Följ oss

Nyheter

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar?

Publicerad

den

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar?

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar? Medan de flesta andra ekonomierna låter sina tryckpressar gå in absurdum för att producera ny pappersvaluta som sänker värdet på deras egen valuta finns det ett land som befinner sig i förarsätet och har en stark, stabil ekonomi, en växande exportmarknad och en rad starka och stabila företag.

Det finns en värld av möjligheter där ute, men det finns också allvarliga risker. Den amerikanska aktiemarknaden formligen exploderar när den når nya toppnoteringar, men USAs ekonomi befinner sig fortfarande under isen och det federala budgetunderskottet befinner sig fortfarande på förbluffande höga nivåer.

I Japan försöker regeringen överträffa den amerikanska politiken, och landets budgetunderskott är dubbelt så stort som i USA, precis som den monetära ”stimulansen”.

Storbritannien, precis som resten av EU är inlåst i en recession och det är definitivt bevisat att det inte fungerar med olika typer av åtstramningar heller. Dessa åtstramningar håller nu på att överges i takt med att penningpolitiken blir slappare och slappare och räntorna nu ligger långt under inflationen.

Har BRICs gått på pumpen?

Nej, det är ingen av de så kallade BRICs-länderna Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina, som vi hört så mycket om och som alla har så pass höga förhoppningar om.

Ryssland har oljan, men landet har också ett politiskt system som kan beskrivas som kleptokratiskt, en inflation som ligger på 7 procent och stiger.

Kina har, i alla fall tror vi det, fortfarande den tillväxt som behövs, men landet har dessutom ett politiskt system som ingen vill leva under, ett berg av osäkra fordringar vilka gör att landets egentliga budgetunderskott är betydligt större än det som redovisas officiellt.

Indien som spås vara nästa land som kommer att dra världens ekonomi framåt har ett gigantisk budgetunderskott som växer värre än de ogräs varenda villaägare försöker undvika i sommar.

Brasilien är på många sätt det land som är värst av dessa fyra, tillväxten har mattats av och budgetunderskottet är långt högre än vad som redovisas officiellt då en stor del av all finansiering gömts i de statliga bankerna.

Den stora vinnaren är inte ett av de små länderna

Döm då vår glädje då vi ser att det finns ett land som rapporterar ett budgetöverskott, med räntor som överstiger inflationen samtidigt som det finns en minst sagt hygglig tillväxt i ekonomin som genererar ett handelsöverskott.

Det finns ett antal mindre länder med en stark eller i alla fall en anständig tillväxt, men det finns också ett rikt land med en stark aktiemarknad. Landet i fråga befinner sig i ett epicentrum för världens dynamiska tillväxt och landet har en balansräkning som måste betraktas som fantastisk i en tid när vi vant oss vid att global kris.

Landet i fråga är Sydkorea

Är detta den enda säkra ekonomin som finns kvar. Utöver en stark ekonomi så valde landet nyligen en ny borglig president, Park Geun-Hye, som skall vara i tjänst till i första hand 2017. Park Geun-Hye har en stabil majoritet i den sydkoreanska kongressen.

Viktigare av allt är att Sydkorea och landets ekonomi inte drivs framåt av konstgjord stimulans, landet har ett betydande budgetöverskott. Den korta räntan ligger på 2,75 procent, inflationen på låga 1,3 procent samtidigt som landets bytesbalans redovisar ett överskott på 4,5 procent av BNP. Det förväntas växa med 2,9 procent i år och med 3,8 procent under 2014. Dessa tillväxtsiffror låter kanske inte så pass imponerande, men det gör Sydkorea till världens snabbast växande land, i alla fall i den utvecklade världen.

Ger världen vad den vill ha

Gangam Style

Sydkorea är en av världens tekniskt ledande nationer, särskilt inom så kallade displaysystem, vad sägs till exempel om bärbara datorer som kan rullas ihop som en tidning? Utöver detta har landet goda kunskaper om stamceller och andra biotekniska innovationer. Vad gäller genteknik kan landets tekniska försprång komma att bli en strategisk fördel då Sydkoreas lagstiftning inte sätter begränsningar för utvecklingen av biotechinnovationer som många länder i västvärlden gör.

Dessutom håller landet på att utvecklas till en kulturell ledare, bland annat efter det att musikfenomenet Gangnam Style sveper över världen som en epidemi. Detta ger visserligen – relativt sett mycket annat – inga stora omedelbara intäkter till Sydkorea, men det gör att landet kan locka till sig många av världens unga, stilmedvetna och rotlösa innovatörer, något som aldrig var möjligt för 20 år sedan.

Landets aktiemarknad värderas till ett genomsnittligt p/e tal på 16, att jämföras med 17 för den amerikanska aktiemarknaden och 13,8 på Stockholmsbörsen. Båda dessa länders ekonomier växer långsammare än den sydkoreanska. Sydkorea har emellertid inte använt sig av tryckpressar för att skapa tillväxt vilket gör att det är osannolikt att vi kommer få se omedelbara problem.

Det stora hotet är emellertid Nordkorea, och det måste betraktas som ett betydande sådant.

Tre sätt att gå lång i Sydkorea

Det finns ett antal olika sätt att köpa in sig i den sydkoreanska aktiemarknaden. Den största Korea-fokuserad ETF noterad i USA är iShares MSCI Sydkorea Index ETF (NYSE: EWY). Med nettotillgångar på $ 3,2 miljarder kronor och ett kostnadsförhållande på endast 0,61% det är ett effektivt sätt att få exponering mot marknaden som helhet. För närvarande har denna ETF ett p/e-tal på endast 10 gånger vinsten, men ett en direktavkastning på endast 0,6%.

Sydkoreanska banker är mycket rimligt värderad i nettotillgångarna, men är för närvarande mycket lönsamma. Den största finanskoncern är Woori Finance Holdings (NYSE: WF), moderbolaget till Woori Bank. Detta företag handlas i dag till 48 procent av det bokförda värdet och till ett p/e ta på 5,7. Baserat på föregående års utdelning har Woori Finance Holdings en direktavkastning på 2,2 procent.

Appe förlorar ständigt marknadsandelar när det gäller mobiltelefoner och surfplattor till Sydkoreanska Samsung. Samsung är litet svårare att handla, men det finns globala depåbevis i London där de handlas under tickerkoden SMSN. I dag värderas Samsung till ett p/e tal på 7,6 på innevarande år och 1,7 gånger det bokförda värdet. Det känns inte dyrt med den tillväxten.

Fortsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Sydkoreansk ETF kan vara ett verktyg för att satsa inför en won intervention - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.