Följ oss

Nyheter

11 miljarder till fonder i maj

Publicerad

den

Under maj månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 11 miljarder till fonder och i princip samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 38 miljarder kronor

Under maj månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 11 miljarder till fonder och i princip samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 6 084 miljarder.

I maj genomfördes den årliga insättningen av rabatter (på fondavgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade under månaden ett nettoinflöde på drygt 6 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder summerade till 11 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 2 miljarder och i blandfonder nettosparades 4,2 miljarder. Även korta räntefonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på 3,7 respektive 0,9 miljarder kronor under maj månad.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 70,3 miljarder kronor. Hela 70,7 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

”Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord, samtidigt som börsen på hemmaplan fortsätter att ticka uppåt. Stockholmsbörsen är de facto en av de bäst presterande börserna globalt hittills i år, vilket även visar sig i spararnas ihållande intresse för just Sverigefonder. En något försiktigare strategi kan dock anas hos de aktiva fondspararna, jämfört med månaderna innan, då blandfonder och korta räntefonder står för ett större nettosparande än aktiefonder som helhet under maj”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg dock med 2,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 2 miljarder kronor och störst var insättningarna, liksom hittills i år, i globalfonder följt av Sverigefonder.

Långa räntefonder noterade i maj ett nettoinflöde på totalt 0,9 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag på 0,5 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 084 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 955 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *