Följ oss

Nyheter

Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år

Publicerad

den

VIX, Chicagobörsens volatilitetsindex, också känt Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år när det i noterades till 9,70, en nedgång med åtta (8) procent under måndagen.

VIX, Chicagobörsens volatilitetsindex, också känt Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år när det i noterades till 9,70, en nedgång med åtta (8) procent under måndagen. Nedgången kan sannolikt kopplas till att aktiemarknaden andades ut när resultatet för det franska valet, en seger för Macron, kablades ut på börsskärmarna.

VIX skapades redan 2004 och bygger på det för den tiden aktuella volatilitetsindexet som byggde på S&P 100. Idag innehåller VIX sälj- och köpoptioner på det bredare S&P 500 som är den amerikanska aktiemarknadens bredare referensindex. Volatiliteten kallas också ”fear & greed”, och är en av de komponenter som används för att beräkna priset på en option. Volatiliteten är helt enkelt aktiemarknadens förväntning om hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas. VIX beräknas från alla de optioner som har S&P 500 som underliggande tillgång och visar hur placerarkollektivet tror att den amerikanska börsen kommer att utvecklas under de kommande 30 dagarna. Notera att detta index inte säger något om hur mycket börsen skall gå upp eller ned, indexet visar istället sannolikheten för att S&P 500 kommer att gå kraftigt upp och ned.

Historiskt har VIX handlats till 20

Historiskt har VIX handlats till ett medelvärde om 20. Vad är då VIX? Detta index mäter volatiliteten, vilket i sista hand är den matematiska mätningen av mänskliga känslor på aktiekurserna. Känslor är av sin natur oförutsägbara, vilket gör VIX svårt att förutsäga. Allt vi vet är att mänskliga känslor fortfarande existerar, och därför kommer volatiliteten att återvända. Vi vet emellertid inte när det kommer att ske.

En tumregel är att VIX inte ökar kraftigt om inte börsen redan börjat falla, det vill säga om det finns en oro för ekonomin i allmänhet eller för yttre politiska händelser som kan få börsen att falla. Även om VIX i sin nuvarande form skapades först 2004 så har det gjorts historiska beräkningar. Sedan 1990 ligger det historiska medelvärdet på 20 det vill säga mer än dubbelt så högt som dagens nivå. Ett värde på VIX under 20 betyder således är komfortabel och inte ser några större orosmoln i horisonten. Stiger detta värde betyder det emellertid att börsen förväntar sig den framtida volatiliteten kommer att vara hög, det vill säga att börsen kommer att var orolig den närmaste månaden.

Vad säger VIX om den framtida utvecklingen?

Som vi skrev ovan, VIX säger inget alls om hur börsen kommer att gå, detta index mäter snarare sannolikheten för kraftiga framtida kursrörelser. Den som frestas att sälja av allt när VIX är som högst bör tänka om. Börsen tenderar att söka sig till sitt medelvärde och det betyder att VIX faller tillbaka (eller stiger om det varit för lågt under en längre period). Däremot kan ett högt VIX underlätta för den som utfärdar optioner. Ett högt VIX indikerar en hög volatilitet på aktiemarknaden. Ju högre volatilitet, ju högre optionspris allt annat lika. Den som utfärdar en option säljer ju och får därför mer betalt när volatiliteten är hög.

Varför stiger då optionspriserna?

Om det blir oro på marknaden vill de flesta antingen sälja eller skydda sina befintliga innehav. Det betyder att efterfrågan på säljoptioner ökar, och vi vet alla vad som händer när efterfrågan ökar. Priset går då upp. När priset på en säljoption går upp så går priset på en köpoption ned, det är den så kallade ”put call paritityn” som styr detta. Kom bara ihåg att VIX inte är något för nybörjare då detta index ofta rör sig väldigt kraftigt när marknaden blir orolig.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

IUME ETF investerar i amerikanska aktier med momentum

Publicerad

den

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en mycket stor ETF med tillgångar på 931 miljoner GBP under förvaltning. IUME ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUME?

Exponering mot en portfölj av amerikanska företag som uppvisar momentumfaktorn samt positiva miljö-, sociala och styrningsegenskaper (ESG).

Utesluter uttryckligen emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.

Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar amerikanska aktier som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är MSCI USA-index.

Handla IUME ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIUME
SIX Swiss ExchangeUSDIUME

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology7.45US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology5.06US0378331005USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples3.09US7427181091USD
LLYELI LILLYHealth Care3.09US5324571083USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.94US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.91US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples2.79US7134481081USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.63US67066G1040USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.57US1101221083USD
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INCInformation Technology2.34US0530151036USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Investeringar i solenergi närmar sig samma nivåer som oljeinvesteringar

Publicerad

den

EQM Indexes säger att investeringar i solenergin stiger till rekordhöga nivåer av den globala energimixen och når oljeinvesteringar. Senior rådgivare för EQM Indexes Steve Derkash ansluter sig till Natalie Stoberman i Proactive-studion för att prata om gruppens månatliga solenergirapport och hur solenergiinvesteringar tenderar att gå om oljeinvesteringar 2023.

Solar Energy UCITS ETF ”TANN” strävar efter att erbjuda ren exponering mot den snabbt växande globala solenergiindustrin, genom att följa EQM Global Solar Energy Index som är fokuserat på företag som får betydande intäkter från solenergirelaterad affärsverksamhet.

Handla TANN ETF

HANetf Solar Energy UCITS ETF (TANN ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

BOLD gör sin månatliga ombalansering

Publicerad

den

Vinter ByteTree BOLD (BOLD1) har slutfört sin månatliga ombalansering. De nya vikterna är 22,6 % för Bitcoin och 77,4 % för guld. Bitcoin ser en ökning med 0,6% medan guld minskade i enlighet med detta. 360-dagarsvolatiliteten för Bitcoin och guld nådde 47,8 % respektive 13,9 %.

Vinter ByteTree BOLD (BOLD1) har slutfört sin månatliga ombalansering. De nya vikterna är 22,6 % för Bitcoin och 77,4 % för guld. Bitcoin ser en ökning med 0,6% medan guld minskade i enlighet med detta. 360-dagarsvolatiliteten för Bitcoin och guld nådde 47,8 % respektive 13,9 %.

Att göra smartare kryptoindex för ETF-emittenter

Vinter är en reglerad indexleverantör specialiserad på kryptotillgångar. Vi konstruerar, beräknar och underhåller index som spåras av finansiella produkter.

Utforska vårt indexerbjudande eller se våra kunders produkter för att se hur ett Vinter-index kan hjälpa fonder och kapitalförvaltare att skaffa fler tillgångar och konkurrera på produkter snarare än avgifter.

Fortsätt läsa

Populära