Följ oss

Nyheter

Skräp lockande placering

Publicerad

den

Skräp lockande placering

Intresset för så kallade skräpobligations-ETF:er bara ökar. Det beror på att avkastningen är högre och risken är lägre än om du placerar i aktier. Av den anledningen är skräp lockande placering.

Under det senaste decenniet har ränteplaceringar slagit aktier i avkastning. Nu är räntenivåerna i flera länder på extremt låga nivåer. Förutsättningarna för fortsatta räntenedgångar och därmed fortsatta prisuppgångar i obligationer är mycket begränsade.

Detta har fått investerare att öka risknivån och investera i ränteinstrument med låga kreditbetyg, så kallade skräpobligationer. I denna krönika tittar vi närmare på ETF-utbudet inom detta populära investeringsområde.

Ränte-ETF:er som investerar i obligationer med låga kreditbetyg kallas för high yield, junk bonds eller på svenska skräpobligationer. Dessa ETF:er kan investera dels i statsobligationer, dels i företagsobligationer med låga kreditbetyg.

Vanligast förekommande är den första varianten, alltså företagsobligationer. Skräpobligationer ger i och med den högre risknivån en högre ränta än säkrare statsobligationer med höga kreditbetyg. Därför blir Skräp lockande placering för många.

I år har obligationer med lägre risk i regel utvecklats negativt i och med att räntorna har börjat att stiga. Skräpobligationer har dock fortsatt att utvecklas positivt. Bäst har det gått för europeiska skräpobligations- ETF:er.

Vad ska man köpa?

Skräpobligations- ETF:erna i mitt urval är inte fullt jämförbara. De stora skillnaderna ligger framför allt i bllöptid och de underliggande branschvikterna. Till exempel har SPDR:s ETF en stor viktning mot industribolag medan iShares iBoxx USD har en mer jämnt fördelad viktning mot ett flertal olika sektorer.

De flesta bedömare vi följer rekommenderar inte att köpa årets vinnare, det vill säga europeiska skräpobligations- ETF:er. De är i stället mer intresserade av amerikanska skräpobligationer.
Med andra ord kan de största ETF:erna sett utifrån förvaltat kapital, iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond Fund (ticker HYG) och SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (ticker JNK), vara intressanta investeringsalternativ som är värda att titta närmare på.

ETFer med hög ränta

FondTickerFörv. avg, %
iShares iBoxx Euro High Yield Bond (EUR)EUNW0,5
Advisor Shares Peritus High Yield (USD)HYLD1,36
SPDR Barclays Capital High Yield (USD)JNK0,4
Guggenheim Bullet Shares 2014 High Yield (USD)BSJE0,42
Guggenheim Bullet Shares 2015 High Yield (USD)BSJF0,42
PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bond (USD)HYS0,55
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (USD)HYG0,5
Power Shares Fundamental High Yield (USD)PHB0,5

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

XGDE ETC spårar guldpriset och valutasäkrar det till euro

Publicerad

den

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) investerar i guld. Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28 % p.a. ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities är en stor ETC med tillgångar på 603 miljoner euro under förvaltning. XGDE ETC är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) investerar i guld.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28 % p.a. ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities är en stor ETC med tillgångar på 603 miljoner euro under förvaltning. XGDE ETC är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Guldspotpriset är priset på guld i amerikanska dollar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla XGDE ETC

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXGDE
gettexEURXGDE

Fortsätt läsa

Nyheter

CBUH ETF är en faktor-ETF som investerar i aktier från hela världen

Publicerad

den

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 54 miljoner GBP under förvaltning. CBUH ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför CBUH?

  1. Exponering för en portfölj av företag från MSCI World Index som uppvisar momentumfaktorn samt integrerar miljö-, social- och styrningsinformation (ESG) för att uppnå ett högre ESG-betyg
  2. Spårar ett index som uttryckligen utesluter emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.
  3. Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Handla CBUH ETF

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIWME
gettexEURCBUH
XETRAEURCBUH

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology5.75US5949181045USD
LLYELI LILLYHealth Care2.65US5324571083USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples2.65US7427181091USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.62US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.62US1912161007USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology2.60US0378331005USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.40US1101221083USD
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.40GB0009895292GBP
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care2.35DK0060534915DKK
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.34US67066G1040USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

SPDR sänker avgifterna på global fond

Publicerad

den

Från och med måndagen den 3 april sänker SPDR avgifterna på sin SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF).

Från och med måndagen den 3 april sänker SPDR avgifterna på sin SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF).

TER kommer att sänkas från 0,40 % till 0,17 %, vilket är den mest kostnadseffektiva ETFen för kombinationen av globala Developed & Emerging och Large, Mid och SmallCaps.

Handla SPYI ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära