Följ oss

Nyheter

Skagen Kon-Tiki slår inte index

Publicerad

den

Skagen Kon-Tiki slår inte index

Skagen Kon-Tiki slår inte index. Skagen Kon-Tiki är en av de mest välkända och populära Emerging Markets fonderna i Norden. På senare år har dock utvecklingen i Skagen Kon-Tiki halkat efter och till och med underpresterat sitt jämförelseindex MSCI Emerging Markets. Under 2012 gick Skagen Kon-Tiki upp med 7,35 procent, inklusive utdelningar.

Detta kan jämföras med den svensknoterade ETF:en db X-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (ticker XMEM) som steg med 10,34 procent under samma period, se graf nedan.

skagen vs XMEM-130304

Källa: Factset, 2011-12-31–2012-12-31, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar

Frågan är varför Skagen Kon-Tiki börjat halka efter index. Har fonden blivit för stor? I dagsläget har Skagen Kon-Tiki över 55 miljarder kronor i förvaltat kapital eller är det helt enkelt så att förvaltningsmodellen inte håller längre? Förvaltningskostnaden för Skagen Kon-Tiki är 2 procent per år plus en resultatbaserad avgift på 10 procent. Den totala förvaltningsavgiften kan dock maximalt uppgå till 4 procent per år, enligt fondbestämmelserna. Under 2012 uppgick kostnadsmåttet TER (Total Expense Ratio) till 1,51 procent delvis på grund av att fonden inte slog sitt jämförelseindex.

db X-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF har en TER på 0,65 procent  per år. En signifikant skillnad med andra ord. Frågan är om Skagen Kon-Tiki klarar av att slå index i år eller om 2013 blir ytterligare en plump i protokollet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.