Följ oss

Nyheter

Kan fallna änglar ge ännu högre avkastning?

Publicerad

den

Kan fallna änglar ge ännu högre avkastning? Marknaden för High Yield obligationer, så kallade högavkastande obligationer kommer med största sannolikhet att få se ett inflöde av så kallade fallna änglar eller fallen angels som de brukar kallas för på engelska. Kan dessa ge högre avkastning än vanliga obligationer?

Kan fallna änglar ge ännu högre avkastning? Marknaden för High Yield obligationer, så kallade högavkastande obligationer kommer med största sannolikhet att få se ett inflöde av så kallade fallna änglar eller fallen angels som de brukar kallas för på engelska. Kan dessa ge högre avkastning än vanliga obligationer?

Fallna änglar är sådana obligationer vars kreditvärdighet har sänkts från investment grade (BBB- eller högre) till hög avkastning (BB + och lägre). Även om denna trend kan verka oroande för de investerare som jagar en hög direktavkastning är det nödvändigtvis inte en dålig sak. Fallna änglar har ofta en högre kvalitet än den genomsnittliga företagsobligationen med samma kreditbetyg, ger en högre avkastning och har större chanser att öka sitt kreditbetyg till investment grade. Det betyder att Därför en tillströmning av dessa företag skulle kunna öka den långsiktiga avkastningspotentialen för sektorn av högavkastande obligationer.

Fallna änglar ger högre direktavkastning

På den europeiska obligationsmarknaden har fallna änglar historiskt sett gett en högre avkastning än högavkastande företagsobligationer. Skillnaden är signifikant, skillnaden i avkastning har legat på mer än tre (3) procent årligen under de senaste tio åren. Under de senaste 14 åren har de fallna änglarna överträffat högavkastande företagsobligationer under 10 av dessa år.

Angels

(klicka för att förstora)

Det finns anledningar till att fallna änglar har lyckats bättre än de högavkastande obligationerna, nedan har vi listan några av dessa anledningar.

Lägre sannolikhet för en nedgradering

Efter att ha nedgraderats till icke-investment grade tenderar kreditbetyget för en fallen ängel att vara stabilt. Per den 31 december 2015 hade 88 procent av de europeiska fallna änglarna ett kreditbetyg i kategorin BB, medan endast 4 procent hade ett kreditbetyg på CCC+ eller lägre.

Högre sannolikhet för uppgradering

Precis som fallna änglar ser färre nedgraderingar än högavkastande obligationer tenderar de också att ha en högre sannolikhet att uppgraderas i framtiden, ofta på grund av ledningen inleder betydande åtgärder för att förändra kapitalstrukturen och skuldsättningen.

Priserna tenderar att falla innan en nedgradering

När ett företags framtida utsikter försämras, säljs deras obligationer av till lägre kurser i väntan på framtida nedgraderingar. Det betyder att när en fallen ängel kommer med i ett index för högavkastande obligationer så har nedgraderingen redan skett och priserna redan rasat.

Priserna stiger ofta efter en nedgradering

Eftersom priserna på dessa obligationer faller tenderar de också att börja stiga därefter. Detta beror delvis på tekniska faktorer – många högavkastande investerare börjar köpa obligationer för att minska deras tracking error till index – men också på grund av fundamenta. Fallna änglar tenderar att vara större än genomsnittsföretaget som gett ut en högavkastande obligation och har fler alternativ för att bevara eller förbättra sina betyg, allt från avyttring av tillgångar eller aktieemissioner kontra mindre företagen.

Baserat på studier från bland annat Merrill Lynch kan vi anta att vi kommer att få se en större volym på den europeiska obligationsmarknaden, i första hand bland de så kallade fallna änglarna, redan under 2016. Det är inte omöjligt att de fallna änglarna kan komma att öka denna delmarknads volym med mellan tio och tolv procent. Detta innebär att de fallna änglarna kommer attraktiva investeringsmöjligheter eftersom den europiska marknaden för nedgraderade emittenter är mer diversifierad över flera sektorer än vad den är i USA där det i första hand är råvarubolag som har nedgraderats.

Betänk emellertid att bara för att de fallna änglarna historiskt sett har gett en högre avkastning betyder det inte att det alltid kommer att vara så. Under 2010 och 2011 utvecklades de fallna änglarna sämre än efterställda banklån och perifera euroobligationer.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära