Följ oss

Nyheter

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar?

Publicerad

den

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar?

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar? Medan de flesta andra ekonomierna låter sina tryckpressar gå in absurdum för att producera ny pappersvaluta som sänker värdet på deras egen valuta finns det ett land som befinner sig i förarsätet och har en stark, stabil ekonomi, en växande exportmarknad och en rad starka och stabila företag.

Det finns en värld av möjligheter där ute, men det finns också allvarliga risker. Den amerikanska aktiemarknaden formligen exploderar när den når nya toppnoteringar, men USAs ekonomi befinner sig fortfarande under isen och det federala budgetunderskottet befinner sig fortfarande på förbluffande höga nivåer.

I Japan försöker regeringen överträffa den amerikanska politiken, och landets budgetunderskott är dubbelt så stort som i USA, precis som den monetära ”stimulansen”.

Storbritannien, precis som resten av EU är inlåst i en recession och det är definitivt bevisat att det inte fungerar med olika typer av åtstramningar heller. Dessa åtstramningar håller nu på att överges i takt med att penningpolitiken blir slappare och slappare och räntorna nu ligger långt under inflationen.

Har BRICs gått på pumpen?

Nej, det är ingen av de så kallade BRICs-länderna Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina, som vi hört så mycket om och som alla har så pass höga förhoppningar om.

Ryssland har oljan, men landet har också ett politiskt system som kan beskrivas som kleptokratiskt, en inflation som ligger på 7 procent och stiger.

Kina har, i alla fall tror vi det, fortfarande den tillväxt som behövs, men landet har dessutom ett politiskt system som ingen vill leva under, ett berg av osäkra fordringar vilka gör att landets egentliga budgetunderskott är betydligt större än det som redovisas officiellt.

Indien som spås vara nästa land som kommer att dra världens ekonomi framåt har ett gigantisk budgetunderskott som växer värre än de ogräs varenda villaägare försöker undvika i sommar.

Brasilien är på många sätt det land som är värst av dessa fyra, tillväxten har mattats av och budgetunderskottet är långt högre än vad som redovisas officiellt då en stor del av all finansiering gömts i de statliga bankerna.

Den stora vinnaren är inte ett av de små länderna

Döm då vår glädje då vi ser att det finns ett land som rapporterar ett budgetöverskott, med räntor som överstiger inflationen samtidigt som det finns en minst sagt hygglig tillväxt i ekonomin som genererar ett handelsöverskott.

Det finns ett antal mindre länder med en stark eller i alla fall en anständig tillväxt, men det finns också ett rikt land med en stark aktiemarknad. Landet i fråga befinner sig i ett epicentrum för världens dynamiska tillväxt och landet har en balansräkning som måste betraktas som fantastisk i en tid när vi vant oss vid att global kris.

Landet i fråga är Sydkorea

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar. Utöver en stark ekonomi så valde landet nyligen en ny borglig president, Park Geun-Hye, som skall vara i tjänst till i första hand 2017. Park Geun-Hye har en stabil majoritet i den sydkoreanska kongressen.

Viktigare av allt är att Sydkorea och landets ekonomi inte drivs framåt av konstgjord stimulans, landet har ett betydande budgetöverskott. Den korta räntan ligger på 2,75 procent, inflationen på låga 1,3 procent samtidigt som landets bytesbalans redovisar ett överskott på 4,5 procent av BNP. Det förväntas växa med 2,9 procent i år och med 3,8 procent under 2014. Dessa tillväxtsiffror låter kanske inte så pass imponerande, men det gör Sydkorea till världens snabbast växande land, i alla fall i den utvecklade världen.

Ger världen vad den vill ha

Gangam Style

Sydkorea är en av världens tekniskt ledande nationer, särskilt inom så kallade displaysystem, vad sägs till exempel om bärbara datorer som kan rullas ihop som en tidning? Utöver detta har landet goda kunskaper om stamceller och andra biotekniska innovationer. Vad gäller genteknik kan landets tekniska försprång komma att bli en strategisk fördel då Sydkoreas lagstiftning inte sätter begränsningar för utvecklingen av biotechinnovationer som många länder i västvärlden gör.

