Följ oss

Nyheter

HQ ETFer handelsstoppade

Publicerad

den

HQ ETFer handelsstoppade

HQ ETFer handelsstoppade. I dag har tre av HQ:s ETF:er varit handelsstoppade detta gäller HQ OMX Double Long, HQ OMX Double Short och HQ Nasdaq-100 ETF. Det gemensamma nämnaren är att samtliga av dessa instrument har derivatinstrument som underliggande och HQ Bank som motpart.

Enligt HQ:s fondbestämmelser får 20% av fondens medel vara placerade på konto hos bank. Detta ska inte misstolkas med de UCITS III regler som de flesta ETF:er efterlever som säger att den totala motpartsrisken (vid swapavtal) endast får utgöra 10% av fondens medel.

Sent idag publicerades information som innebär att HQ OMX Double Long och Double Short samtliga positioner stängdes idag. Likviden kommer att utbetalas till samtliga andelsägare så snart som detta är möjligt. Exponeringen för instrumentet HQ Nasdaq-100 ETF kommer dock att kvarstå trots det att instrumentet inte kan handlas.

HQ:s sektor ETF:er påverkas inte av likvidationen då dessa instrument arbetar med full fysisk replikering, dvs. håller samtliga underliggande aktier direkt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.