Följ oss

Nyheter

SAVR lanserar erbjudande för flytt av tjänstepension

Publicerad

den

Det svenska fintechbolaget SAVR lanserar nu ett erbjudande för flytt av tjänstepension, som kompletterar bolagets affär inom fondsparande. Gemensamt för de båda erbjudandena är ett fokus på låga avgifter för kunden.

Det svenska fintechbolaget SAVR lanserar nu ett erbjudande för flytt av tjänstepension, som kompletterar bolagets affär inom fondsparande. Gemensamt för de båda erbjudandena är ett fokus på låga avgifter för kunden.

Stockholm 25 januari 2022 – Fondplattformen SAVR, som tidigare skakat om fondbranschen genom att erbjuda rabatterade fondavgifter, lanserar nu ett tjänstepensionerbjudande för kunder som vill flytta en gammal pensionsförsäkring, så kallat fribrev. SAVRs erbjudande går i linje med deras övriga affär och innebär provisionsfria fonder även för tjänstepension.

De faktiska fondavgifterna utelämnas vanligtvis i avgiftsjämförelser inom tjänstepension, trots att de ofta utgör en stor del av sparandets totala avgifter. Genom rabatterade fondavgifter och låg försäkringsavgift kan SAVR utmana de befintliga aktörerna med ett konkurrenskraftigt erbjudande: en kund som flyttar in en gammal tjänstepension till SAVR kan halvera sina totala avgifter. För bolagets snittkund innebär detta 1,1 miljoner kronor mer* i slutgiltig tjänstepension.

– Vi står precis i startgroparna för vad som kommer bli en riktigt disruptiv period med tuff konkurrens för pensionsmarknaden. Landskapet kommer att målas om och spararna kommer gå vinnande ur striden med lägre avgifter och mer över i pension, säger Daniel Aarenstrup, VD på SAVR.

SAVRs inträde på den svenska spar- och pensionsmarknaden är ett efterlängtat och oerhört viktigt bidrag till den pågående omställningen mot en mer kundorienterad pensionsbransch. Föråldrade affärsmodeller som bygger på passivitet och ersättning från tredje part går stick i stäv med den utökade flytträtten och de förväntningar om enkelhet, transparens och effektivitet som marknaden ger uttryck för idag, säger Helena Palmgren, styrelseledamot i bolaget. Helena har under 20 år drivit förändring på den svenska pensions- och sparmarknaden, bland annat som medgrundare och VD på Nordnet Pension.

För att underlätta en annars ofta omständlig flyttprocess, är SAVR dessutom först i Sverige att erbjuda digital hämtning av pensionsinformation via BankID-signering. Funktionen förenklar och påskyndar flyttprocessen då kunderna inte längre själva behöver ta reda på sina försäkringsnummer, vilka avgifter de betalar eller vilken arbetsgivare som tecknat vilken pensionsförsäkring.

– Jag är stolt över att vi på mindre än ett år har utvecklat och lanserat ett erbjudande som på riktigt sätter kunden i fokus genom att hjälpa kunder att minska sina avgifter. I vår fortsatta utveckling av pensionserbjudandet vill vi erbjuda hjälpmedel och digitala verktyg för att kunder tidigt i yrkeslivet ska känna trygghet och kontroll över sin framtida pension, säger Joakim Heidergren, affärsområdeschef för pension och försäkringar på SAVR. Heidergren har lett arbetet med att utveckla tjänsten och tidigare arbetat som affärsutvecklare på Avanza Pension.

*Uträkningen är ett exempel som baseras på att en 35-åring flyttar in 300 000 kr i tjänstepensionssparande och påbörjar en 20-årig utbetalning vid 67 års ålder. Genomsnittlig årsavkastning beräknas med 6 % på det investerade kapitalet, vilket inkluderar fondavgiften. Beräkningen innefattar försäkringsavgift, fondavgift på 1,5 % (baserat på SAVRs snittkunds snittfondavgift), SAVRs plattformsavgift på 0,09 % samt en återinvestering av återbäring från fondprovisioner. Försäkringsavgiften som beräknas är 0,65% för det jämförande pensionsbolaget, och 0,25% för SAVR. Återbäringen i exemplet utgår från SAVRs snittkund, som i genomsnitt får tillbaka 0,51 % av fondprovisionen årligen.

Om SAVRs tjänstepensionserbjudande

SAVRs tjänstepensionserbjudande gäller inflytt av icke-kollektivavtalade fribrev, dvs tjänstepensionsförsäkringar utan pågående in- eller utbetalningar.

Kontoavgift: 0 kr/år
Kapitalavgift: -0,25 %/år
Fondavgift (snitt för SAVR-kund): -1,5 %/år
Plattformsavgift: -0,09 %/år
Återbäring av fondprovision (snitt för SAVR-kund): +0,51 %/år

Om SAVR

SAVR är fondplattformen som återbetalar alla fondprovisioner till sina kunder. Med samma trygghet och bättre villkor gör SAVR det upp till 50 procent billigare att spara i fonder i jämförelse med en bank eller nätbank. SAVR står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och erbjuder både insättningsgaranti samt investerarskydd. År 2021 vann bolaget utmärkelsen ”Årets prispressare” av Privata Affärer och bolagets grundare Daniel Aarenstrup blev finalist i ”Årets Sparprofil” som delas ut av Affärsvärlden och Lannebo Fonder.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.