Följ oss

Nyheter

Fallande oljepriser kan leda till default bland junk bonds

Publicerad

den

Fallande oljepriser kan leda till default bland junk bonds

I samband med att oljepriserna har backat kan fallande oljepriser kan leda till default bland junk bonds ETFer. De börshandlade fonderna som fokuserar på högavkastande obligationer, i allmänhet benämnda junk bonds ETFer, är just nu föremål för en ökad oro bland placerarna som tror att det finns anledning till default bland junk bonds då en stor del av de högavkastande obligationerna är utgivna av företag inom energisektorn. Junk bonds, högavkastande obligationer och energiföretag har blivit synonyma och betraktas allihop som spekulativa instrument. Det gör att även de börshandlade fonder med fokus på detta segment, till exempel iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEArca: HYG) är föremål för en ökad risk. HYG har allokerat 13,7 procent av sitt kapital till energisektorn, och konkurrenten PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (NYSEArca: PHB) har en exponering om 14,9 procent mot energiföretag.

Kurserna på högavkastande obligationer backade under 2014 efter farhågor om att den högt belånade skifferindustrin, de företag som arbetar med shale oil och shale gas, skulle göra default i samband med att oljepriserna rasade. Ratinginstitutet Standard & Poors har ännu så länge meddelat att inte mindre än 59 företag har gjort en default under 2015, varav hälften än företag inom energi- och råvarusektorerna.

Trycker kommer att öka

Många analytiker har redan varnat för att trycket på skräp rankade energiemittenter kommer att öka om oljepriset faller ytterligare eftersom detta kommer att göra det svårt, för att inte säga omöjligt för dessa företag att säkra ytterligare finansiering eller rulla existerande obligationslån framåt. Skräpobligationerna steg i samband med att oljepriset stabiliserades, men om oljepriset fortsätter att ligga på dessa låga nivåer, eller till och med falla ytterligare kommer det att leda till att vi ser företag som gör default, ställer in betalningar eller går i konkurs. Vissa företag kan minska sina kostnaderna och anpassa sig, men det är långt från alla.

Oljepriset har kommit att hamna under tryck, vilket gör att också de börshandlade fonder som fokuserar på oljepriset, både WTI och Brent, har glidit tillbaka till en bear market. Det är ett stort antal faktorer som har bidragit till oljeprisets fall, till exempel en stigande oljeproduktion i USA och hos medlemmarna i OPEC, en potentiell ökning av export av olja från Iran, en starkare dollar, försämrade utsikter för den kinesiska ekonomin och ett lägre intresse från institutionerna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.