Följ oss

Nyheter

Hur korrelerade är Pipeline MLPs med energipriserna?

Publicerad

den

Hur korrelerade är Pipeline MLPs med energipriserna?

Den kortsiktiga volatiliteten på energimarknaderna har spillt över även på de börshandlade fonder som investerar i pipelineföretag, så kallade MLPs eller master limited partnership. Den senaste tidens kursfall har emellertid gjort det möjligt för långsiktiga investerare att köpa dessa ETFer billigt. Frågan är bara hur korrelerade är Pipeline MLPs med energipriserna?

När energipriserna är flyktiga kan master limited partnership komma att följa råvarutrenderna kortsiktigt. Över längre tidsperioder har emellertid MLPs visat sig ha en mycket låg korrelation med energipriserna. JPMorgan Alerian MLP Index ETN (NYSEArca: AMJ) har sjunkit med nästan 30 procent sedan årets början och Alerian MLP ETF (NYSEArca: AMLP) har minskat 20,5% under samma period. Under samma period har priset på råoljan WTI, West Texas Intermediate, backat med 39,5 procent.

Under den senaste utförsäljningen av råolja kunde investerna inte skilja MLPs från andra energirelaterade tillgångar och dumpade tillgångsklassen när råoljepriset rasade. På senare tid har emellertid AMJ stigit med 6,5 procent och AMLP med 7,0 procent samtidigt som priset på WTI har stigit till nästan 48 USD per fat. De två börshandlade produkterna med fokus på MLPs handlas nu över sina kortsiktiga, 50-dagars glidande medelvärde.

Distribution och lagring av energiprodukter

MLPs investerar i första hand i anläggningar för distribution och lagring av energiprodukter, vilket betyder att deras affärsmodell är mindre beroende av de kortsiktiga svängningarna på råvarumarknaden. Resultatet och omsättningen i en MLP beror i första hand inte på priset på till exempel olja, utan på den mängd energiprodukter som transporteras i dess pipelines.

Följaktligen har MLPS historiskt visat en svagare korrelation till energipriser under längre perioder som MLPS agera mer som energiavgiftsbelagda vägar som tjänar sina pengar på den volym av olja som rör sig genom dessa pipelines. Sedan 2002 ser vi hur sambandet mellan oljepriset och avkastningen hos olika MLPs är svagare.

När råvarumarknaden översvämmas av olja och priserna är fortsatt låga anser all grundläggande ekonomisk teori att konsumtionen kommer att öka eftersom konsumtionen av billig råolja kommer ta fart som en följd av de låga oljepriserna. I takt med att konsumtionen ökar borde det vara möjligt för MLPs att dra fördel av det ökade behivet av transporter och lagring av energiprodukter.

Vinstutdelande investeringar

MLPs är dessutom ett populärt instrument för den som söker vinstutdelande investeringar, och den senaste tidens ökning av avkastningen skulle kunna tyda på en attraktiv inkörsport för MLPS – avkastningen och MLPernas pris har ett omvänt förhållande, så fallande priser motsvarar högre avkastning. AMJ har för den senaste tolvmånaders perioden en direktavkastning på 6,98 procent och AMLP en direktavkastning på 8,64 procent för samma period under tiden har de tioåriga amerikanska statsobligationerna gett en avkastning på 2,22 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.