Följ oss

Nyheter

SAVR lanserar erbjudande för flytt av tjänstepension

Publicerad

den

Det svenska fintechbolaget SAVR lanserar nu ett erbjudande för flytt av tjänstepension, som kompletterar bolagets affär inom fondsparande. Gemensamt för de båda erbjudandena är ett fokus på låga avgifter för kunden.

Det svenska fintechbolaget SAVR lanserar nu ett erbjudande för flytt av tjänstepension, som kompletterar bolagets affär inom fondsparande. Gemensamt för de båda erbjudandena är ett fokus på låga avgifter för kunden.

Stockholm 25 januari 2022 – Fondplattformen SAVR, som tidigare skakat om fondbranschen genom att erbjuda rabatterade fondavgifter, lanserar nu ett tjänstepensionerbjudande för kunder som vill flytta en gammal pensionsförsäkring, så kallat fribrev. SAVRs erbjudande går i linje med deras övriga affär och innebär provisionsfria fonder även för tjänstepension.

De faktiska fondavgifterna utelämnas vanligtvis i avgiftsjämförelser inom tjänstepension, trots att de ofta utgör en stor del av sparandets totala avgifter. Genom rabatterade fondavgifter och låg försäkringsavgift kan SAVR utmana de befintliga aktörerna med ett konkurrenskraftigt erbjudande: en kund som flyttar in en gammal tjänstepension till SAVR kan halvera sina totala avgifter. För bolagets snittkund innebär detta 1,1 miljoner kronor mer* i slutgiltig tjänstepension.

– Vi står precis i startgroparna för vad som kommer bli en riktigt disruptiv period med tuff konkurrens för pensionsmarknaden. Landskapet kommer att målas om och spararna kommer gå vinnande ur striden med lägre avgifter och mer över i pension, säger Daniel Aarenstrup, VD på SAVR.

SAVRs inträde på den svenska spar- och pensionsmarknaden är ett efterlängtat och oerhört viktigt bidrag till den pågående omställningen mot en mer kundorienterad pensionsbransch. Föråldrade affärsmodeller som bygger på passivitet och ersättning från tredje part går stick i stäv med den utökade flytträtten och de förväntningar om enkelhet, transparens och effektivitet som marknaden ger uttryck för idag, säger Helena Palmgren, styrelseledamot i bolaget. Helena har under 20 år drivit förändring på den svenska pensions- och sparmarknaden, bland annat som medgrundare och VD på Nordnet Pension.

För att underlätta en annars ofta omständlig flyttprocess, är SAVR dessutom först i Sverige att erbjuda digital hämtning av pensionsinformation via BankID-signering. Funktionen förenklar och påskyndar flyttprocessen då kunderna inte längre själva behöver ta reda på sina försäkringsnummer, vilka avgifter de betalar eller vilken arbetsgivare som tecknat vilken pensionsförsäkring.

– Jag är stolt över att vi på mindre än ett år har utvecklat och lanserat ett erbjudande som på riktigt sätter kunden i fokus genom att hjälpa kunder att minska sina avgifter. I vår fortsatta utveckling av pensionserbjudandet vill vi erbjuda hjälpmedel och digitala verktyg för att kunder tidigt i yrkeslivet ska känna trygghet och kontroll över sin framtida pension, säger Joakim Heidergren, affärsområdeschef för pension och försäkringar på SAVR. Heidergren har lett arbetet med att utveckla tjänsten och tidigare arbetat som affärsutvecklare på Avanza Pension.

*Uträkningen är ett exempel som baseras på att en 35-åring flyttar in 300 000 kr i tjänstepensionssparande och påbörjar en 20-årig utbetalning vid 67 års ålder. Genomsnittlig årsavkastning beräknas med 6 % på det investerade kapitalet, vilket inkluderar fondavgiften. Beräkningen innefattar försäkringsavgift, fondavgift på 1,5 % (baserat på SAVRs snittkunds snittfondavgift), SAVRs plattformsavgift på 0,09 % samt en återinvestering av återbäring från fondprovisioner. Försäkringsavgiften som beräknas är 0,65% för det jämförande pensionsbolaget, och 0,25% för SAVR. Återbäringen i exemplet utgår från SAVRs snittkund, som i genomsnitt får tillbaka 0,51 % av fondprovisionen årligen.

Om SAVRs tjänstepensionserbjudande

SAVRs tjänstepensionserbjudande gäller inflytt av icke-kollektivavtalade fribrev, dvs tjänstepensionsförsäkringar utan pågående in- eller utbetalningar.