Dessutom håller landet på att utvecklas till en kulturell ledare, bland annat efter det att musikfenomenet Gangnam Style sveper över världen som en epidemi. Detta ger visserligen – relativt sett mycket annat – inga stora omedelbara intäkter till Sydkorea, men det gör att landet kan locka till sig många av världens unga, stilmedvetna och rotlösa innovatörer, något som aldrig var möjligt för 20 år sedan.

Landets aktiemarknad värderas till ett genomsnittligt p/e tal på 16, att jämföras med 17 för den amerikanska aktiemarknaden och 13,8 på Stockholmsbörsen. Båda dessa länders ekonomier växer långsammare än den sydkoreanska. Sydkorea har emellertid inte använt sig av tryckpressar för att skapa tillväxt vilket gör att det är osannolikt att vi kommer få se omedelbara problem.

Det stora hotet är emellertid Nordkorea, och det måste betraktas som ett betydande sådant.

Tre sätt att gå lång i Sydkorea

Det finns ett antal olika sätt att köpa in sig i den sydkoreanska aktiemarknaden. Den största Korea-fokuserad ETF noterad i USA är iShares MSCI Sydkorea Index ETF (NYSE: EWY). Med nettotillgångar på $ 3,2 miljarder kronor och ett kostnadsförhållande på endast 0,61% det är ett effektivt sätt att få exponering mot marknaden som helhet. För närvarande har denna ETF ett p/e-tal på endast 10 gånger vinsten, men ett en direktavkastning på endast 0,6%.

Sydkoreanska banker är mycket rimligt värderad i nettotillgångarna, men är för närvarande mycket lönsamma. Den största finanskoncern är Woori Finance Holdings (NYSE: WF), moderbolaget till Woori Bank. Detta företag handlas i dag till 48 procent av det bokförda värdet och till ett p/e ta på 5,7. Baserat på föregående års utdelning har Woori Finance Holdings en direktavkastning på 2,2 procent.

Appe förlorar ständigt marknadsandelar när det gäller mobiltelefoner och surfplattor till Sydkoreanska Samsung. Samsung är litet svårare att handla, men det finns globala depåbevis i London där de handlas under tickerkoden SMSN. I dag värderas Samsung till ett p/e tal på 7,6 på innevarande år och 1,7 gånger det bokförda värdet. Det känns inte dyrt med den tillväxten.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Sydkoreansk ETF kan vara ett verktyg för att satsa inför en won intervention - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Försvarsfond når förvaltad volym på 500 MUSD

Publicerad

den

VanEck Defence UCITS ETF en europeiska försvarsfond når förvaltad volym på 500 miljoner MUSD ett år efter lanseringen. Fonden investerar över hela världen i företag som är verksamma inom försvarsindustrin eller är involverade i försvarsrelaterade statliga kontrakt. Mot bakgrund av de nuvarande globala kriserna har synen på säkerhets- och försvarssektorn också förändrats i Europa

VanEck Defence UCITS ETF en europeiska försvarsfond når förvaltad volym på 500 miljoner MUSD ett år efter lanseringen. Fonden investerar över hela världen i företag som är verksamma inom försvarsindustrin eller är involverade i försvarsrelaterade statliga kontrakt. Mot bakgrund av de nuvarande globala kriserna har synen på säkerhets- och försvarssektorn också förändrats i Europa

”Den snabba tillväxten av vår ETF illustrerar vikten av försvar nuförtiden för investerare”, förklarar Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Traditionellt har försvarsindustrin varit ett ganska känsligt ämne, särskilt i Europa. Men krigsutbrottet i Ukraina och andra områden med spänningar och konflikter runt om i världen har förändrat hur många människor ser på försvarspolitiken.”

Till exempel har många regeringar i västeuropeiska länder, som flera gånger underskridit Natos tvåprocentsmål för militära utgifter i det förflutna, aviserat ökade investeringar i försvarsinfrastruktur och militära lager för att klara tvåprocentsmålet i framtiden och säkerställa sina egna försvarsförmåga. ”Företag inom säkerhets- och vapenindustrin kan dra nytta av denna utveckling på lång sikt under de kommande åren”, sa Rozemuller.

