Följ oss

Nyheter

Marknaden för ETFer och ETP växte snabbare än hedgefonder under 2013

Publicerad

den

Marknaden för ETFer och ETP växte snabbare än hedgefonder under 2013. Vid årsskiftet uppgick tillgångar under förvaltning hos hedgefonderna till rekordhöga 2,63 biljoner

Marknaden för ETFer och ETP växte snabbare än hedgefonder under 2013. Vid årsskiftet uppgick tillgångar under förvaltning hos hedgefonderna till rekordhöga 2,63 biljoner USD, fördelat på 8 190 olika förvaltare enligt den senaste HFR Global Hedge Fund Industry Report. Samma rapport visar att den totala ökningen av tillgångar som investerades i hedgefonder under 2013 ökade med 16,7 procent eller 376 miljarder USD. HFRI Fund Weighted Composite Index steg under 2013 med 9,2 procent, den högsta avkastningen sedan 2010. Nettoinflödena under 2013 uppgick till 63,7 miljarder USD, nästan dubbelt som mycket som under 2012 då samma siffra uppgick till 34,4 miljarder USD, men lägre än 2011 års siffra om 70,6 miljarder USD.

hedfondindustrin

2013 lanserades det 816 nya hedgefonder vilket är lägre än de 1108 hedgefonder som lanserades under 2012 då 608 hedgefonder likviderades vilket var färre än de 873 avvecklingar som skedd under 2012.

Ökade med 23 procent

Under 2013 ökade de globala tillgångarna placerade i ETF/ETPer med 23 procent, vilket förklaras av en positiv marknadsutveckling dels av nettoinflöden om 245,6 miljarder USD. Enligt ETFGI Global ETF and ETP industry insights Year end 2013 report betyder det att de totala tillgångarna under förvaltning inom ETF/ETPer nådde rekordnivån 2,398 biljoner USD vid årsskiftet 2013/2014.

Den globala ETF/ETP-industrin omfattade vid årsskiftet 2013/2014 5 090 olika ETF/ETPer med 10 172 listade instrument på mer än 60 olika börser. Nettoinflödet om 245,4 miljarder USD understeg emellertid nettoinflödet om 265 miljarder under 2012.

ETF marknaden 10-year

Under 2013 lanserades 611 nya ETF/ETPer av 102 olika förvaltare, att jämföra med 606 lanseringar under 2012. Samtidigt likviderades 245 olika ETF/ETPer, något mer än de 223 ETF/ETPer som stängdes under 2012. De globala ETF/ETP-tillgångarna uppgick till 2,4 miljarder USD i slutet av 2013.

Marknaden för ETFer och ETP växte snabbare än hedgefonder under 2013

Hedgefonder har funnit tre gånger så lång tid som ETF/ETPer, men med dagens tillgångar på 2,398 biljoner USD så överstiger det kapital som är placerat i ETF/ETPer det som placerats i hedgefonder, eller kommer att göra det inom kort, beroende på vilken källa som används.

I slutet av 2013 rapporterade Eurekahedge att det fanns något mer än 2 biljoner dollar investerat i 8 500 hedgefonder, BarclayHedge rapporterade att det var något mer än 2,0 biljoner USD investerat i 4 922 hedgefonder samtidigt som HFR, annat företag som erbjuder en databas över den globala hedgefondsektorn rapporterade en ny rekordnivå på $ 2,63 biljoner i tillgångar hos 8 190 hedgefonder vilket är betydligt högre än det än det föregående rekordet på $ 1,8 biljoner 2007. (Alla hedgefondsanalysföretagen uppger att de täcker samtliga globala hedgefonder).

Under 2013 hade hedgefonderna ett nettoinflöde om 63,7 miljarder USD enligt HRF, vilket är en dryg fjärdedel eller 26 procent av det nettoinflödet som gick till ETF/ETP-marknaden. Tillgångarna placerade i ETF/ETPer ökade med 23 procent, vilket är betydligt högre än värdeökningen om 16,7 procent som hedgefonderna redovisade under 2013.

De avgifter som tas ut av de flesta hedgefonder är 2 procent av tillgångsmassan och 20 procent av vinsten även om det kan variera en del vilket är betydligt högre än vad kostnaderna är för ETF/ETPer där den genomsnittliga kostnaden ligger på 31 punkter, mindre än en tredjedelsprocent.

Utförandet av många hedgefondstrategier och många hedgefonder har inte varit mycket bra under de senaste åren. I slutet av 2013 den genomsnittliga hedgefonden haft en avkastning på 9,2 procent, jämfört med en avkastning på 22,5 procent för MSCI World Index och 32,5 procent för S & P 500.

Har gynnat ETF/ETP-marknaden

Med den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har många investerare varit nöjda med en avkastning som motsvarar vad underliggande index skulle gett. Detta har gynnat ETF/ETP-marknaden som erbjuder en enorm verktygslåda av indexexponeringar mot olika marknader och tillgångsslag inräknat hedgefondindex och aktiva börshandlade fonder.

Med cirka 10 000 hedgefonder ser vi att den genomsnittliga storleken på hedgefonder är betydligt mindre än den genomsnittliga storleken på ETF/ETPer med cirka 5 000 produkter. Det både lanserades och likviderades fler hedgefonder under 2013, 816 och 608 respektive, än ETF/ETP som hade 611 lanseringar och 245 likvidationer under samma period.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.