Följ oss

Nyheter

Ny ETF-aktör lanserar 10 ETFer

Publicerad

den

Ny ETF-aktör lanserar 10 ETFer

Ny ETF-aktör lanserar 10 ETFer. Under veckan stängde S&P500 för första gången över den magiska nivån 2 000, något som markerar en helt ny milstolpe för aktiemarknaden. Under veckan har investerarna kunnat ta del av en mängd olika ekonomiska rapporter, till exempel Orderingången varaktiga varor som ökade med 22,6 procent i juli jämfört med föregående månad, klart över analytikernas förväntningar på 7,5 procent. En stor del av denna ökning är hänförlig till flygplansordrar, och självklart finns det en ETF för det också. Dessutom steg S&P/Case-Shiller index 8,1 procent i juni, något under förväntningarna.

Mitt under börsyran passade en helt ny aktör på att lansera inte mindre än tio olika börshandlade fonder. WBI Shares, en ny ETF-aktör lanserar 10 ETFer i samarbete med New Jersey-baserade WBI Investments rullat ut mattan. Vi har listan på de tio ETFer som de lanserade den 27 augusti. WBI Investments är en förvaltare som erbjuder sina institutionella och privata klienter förvaltningslösningar, främst genom att erbjuda innovativa aktivt förvaltade börshandlade fonder, som fokuserar på att ge ”en konsekvent, avkastning, netto efter kostnader, med potentiellt mindre volatilitet och risk för kapital än traditionella metoder.”

Samtliga WBI Shares nya ETF: er är aktivt förvaltade och använder kvantitativa baserade screeningmetoder, och alla datorstyrda. Varje ETF har till syfte att erbjuda investerarna en värdeskapande investeringsstrategi som kombinerar en optimal blandning av björnmarknadens kapitalbevarande och en avkastning från tjurmarknaderna.

Small- och Mid Caps

Fyra av WBI nya ETF:er erbjuder exponering för både amerikanska och utländska små och medelstora företag, var och en med olika investeringsmål. Alla dessa ETF tar ut en förvaltningsavgift på 1,00 procent.

  • WBI SMID Tactical Growth Shares (WBIA) fokuserar på värdepapper som befinner sig i en grundläggande tillväxttrend.
  • WBI SMID Tactical Value (WBIB) investerar i aktier med fundamentala värden och starka egenskaper.
  • WBI SMID Tactical Yield Shares (WBIC) investerar i undervärderade värdepapper som erbjuder möjligheter till en attraktiv direktavkastning
  • WBI SMID Tactical Select Shares (WBID) fokuserar på aktier med attraktiva utsikter för finansiell stabilitet.

Large Caps

Dessa fyra ETF: er är i huvudsak de Large Cap-motsvarigheterna till de fyra ovanstående börshandlade fonderna. Alla dessa ETF tar ut en förvaltningsavgift på 1,00 procent.

Multiassets

Två av WBI Shares ”nya fonder är aktivt förvaltade multi-asset funds, som var och en ger en exponering mot en blandning av utländska och inhemska obligationer och aktier med fokus på löpande avkastning.

  • WBI Tactical Income Shares (WBII) tar ut en förvaltningsavgift på 1,05 %.
  • WBI Tactical High Income Shares (WBIH) tar ut en driftskostnadsprocent på 1,08 %.

Båda fonderna utnyttjar WBIs egenutvecklade obligationsmodell, som strävar efter att minska ränterisken på kärnobligationsinnehav i ett försök att skydda investerat kapital. Målet är att aktivt förkorta durationen för att minimera förlusterna om räntorna stiger, eller att förlänga durationen för att öka avkastningen och potentialen för realisationsvinster när räntorna sjunker.

WBI aktieurvalsprocess är datorstyrd. Kvantitativ grundläggande information flödar genom systemet för att utvärdera inhemska och utländska aktier.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.