Följ oss

Nyheter

Lyxors klimatanpassade ETF:er har rest över 1 miljard euro

Publicerad

den

Lyxor Asset Management kan meddela att bolagets klimatanpassade ETF:er har lyckats resa över en miljard euro i tillgångar, endast ett år efter lansering.

Lyxor Asset Management kan meddela att bolagets klimatanpassade ETF:er har lyckats resa över en miljard euro i tillgångar, endast ett år efter lansering. Detta är ett starkt bevis på att investerare vidtar åtgärder för att anpassa sina portföljer för att nå minskade koldioxidutsläpp. De åtta ETFerna inom Climate följer indexen S&P Paris-Aligned Climate (PAB) och MSCI Climate Change (CTB) och är utformade för att följa europeiskt regelverk och står för 30 procent av marknadssegmentet inom ETFer som följer indexen PAB och CTB index.

I mars i fjol blev Lyxor den första europeiska ETF-leverantören att lansera ett helt ekosystem med ETFer som tar hänsyn till målen i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader ”med inget eller begränsat överskridande” över förindustriella nivåer.

Med bakgrund av att det rekordstora flödet till ESG-ETFer i Europa, når klimatanpassade ETFer fram till portföljallokeringsteam hos institutionella investerare som åtagit sig att minska koldioxidutsläppen i sina portföljer och bidra till minskade utsläpp. Märkta klimatindex är ett transparent och kostnadseffektivt sätt att utnyttja en mängd klimatdata.

Mervärdeindexen PAB och CTB som följs av Lyxors ETFer gör det möjligt för investerare att minska den omedelbara koldioxidintensiteten i sina portföljer och följa en absolut minskning av koldioxidutsläpp om 7% årligen.

”Under det senaste året blev institutionella investerare alltmer medvetna om att klimatanpassade ETF:er, Climate ETF’s, är ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringar, eftersom de i stor skala kan flytta kapital till investeringar med låga koldioxidutsläpp, inom ett vetenskapligt regelbaserat och öppet ramverk. Vi är övertygade om att klimatanpassade ETFer genom deras tillgänglighet och låga avgifter även kommer att bidra till att demokratisera klimatinvesteringar för privatinvesterare och kommer som ett resultat av det att utgöra en grundläggande komponent i den breda ESG-ETF marknaden”, kommenterar Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF and Indexing.

Att bekämpa klimatförändringar är en central del av Lyxors värderingar. Lyxor positionerar sig som den främsta ETF-leverantören av klimatindex, efter att ha lanserat världens första Green Bond-ETF under 2017, den största i sitt slag med 560 miljoner euro i förvaltade tillgångar2. Merparten av kapitalet som samlas i ETFens underliggande gröna obligationer finansierar projekt som syftar till att bekämpa klimatförändringar. Tidigare i år publicerade Lyxor temperaturtal för 150 av sina ETFer, vilket möjliggjorde för investerare att bedöma effekterna av deras portföljer på den globala uppvärmningen samt att göra omfördelning av deras kapital mot en klimatneutral

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.