Följ oss

Nyheter

När cash is king

Publicerad

den

När cash is king Kassaflöden, ofta kallade fria kassaflöden eller cash flow, i stora mängder är en av de faktorer som driver ett företags värdering.

När cash is king Kassaflöden, ofta kallade fria kassaflöden eller cash flow, i stora mängder är en av de faktorer som driver ett företags värdering. Ett starkt kassaflöde är också ett tecken på ett företags finansiella hälsa. När Cash is King mår företaget bra och kan dela ut pengar till sina aktieägare eller återköpa egna aktier, men det kan också köpa andra företag och verksamheter som på sikt ökar värdet på aktieägarnas kapital.

De investerare som söker efter aktier med stora fria kassaflöden behöver inte leta långt. Det finns en börshandlad fond, en så kallad ETF, som fokuserar på att köpa aktier i de företag som har stora fria kassaflöden, TrimTabs Float Shrink ETF (NYSEArca: TTFS).

TTFS klumpas ofta samman med de traditionella återköps-ETFerna, det vill säga de börshandlade fonder som köper aktier i företag som minskat det utestående antalet aktier med fem procent under den senaste tolvmånadersperioden. TTFS, som är aktivt förvaltad, skiljer sig emellertid från dessa ETFer. Ett minskat antal utestående aktier är endast ett av kriterierna som avgör om förvaltarna till denna börshandlade fond köper aktier i bolaget eller inte. TTFS är en ETF som har valt att ha likavikt på sina innehav, och fonden köper aktier i bolag som under de senaste tre månaderna minskat antalet aktier. Den börshandlade fondens innehav väljs ut efter tre olika kriterier, aktieägarvänlighet genom återköp av aktier, lönsamhet i form av ett fritt kassaflöde och en stabil balansräkning med en låg skuldsättningsgrad.

150 procents ökning

TTFS metodik har tagits emot väl av institutioner, de finansiella rådgivarna och vanliga investerare, vilket gör att denna ETF har ett förvaltat kapital på strax under 250 miljoner dollar, en ökning med nästan 150 procent sedan den 1 januari 2014 och cirka 50 procent sedan i mars 2015. TTFS har också förtjänat det prestigefyllda betyget fem stjärnor hos Morningstar i två år i rad.

Precis som många av sina konkurrenter är TTFS tungt viktat mot teknik och sällanköpsvaror, två branscher som i dag svarar för nästan 35 procent av denna börshandlade fonds kapital. Bland denna börshandlade fonds innehav finns aktier som Apple (NasdaqGS: AAPL), Cisco Systems (NasdaqGS: CSCO), Intel (NasdaqGS: INTC) och Microsoft (NasdaqGS: MSFT) samt bioteknikjättar som Celgene (NasdaqGS: CELG) och Gilead Sciences (NasdaqGS: GILD).

Prickar in uppköpskandidater

Det har också visat sig historiskt att förvaltarna för TTFS lyckats hitta en stor andel uppköpskandidater. Sedan TTFS lanserades i oktober 2011 har 57 av denna ETFs innehav blivit uppköpta, vilket tyder på att köparna ser mervärden i att förvärva företag med stora kassaflöden och starka balansräkningar. I snitt har TTFS varje månad fått se 1,3 företag köpas upp varje månad. Siffran är imponerande och det än mer imponerande med tanke på att denna börshandlade fond endast äger aktier i 100 företag. När cash is king mår aktieägarna bra, och det gör också de investerare som äger andelar i den ETF som heter TTFS.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.