambria Shareholder Yield ETF (NYSEArca: SYLD) handlades alla lägre under det tredje kvartalet, men rapporterar bättre utveckling för året. PKW, den största återköp ETF, är i position att släpa sin koppling till S&P 500 för bara andra gången under de senaste sju åren.

PWK, med ett förvaltat kapital om 2,65 miljarder USD, har en betydande exponering mot de sektorer där de största aktieåterköpen skett. Under det tredje kvartalet stod teknik och sällanköpssektorerna tillsammans för en kombinerad andel om 50,5% av PKW kapital. Det var företagen i denna sektor som lade ned mest pengar på återköp av egna aktier. I slutet av oktober stod dessa sektorer för 46 procent av TTFS vikt och 31 procent av kapitalet i SYLD.

Den aktivt förvaltade SYLD fokuserar på företag som lämnar utdelningar, återköper egna aktier och minskar sin skuldsättning. TTFS som också det är en aktivt förvaltad ETF fokuserar på företag som genomför nettominskningar av antalet aktier och har en förmåga att skapa ett fritt kassaflöde.

Återköpte aktier för 17 miljarder

På företagssidan var Apple det företag som ökade antalet nedlagda dollar på egna aktieåterköp under Q3 2014. Apple återköpte aktier för 17 miljarder dollar under detta kvartal, en ökning om 240 procent jämfört med samma period 2013. Under Q1 2014 lade Apple ned 18,6 miljarder USD på att återköpa sina egna aktier. Detta är de två största kapitalsummor som ett enskilt företag lagt ned på återköp av egna aktier under ett enskilt kvartal. Under de senaste tolv månaderna har Apple återköpt aktier för 55,9 miljarder dollar, mer än tre gånger så mycket som det näst mest aktiva företaget, IBM.

Det skall emellertid noteras att ingen av de tre börshandlade fonder som nämns i texten har någon större exponering mot vare sig Apple eller IBM. Vare sig Apple eller IBM ingår i PKWs index, medan både SYLD och TTFS är likaviktade ETFer vilket betyder att alla aktier har lika stor kapitalandel i dessa börshandlade fonder. Av de tio största aktieåterköpande företagen var det endast två (2) vars aktier återfanns i PKW, nämligen Home Depot och CBS. PKW replikerar utvecklingen av ett speciellt framtaget index som består av amerikanska företag som har minskat sina utestående aktier med fem (5) procent eller mer under de senaste tolv månaderna. Apple bör återfinnas i detta index för 2015.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.