Följ oss

Nyheter

Fortsatt starka inflöden till råvaror trots prisnedgångar

Publicerad

den

Fortsatt starka inflöden till råvaror trots prisnedgångar

Fortsatt starka inflöden till råvaror trots prisnedgångar Råvaru-ETPer drabbades hårt under tredje kvartalet 2014 eftersom en stark dollar och oro för tillväxten i Kina och Europa tryckte ner många råvarupriser i nivå med produktionskostnaderna. Efter att ha ökat två kvartal i rad, minskade det förvaltade kapitalet (AUM) i råvaru-ETPer under kvartalet med 12,6 miljarder dollar till 110,7 miljarder dollar, den lägsta nivån sedan första kvartalet 2010. Minskningen orsakades dock till 96 % av prisnedgångar, faktiska nettoutflöden låg på måttliga 550 miljoner dollar.

Ett antal faktorer ligger bakom de relativt måttliga utflödena. En anledning är att de flesta stora taktiska spelarna i råvaru-ETPer klev ur sina positioner under 2013, vilket avspeglades i de stora utflödena det året. Merparten av investerarna i råvaru-ETPer idag tenderar att vara strategiska investerare med medellång till lång tidshorisont och därmed mindre känsliga för kortsiktiga prissvängningar.

– Förutsatt att USA stannar på sin nuvarande ekonomiska bana, kommer priserna och flödena för råvaror under resten av 2014 och in i 2015 vara beroende av hur framgångsrika Europa och Kina är på att stimulera sina ekonomier. Starkare ekonomisk tillväxt i båda dessa stora marknader skulle inte bara bidra till att öka efterfrågan på råvaror och förbättra det allmänna sentimentet, men sannolikt också stoppa upp den kraftiga utvecklingen för dollarn vi sett den senaste tiden (vilken lika mycket beror på svaghet utomlands som styrka på hemmaplan) och som lagt en blöt filt över råvaror. Alltmer aggressiva penningpolitiska lättnader från ECBs ordförande Mario Draghi och beslutsfattare i Kina under de kommande månaderna och kvartalen kan bli den injektion som råvarumarknaderna har väntat på, säger Peter Lidblom, Nordenchef på ETF Securities.

Sammanfattning av de främsta trenderna under tredje kvartalet 2014

•    Det relativt måttliga nettoutflödet från råvaror under kvartalet indikerar att råvaruinvesterare idag är mer strategiska och långsiktiga efter att de flesta taktiska aktörerna sålde ut under 2013.

•    Många råvaror handlas nu till de lägsta priserna sedan finanskrisen 2008, i förhållande till sina produktionskostnader. Detta lockar fler långsiktiga ”värdeinvesterare” till några av de mer utsatta råvarorna och sektorerna.

•    Guld-ETPer stod för nästan 60 % av nedgången i det förvaltade kapitalet i råvaru-ETPer globalt sett och minskade med 7,4 miljarder dollar till 69 miljarder dollar. Minskningen för guld-ETPer bestod till 82 % av nedgångar i guldpriset under kvartalet. Vissa investerarna sålde i prisnedgången men utflödena var betydligt mer dämpade än under prisfallet 2013, vilket tyder de flesta taktiska investerarna redan har sålt ut.

•    Näst efter guld hade platina störst utflöde under det tredje kvartalet. Utflödena uppgick till 194 miljoner dollar och berodde framför allt på att investerarna sålde sina långa positioner allt eftersom priset gick ner.

•    Silver-ETPer hade det största inflödet under det tredje kvartalet. Nettoinflödet uppgick till 452 miljoner dollar trots (eller kanske på grund av) den kraftiga prisnedgången. Många investerare verkar tycka att ett silverpris under 20 dollar per uns är en bra nivå för en långsiktig investering.

•    Jordbruks-ETPer såg också inflöden under kvartalet då låga priser lockade investerare in i de flesta spannmål och även bomull.

•    Breda råvaruindex hade inflöden på 561 miljoner dollar under tredje kvartalet 2014 , vilket tyder på strategiska investerare börjar se råvaror som ett mer attraktivt tillgångsslag i takt med att värderingen på aktier och obligationer har blivit mer ansträngd, samtidigt som råvarupriserna sjunkit.

•    Olje-ETPer hade starka inflöden i augusti allt eftersom priserna sjönk, men i september vände flödena då en del investerare kapitulerade inför det fortsatta prisfallet. För kvartalet som helhet hade olje-ETPer utflöden på 83 miljoner dollar. Samtidigt sjönk priset på naturgas från sina högsta höjder och investerarna började försiktigt köpa in sig med inflöden under kvartalet på 21 miljoner dollar.

•    Industriella metall-ETPer hade blandade flöden, med nettoinflöden på måttliga 29 miljoner dollar. Koppar-ETPer hade utflöden på 29 miljoner dollar men aluminium, nickel och den bredare korgen av industriella metaller hade alla inflöden.

Om ETF Securities

ETF Securities är en av världens ledande och oberoende leverantörer av börshandlade investeringsprodukter (ETP) och en pionjär inom börshandlade råvaror. Vi är fokuserade på att utveckla likvida och transparenta investeringsprodukter som kan handlas på en majoritet av världens börser. Bolaget har en stark historia av produktinnovation och det är fortfarande en viktig grundbult i vår filosofi. ETF Securities listade världens första börshandlade guldprodukt 2003 och detta har följts av många andra marknadsledande investeringslösningar. Idag erbjuder ETF Securities vad vi anser vara världens mest omfattande sortiment av börshandlade råvaror och förvaltar cirka 19,5 miljarder dollar åt våra kunder världen över per den 31 augusti 2014.

Important Information

This document has been provided by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) for access to professional clients and investors only and no other person or entity should rely on the information contained herein. ETFS UK is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (”FCA”).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.