Följ oss

Nyheter

Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år

Publicerad

den

VIX, Chicagobörsens volatilitetsindex, också känt Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år när det i noterades till 9,70, en nedgång med åtta (8) procent under måndagen.

VIX, Chicagobörsens volatilitetsindex, också känt Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år när det i noterades till 9,70, en nedgång med åtta (8) procent under måndagen. Nedgången kan sannolikt kopplas till att aktiemarknaden andades ut när resultatet för det franska valet, en seger för Macron, kablades ut på börsskärmarna.

VIX skapades redan 2004 och bygger på det för den tiden aktuella volatilitetsindexet som byggde på S&P 100. Idag innehåller VIX sälj- och köpoptioner på det bredare S&P 500 som är den amerikanska aktiemarknadens bredare referensindex. Volatiliteten kallas också ”fear & greed”, och är en av de komponenter som används för att beräkna priset på en option. Volatiliteten är helt enkelt aktiemarknadens förväntning om hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas. VIX beräknas från alla de optioner som har S&P 500 som underliggande tillgång och visar hur placerarkollektivet tror att den amerikanska börsen kommer att utvecklas under de kommande 30 dagarna. Notera att detta index inte säger något om hur mycket börsen skall gå upp eller ned, indexet visar istället sannolikheten för att S&P 500 kommer att gå kraftigt upp och ned.

Historiskt har VIX handlats till 20

Historiskt har VIX handlats till ett medelvärde om 20. Vad är då VIX? Detta index mäter volatiliteten, vilket i sista hand är den matematiska mätningen av mänskliga känslor på aktiekurserna. Känslor är av sin natur oförutsägbara, vilket gör VIX svårt att förutsäga. Allt vi vet är att mänskliga känslor fortfarande existerar, och därför kommer volatiliteten att återvända. Vi vet emellertid inte när det kommer att ske.

En tumregel är att VIX inte ökar kraftigt om inte börsen redan börjat falla, det vill säga om det finns en oro för ekonomin i allmänhet eller för yttre politiska händelser som kan få börsen att falla. Även om VIX i sin nuvarande form skapades först 2004 så har det gjorts historiska beräkningar. Sedan 1990 ligger det historiska medelvärdet på 20 det vill säga mer än dubbelt så högt som dagens nivå. Ett värde på VIX under 20 betyder således är komfortabel och inte ser några större orosmoln i horisonten. Stiger detta värde betyder det emellertid att börsen förväntar sig den framtida volatiliteten kommer att vara hög, det vill säga att börsen kommer att var orolig den närmaste månaden.

Vad säger VIX om den framtida utvecklingen?

Som vi skrev ovan, VIX säger inget alls om hur börsen kommer att gå, detta index mäter snarare sannolikheten för kraftiga framtida kursrörelser. Den som frestas att sälja av allt när VIX är som högst bör tänka om. Börsen tenderar att söka sig till sitt medelvärde och det betyder att VIX faller tillbaka (eller stiger om det varit för lågt under en längre period). Däremot kan ett högt VIX underlätta för den som utfärdar optioner. Ett högt VIX indikerar en hög volatilitet på aktiemarknaden. Ju högre volatilitet, ju högre optionspris allt annat lika. Den som utfärdar en option säljer ju och får därför mer betalt när volatiliteten är hög.

Varför stiger då optionspriserna?

Om det blir oro på marknaden vill de flesta antingen sälja eller skydda sina befintliga innehav. Det betyder att efterfrågan på säljoptioner ökar, och vi vet alla vad som händer när efterfrågan ökar. Priset går då upp. När priset på en säljoption går upp så går priset på en köpoption ned, det är den så kallade ”put call paritityn” som styr detta. Kom bara ihåg att VIX inte är något för nybörjare då detta index ofta rör sig väldigt kraftigt när marknaden blir orolig.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VettaFis Jane Edmondson diskuterar NATO Defence ETF

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

RIEM ETF investerar i bolag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Fondens mål

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).

Ögonblicksbild av fonden

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.

Indexbeskrivning

Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Handla RIEM ETF

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXRIEE
London Stock ExchangeEURREAG
London Stock ExchangeUSDRIEM

Fortsätt läsa

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Populära