Följ oss

Nyheter

Fondab börjar hantera tjänstepensioner

Publicerad

den

Produktutvecklingen för att hantera tjänstepensioner för våra partners med tillstånd att förmedla försäkringar har pågått under 2021. Den nya lösningen med Futur Pension som försäkringsbolag och Fondab som depåinstitut är nu klar och våra partners kan nu börja använda produkten.

Produktutvecklingen för att hantera tjänstepensioner för våra partners med tillstånd att förmedla försäkringar har pågått under 2021. Den nya lösningen med Futur Pension som försäkringsbolag och Fondab som depåinstitut är nu klar och våra partners kan nu börja använda produkten.

Större valfrihet

I och med flytträttslagstiftningen som trädde i kraft den 1 april i år har efterfrågan från våra kunder och partners att kunna öppna tjänstepensionsdepåer varit stor. Med den nya lagstiftningen får avgiften som tas ut av försäkringsföretaget vid flytt av fribrev* maximalt uppgå till 600 kr för 2021. Med ett fast avgiftstak har kunden nu större valfrihet för placeringen av sin tjänstepension, vilket kommer att öka konkurrensen och rörligheten på en tidigare väldigt låst marknad.

*Ett fribrev är en tjänstepension där inbetalningen upphört till exempel då man byter arbetsgivare.

”Det är glädjande att denna föråldrade inlåsningsstruktur av tjänstepensioner nu är uppluckrad, vilket kommer leda till en ökad konkurrens och ett bättre och mer lönsamt sparande för alla tjänstepensionssparare”, säger Mikael Tjäder VD på Fondab.

Snabbare digitalt flöde

Fondabs partners kan nu ansluta sig till Futur Pensions digitala flöde och teckna en tjänstepension hos Futur Pension där Fondab är depåinstitut. Med detta på plats kan våra partners även initiera flytt av så kallade fribrev in till sina tjänstepensionsdepåer hos Fondab.

”Det är ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av tjänstepensionslösningar med Fondab som underliggande depåinstitut. Att vi nu fått ett bra digitalt flöde där våra partners enkelt kan skicka en försäkringsansökan direkt till Futur Pension via sitt eget gränssnitt är väldigt roligt och en viktig pusselbit för både Fondabs och våra partners fortsatta tillväxt”, säger Mikael Tjäder VD på Fondab.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.