Kontoavgift: 0 kr/år
Kapitalavgift: -0,25 %/år
Fondavgift (snitt för SAVR-kund): -1,5 %/år
Plattformsavgift: -0,09 %/år
Återbäring av fondprovision (snitt för SAVR-kund): +0,51 %/år

Om SAVR

SAVR är fondplattformen som återbetalar alla fondprovisioner till sina kunder. Med samma trygghet och bättre villkor gör SAVR det upp till 50 procent billigare att spara i fonder i jämförelse med en bank eller nätbank. SAVR står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och erbjuder både insättningsgaranti samt investerarskydd. År 2021 vann bolaget utmärkelsen ”Årets prispressare” av Privata Affärer och bolagets grundare Daniel Aarenstrup blev finalist i ”Årets Sparprofil” som delas ut av Affärsvärlden och Lannebo Fonder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Att tajma marknaden är en förlorande strategi

Publicerad

den

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

Att titta på det långsiktiga mönstret för tjur- och björnmarknader kan vara frestande för vissa investerare. Varför inte försöka tajma marknaden och undvika dessa nedgångar? Skulle det inte vara bättre än att åka ut? Tyvärr är det inte så lätt.

Marknadscykler – Hypotetisk tillväxt på 10 000 USD investerad i S&P 500 Index (1951-2022)

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Morningstar och Hartford Funds, 2/23. www.hartfordfunds.com

Att undvika nedgångar på marknaden kan också innebära att man går miste om uppgångar. 78 % av aktiemarknadens bästa dagar inträffar under en nedgång eller under de första två månaderna av en återhämtande marknad. Om du missade marknadens 10 bästa dagar under de senaste 30 åren, skulle din avkastning ha halverats. Och att missa de enda bästa 30 dagarna skulle ha minskat din avkastning med 83 %.

Bra dagar händer på dåliga marknader

Att missa marknadens bästa dagar har varit dyrt

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Ned Davis Research, Morningstar och Hartford Funds, 22/2. www.hartfordfunds.com

Fortsätt läsa

Nyheter

OLJJ ETP ger tre gånger den omvända utvecklingen för europeiska bankaktier

Publicerad

den

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

Till exempel, om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex stiger med 1 % under en dag, kommer ETP att falla med 3 %, exklusive avgifter. Men om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex faller med 1 % under en dag, kommer ETP att stiga med 3 %, exklusive avgifter.

EURO STOXX Banker Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex

EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR bruttoavkastningsindex syftar till att replikera den omvända dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks bruttoavkastningsindex multiplicerat dagligen med tre och justerat för att återspegla vissa inneboende kostnader för att upprätthålla de hävstångspositioner som krävs för att uppnå detta mål.

EURO STOXX Banks Net Return Index representerar de största företagen som tillhör banksektorn i följande länder i euroområdet: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Handla OLJJ ETP

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBx3BASXS2637076568
Borsa ItalianaEUR3BASXS2637076568
XetraEUROLJJXS2637076568

Fortsätt läsa

Nyheter

Exciting New Crypto Investment Opportunities from 21Shares

Publicerad

den

We're thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

We’re thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

Check out the factsheets on our newest ETP offerings below.

Name21Shares Immutable ETP
TickerAIMX
ISINCH1360612142
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Name21Shares Injective Staking ETP
TickerAINJ
ISINCH1360612134
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%
Name21Shares Sui Staking ETP
TickerASIU
ISINCH1360612159
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Why 21Shares ETPs?

• Staking involves locking specific cryptoassets to support the operation and security of a blockchain network, earning rewards in the process. By integrating staking rewards into the 21Shares ETPs, investors enjoy an additional income stream without having to keep their assets locked, enhancing overall returns while maintaining exposure to the respective underlying assets. This makes the 21Shares ETPs an even more attractive option for investors seeking to maximize their investment potential.

• Unprecedented Innovation: Our new ETPs represent a significant advancement in crypto investing. We continue to push the boundaries of what’s possible, providing you with cutting-edge products that leverage the latest in blockchain technology.

• Tactical Crypto Positioning: Our ETPs empower you to strategically position yourself in the rapidly evolving crypto market. Whether you aim to gain exposure to emerging blockchain protocols or diversify your portfolio with innovative assets, our products provide the necessary tools.

• Diverse Exposure: Targeted exposure to three dynamic blockchain projects:

Immutable is a Layer 2 scaling solution for Ethereum, enhancing your experience with fast, low-cost transactions. Partnered with big names like Ubisoft, Immutable offers access to over 200 blockchain-based games and NFTs, all without compromising speed or affordability. Over 100 games are currently being built on the platform, positioning Immutable as a leader in the crypto gaming industry.

Injective Protocol is a Layer 1 blockchain within the Cosmos ecosystem, specifically optimized for DeFi applications. It enables seamless cross-chain interactions with major networks like Ethereum and Solana, providing access to a unique range of financial products. With Injective, you can effortlessly trade major assets like tokenized derivatives, all while enjoying a streamlined and efficient trading experience.

Sui Network is a Layer 1 blockchain designed for high-speed, low-latency transactions, supporting a thriving ecosystem of decentralized applications (dApps). It leverages parallel processing to maintain low costs and high efficiency, while offering gas-less transactions where applications sponsor transaction fees on behalf of users. It also utilizes Meta’s programming language (MOVE) used to develop its abandoned stablecoin project (DIEM) which significantly reduces smart-contract risk. This makes Sui an ideal platform for innovative projects looking to deploy and scale seamlessly, ensuring smooth and cost-effective operations.

Fortsätt läsa

Populära