Följ oss

Nyheter

Fond för aktieåterköp tillbaka på banan igen

Publicerad

den

Fond för aktieåterköp tillbaka på banan igen

Under slutet av varje år ser vi alltid hur hur en Fond för aktieåterköp tillbaka på banan igen. Det är PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW), den största av de börshandlade fonder som investerar i företag som återköper sina egna aktier som vi tittar på. Att denna typ av ETFer tenderar att öka i värde under årets två sista månader är inte så konstigt, november är nämligen den månad då majoriteten av alla företag återköper sina egna aktier på börserna. PKW, som endast investerar i amerikanska bolag, till skillnad från sin systerfond IPKW, har regelbundet klarat av att leverera en överavkastning gentemot S&P 500 och har under den senaste månaden stigit med mer än sex (6) procent. I och med att återköpsperioden nu kommer igång på allvar bör de närmaste månaderna bli intressanta för denna börshandlade fond.

November är den livligaste månaden på året för återköp bland de företag som ingår i S & P 500. Cirka 13 procent av det kapital som används för aktieåterköp aktiemarknaderna under november månad, en siffra som har varit mer eller mindre konstant 2007 och 2009 till 2014, enligt Goldman Sachs uppgifter. David Kostin, Goldman Sachs amerikanska aktiestrateg hävdar att volymen av bolagets återköp under de senaste månaderna på året kan vara tillräckligt för att bidra till en årlig kursuppgång för S & P 500.

30 procent av aktieåterköpen sker det sista kvartalet

Kostin påpekade att det fjärde kvartalet är årets mest aktiva tremånadersperiod när det gäller aktieåterköp för de företag som ingår i S&P 500. Under detta kvartal spenderar företagen 30 procent av alla pengarna på aktieåterköp i jämförelse med 18 procent under det första kvartalet, 22 procent under det andra kvartalet och 26 procent under det tredje kvartalet.

Företagens återköp av sina egna aktier är den enskilt största källan till efterfrågan på amerikanska aktier säger Kostin och tillade att han förväntar sig att de företag som ingår i indexet kommer att spendera mer än 600 miljarder dollar i år på att återköpa sina egna aktier. Det typiska uppsvinget kring årsskiftet avseende aktieåterköp kan bidra till att stärka hela aktiemarknaden.

Företagen har ökat sina återköp och höjt sina utdelningar i syfte att behaga investerarna under åratal. Under det senaste decenniet har återföringen av kapital från S&P 500 företagen till investerarna ökat med 84 procent, från 507 miljarder dollar till 934 miljarder dollar. Aktieåterköp bidrar till att minska antalet utestående aktier, vilket har gjort resterande aktier så mycket mer värdefullt. Däremot kan ett företags aktier fortfarande falla och återköpta aktier kan distribueras via personaloptioner som en del av ersättningen till ledande befattningshavare.

När ett företag börjar återköpa sina egna aktier ger det emellertid upp den potentiella tillväxten. Många företag skulle kunna använda dessa pengar till mer praktiska tillämpningar, till exempel forskning, utveckling eller för att ta fram nya produkter. Ett annat problem är att de amerikanska aktierna, mätt på dess p/e-tal är höga vilket gör att aktieåterköpen kostar företagen en del pengar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VettaFis Jane Edmondson diskuterar NATO Defence ETF

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

RIEM ETF investerar i bolag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Fondens mål

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).

Ögonblicksbild av fonden

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.

Indexbeskrivning

Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Handla RIEM ETF

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXRIEE
London Stock ExchangeEURREAG
London Stock ExchangeUSDRIEM

Fortsätt läsa

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Populära