Följ oss

Nyheter

Fondutflöde under oktober 2020

Publicerad

den

Fondutflöde under oktober 2020

Fondbolagens förening rapporterar ett nettoutflödepå totalt 5,1 miljarder kronor i oktober 2020, i första hand gjordes uttagen från aktiefonder. Under oktober sjönk börserna världen över på grund av presidentval och förnyad oro för Covid-19. Totalt backade Stockholmsbörsen med cirka sex procent.

Aktiefonder uppvisade också ett nettoutflöde på 9,9 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade uttag. De största nettouttagen gjordes från branschfonder och Sverigefonder. Nettoinsättningar har skett i både långa räntefonder och korta räntefonder.

Nettosparande i fonder 2020, Mdkr

 

Oktober

Totalt 2020 Jan-Okt

Aktiefonder

-9,9

-3,1

Blandfonder

-0,9

-21,6

Långa räntefonder

3,3

4,1

Korta räntefonder

2,6

15,3

Hedgefonder

-0,3

-10,5

Övriga fonder

0,0

2,9

Summa

-5,1

-12,9

Uttagen under oktober är fortsättningen på en trend. Under 2020 har svenska sparare tagit ut 3,1 miljarder kronor från sina fonder.

”När coronaoron tog fart igen under oktober kunde man se ett trendskifte i fondsparandet, efter sex månader i rad med inflöden i aktiefonder, noterades nu ett nettoutflöde. De aktiva spararna agerade mer försiktigt och valde att minska sitt innehav i aktiefonder till förmån för fondtyper med lägre risk”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Även blandfonder och hedgefonder hade nettouttag på 0,9 respektive 0,3 miljarder kronor. Nettoinsättningar i långa räntefonder och korta räntefonder på 3,3 respektive 2,6 miljarder. Hittills i år noteras nettoinsättningar i långa räntefonder på totalt 4,1 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 973 miljarder, varav 3 028 miljarder är placerade i aktiefonder.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är SAVR-2-1024x536.png

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *