Följ oss

Nyheter

Stål kan böjas men inte brytas

Publicerad

den

Stål kan böjas men inte brytas och kanske är det dags att bevaka den börshandlade fond som fokuserar på att investera i denna metall? Market Vectors Steel ETF (NYSEArca: SLX)

Stål kan böjas men inte brytas och kanske är det dags att bevaka den börshandlade fond som fokuserar på att investera i denna metall? Market Vectors Steel ETF (NYSEArca: SLX) har varit en av de mer framgångsrika börshandlade fonderna under 2016, mätt i dollar, med en uppgång på nästan 27 procent. Under 2015 backade emellertid denna ETF med mer än 40 procent som en direkt effekt av det kursfall som drabbade hela råvarumarknaden. Det finns ett antal olika faktorer som har bidragit till kursuppgången för SLX under 2016, bland annat har Kina, ett land som är både en stor producent och en stor konsument av stål sagt att landet kommer att friställa 1,8 miljoner arbetstagare inom kol- och stålindustrin motsvarande 15 procent av arbetskraften i syfte att försöka minska industrikapaciteten.

Förlitat sig på tunga statliga investeringar

Den kinesiska ekonomin har förlitat sig på tunga statliga investeringar i exportinriktade tillverkningsindustrin i årtionden. Emellertid kan den kinesiska regeringen ha överinvesterat, vilket har lett till ett kapacitetsöverskott i den tunga industrin och skapat den pågående nedgången i priserna.

Kina, som producerar hälften av världens stål, exporterade ett rekordmängd, cirka 112 miljoner ton stål under 2015, motsvarande Nordamerika produktion, och har anklagats för dumpning på världsmarknaden.

Eftersom den globala ekonomin mattas av har Kina svårt att få avsättning för sin export varför de kinesiska myndigheterna nu valt att göra en aktiv insats för att gå från en exportinriktad ekonomi mot inhemsk konsumtion.

Samtidigt ser vi hur USA infört tullar i syfte att förhindra utländska ståltillverkare från att översvämma den amerikanska marknaden med billigare produkter. SLX är en internationell ETF som äger aktier i företag som är baserade utanför USAs gränser, men det betyder inte att SLX inte gynnas av insatser för att hjälpa amerikanska ståltillverkare.

Redo att vända ned?

Trots dessa fundamentala förutsättningar finns det vissa handlare som anser att denna börshandlade fond kan komma att falla i framtiden. De säger att de ser ett tekniskt stöd på nivån 24 USD som riskerar att brytas, baserat på denna ETFs 21-dagars glidande medelvärde. Just nu handlas SLX under sitt åttadagarmedelvärde.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.