”Med tanke på ett år sedan lanseringen av VanEck Defence UCITS ETF har händelser förstärkt den avgörande roll som försvaret spelar i världsfrågor och hur försvarsbudgetar runt om i världen stiger för att möta vår tids geopolitiska utmaningar”, sa Steven Schoenfeld, Verkställande direktör för MarketVector Indexes. ”Vårt MVDEF-index innehåller de ledande globala företagen inom försvarsindustrin, och vi är stolta över att samarbeta med VanEck Europe för att föra ut denna unika och lägliga investeringslösning till marknaden,” fortsatte han.

Sedan lanseringen våren 2023 var VanEck Defence UCITS ETF den första Pure-Play ETF tillgänglig i Europa för att erbjuda investerare tillgång till denna sektor. Fondens mål är att investera i företag som genererar merparten av sin försäljning med följande produkter eller tjänster inom försvarssektorn: Försvarsutrustning, flygteknik, kommunikationssystem och tjänster, satellitteknik, obemannade flygfarkoster, säkerhetsprogramvara, IT-hårdvara och tjänster, cybersäkerhetsprogramvara, utbildnings- och simuleringslösningar, digital kriminalteknik, spårningsenheter och e-autentiserings- eller biometriska identifieringsapplikationer.

För detta ändamål följer ETF MarketVector™ Global Defence Industry Index och exkluderar uttryckligen företag som genererar intäkter från kontroversiella vapen eller som bevisligen har misslyckats med att följa etablerade standarder eller som misstänks göra det. ETF klassificeras som artikel 6 enligt EUs offentliggörandeförordning.

ETFVanEck Defense UCITS ETF
IndexnamnMarketVector™ Global Defense Industry Index
ISINIE000YYE6WK5
Ticker LSE GBPDFNG
Ticker LSE USDDFNS
Ticker XetraDFEN
FörvaltareVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
IndexleverantörMarketVector Indexes
BasvalutaUS Dollar
OmbalanseringKvartalsvis
StrukturFysisk (fullständig replikering)
UtdelningspolicyAckumulerande
Lanseringsdatum31 mars 2023
Förvaltningskostnad0.55% p.a.

Fortsätt läsa

Nyheter

BCFC ETF investerar i hållbara råvaror

Publicerad

den

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) med ISIN nummer IE000WJCYGB4 försöker spåra UBS CMCI Sustainability Transition index. UBS CMCI Sustainability Transition-index spårar priset på terminskontrakt på globala råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier. Indexet diversifierar sina terminer över löptidskurvan och erbjuder därmed konstanta löptider. Därmed försöker indexet minimera risken för negativ rullavkastning. Företagen väljs ut till index utifrån långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) med ISIN nummer IE000WJCYGB4 försöker spåra UBS CMCI Sustainability Transition index. UBS CMCI Sustainability Transition-index spårar priset på terminskontrakt på globala råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier. Indexet diversifierar sina terminer över löptidskurvan och erbjuder därmed konstanta löptider. Därmed försöker indexet minimera risken för negativ rullavkastning. Företagen väljs ut till index utifrån långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,34 procent p.a. UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc är den enda ETF som följer UBS CMCI Sustainability Transition index. ETF:n replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.

Denna ETF lanserades den 24 maj 2023 och har sin hemvist i Irland.

Översikt

Fondens investeringsmål är att leverera resultatet av UBS CMCI Sustainability Transition Index Netto Total Return. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet. (denna delfonds ”Index”).

Fonden replikerar syntetiskt indexutvecklingen genom att investera i en swap.

Den börshandlade fonder har som mål att översäkra fondernas exponering mot swapmotparten med 105 procent.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Handla BCFC ETF

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBCFC
London Stock ExchangeGBXRENEW
SIX Swiss ExchangeUSDRENEW

Fortsätt läsa

Nyheter

RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie

Publicerad

den

WisdomTree, har idag utökat sitt utbud av tematiska börshandlade fonder (ETF) med lanseringen av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE). RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie.

WisdomTree, har idag utökat sitt utbud av tematiska börshandlade fonder (ETF) med lanseringen av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE). RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie.

RARE strävar efter att spåra priset och avkastningen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,50 %. WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE), noteras i tisdags på Börse Xetra och Borsa Italiana, och noterades på Londonbörsen den 10 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra prestanda för börsnoterade företag från utvecklade och tillväxtmarknader, främst involverade i värdekedjan för energiomställningsmetaller inklusive utforskning och bearbetning av sällsynta jordartsmetaller och som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning). I linje med WisdomTrees strategi för att bygga tematiska ETFer som ger ren och differentierad exponering, har WisdomTree samarbetat med Wood Mackenzie, ett ledande forsknings- och konsultföretag för energiomställning. Aktieurvalet för indexet är informerat och drivs av den oöverträffade expertis och marknadsintelligens från Wood Mackenzie.

Enligt Wood Mackenzies 1,5 graders scenario, stödjer elektrifiering och förnybar energi minskningen av CO2-utsläpp. 1,5-scenariot kräver uppskattningsvis 60 tn dollar av kapitalutgifter till 2050, med krav på elektrifiering, utnyttjande av sol och vind, som driver investeringsflöden. Energiomställningen kommer att vara metallintensiv och positiv för de viktiga metaller och gruvarbetare som är involverade i energiomställningens värdekedja.

Indexet som spåras av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF inkluderar företag som är involverade i utforskning och bearbetning av metaller som används i teknologier som är associerade med energiomställningsteman. Dessa tekniker inkluderar elfordon, transmission, laddning, energilagring, sol, vind och väte. Indexet syftar till att ge exponering för energiomställningens värdekedja genom företag som är involverade i viktiga metallkategorier inklusive litium, nickel, kobolt, koppar, iridium, aluminium, zink, tenn, silver, platina och sällsynta jordartsmetaller och undersektorer som gruvdrift raffinering eller smältning.

Chris Gannatti, global forskningschef, WisdomTree, sa: ”Ett nyckelresultat från COP28 var mer politiskt stöd för att svänga bort från kolintensiva energiformer, med ledare som gick med på att tredubbla kapaciteten för förnybar energi till 2030. Övergången till mer förnybar och hållbar energikällor kan vara den största drivkraften för metallefterfrågan under de kommande decennierna. Metaller som koppar, nickel, aluminium, kobolt och litium kommer att behöva se ökade utvinningsnivåer så att den teknik som krävs för att nå klimatmålen i Parisavtalet kan byggas. Vindturbiner, till exempel, har traditionellt förlitat sig på växellådor, men direktdrivna turbiner blir mer populära till havs, vilket sannolikt kommer att minska kopparintensiteten men öka efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller. Samtidigt som solcellstillverkare söker efter effektivitetsvinster kommer de sannolikt att öka sin silveranvändning. Med den försörjningsbrist som för närvarande upplevs, kommer företag som är involverade i värdekedjan för energiomställningsmetaller att behöva spela en integrerad roll när kapplöpningen om att utvinna mer avgörande metaller står i centrum.”

Lanseringen av RARE utökar WisdomTrees partnerskap med Wood Mackenzie och är den femte ETP WisdomTree har lanserat som utnyttjar Wood Mackenzies marknadsintelligens och expertis.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”RARE kompletterar vårt befintliga utbud av energiomställningsfokuserade ETFer och ETPer, vilket gör att investerare kan allokera kapital direkt till de avgörande sektorerna som möjliggör energiomställningen genom metallproduktion. Den nya ETF:n är en naturlig förlängning av vårt europeiska produktsortiment, och kombinerar vår djupa expertis inom råvaror med vår tematiska förmåga. Genom detta tillvägagångssätt kan vi ge investerare en ren och unik aktieexponering mot gruvarbetare som är involverade i utvinningen av nyckelmetaller som krävs i energiomställningen.”

WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF är det senaste tillskottet till en svit av WisdomTree ETFer och ETPer som ger investerare tillgång till energiomställningen. WisdomTrees energiomställningssortiment består bland annat av WisdomTree California Carbon (WCCA), WisdomTree Carbon (WCO2), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WTRD), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (CHRG).

Produktinformation

NamnTERBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%London Stock ExchangeUSDRAREIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%London Stock ExchangeGBxWREEIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%Borsa ItalianaEURRAREIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%Börse XetraEURRAREIE000KHX9DX6

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära