Följ oss

Nyheter

ETF Securities expanderar utbudet av börshandlade valutaprodukter

Publicerad

den

ETF Securities expanderar utbudet av börshandlade valutaprodukter

ETF Securities expanderar utbudet av börshandlade valutaprodukter. ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETPer), lanserar idag ett antal börshandlade valutakorgar på Londonbörsen. Dessa valutakorgar, eller valuta-ETPer, kommer även att lanseras på Deutsche Börse den 14 juli 2014. ETF Securities nya valutakorgar erbjuder investerarna ett transparent och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot ett stort antal valutor samtidigt.

De nya valuta-ETPerna består av fyra taktiska valutakorgar och en strategisk valutakorg. De taktiska valutakorgarna finns i både bull- och bearversioner:

ETF Securities US Dollar G10 Basket, ETF Securities Euro G10 Basket och ETF Securities Pound Sterling Basket är samtliga baserade på ett index av Morgan Stanley som är utformat för att mäta hur dollarn, euron och pundet presterar jämför med G10-ländernas valutor.

Baserat på ett index från Morgan Stanley

ETF Securities Commodity Currency Basket är baserat på ett index av Morgan Stanley som är utformat för att återspegla hur de valutor presterar vars ekonomier i hög grad är beroende av råvaruexport. Korgen består av den australiensiska dollarn, den nyzeeländska dollarn, den norska kronan och den kanadensiska dollarn, som tillsammans är kända som råvaruvalutor.

Den strategiska valutakorgen bygger på fyra olika komponenter som återspeglar olika investeringsteman inom valutabranschen:

ETF Securities Multi-FX Basket är baserad på ett index av Morgan Stanley som är utformat för att identifiera och tillvarata möjligheter till avkastning bland ett urval av G10-valutor mot den amerikanska dollarn.

Valuta-ETPer erbjuder investerarna en “one-stop shop” med exponering mot ett antal valutor och strategier samtidigt. Valutor har generellt sett en låg till negativ korrelation med de flesta traditionella och alternativa tillgångsslagen och därför kan en investering i en valutakorg minska den totala risken i en portfölj.

– Vi ser det här produktutbudet som en naturlig utveckling av vår verksamhet som redan besitter en mycket stark kunskap inom börshandlade valutaprodukter. Valutakorgar utgör en unik möjlighet till avkastning för investerare genom att erbjuda direkt tillgång till de investeringsteman som driver finansmarknaderna. Investerarna kan ta taktiska positioner i valutakursrörelser, men de kan även hantera sin portföljs valutaexponering, vilket är centralt i en miljö med mycket expansiv centralbankspolitik, säger Peter Lidblom, Nordenchef på ETF Securities.

ETF Securities lanserade sin valutaplattform år 2009 i samband med att bolaget lanserade den första börshandlade produkten i Europa med exponering mot bara en valuta. Det förvaltade kapitalet har vuxit till över 580 miljoner dollar sedan lanseringen. ETF Securities utbud av börshandlade valutaprodukter inkluderar nu 86 enskilda valutor, samtliga valutor inom G10-länderna samt vissa tillväxtländer.

Produktinformation

VärdepapperBörsBasvalutaISINBloombergMER
ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket SecurityLSEUSDJE00BMM1W199ENFX LN0,59
 Xetra DE000A12Z3U8  
ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket SecuritiesLSEUSDJE00BMM1W645LCOM LN0,49
 Xetra DE000A12Z3S2  
ETFS Bullish USD vs Commodity Currency Basket SecuritiesLSEUSDJE00BMM1W751 DE000A12Z3T0SCOM LN0,49
 Xetra    
ETFS Bearish GBP vs G10 Currency Basket SecuritiesLSEGBPJE00B3XLZZ09SGBB LN0,49
ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket SecuritiesLSEGBPJE00B3QJ6D65LGBB LN0,49
ETFS Bearish USD vs G10 Currency Basket SecuritiesLSEUSDJE00B3RMW814SUSB LN0,49
ETFS Bullish USD vs G10 Currency Basket SecuritiesLSEUSDJE00B3V74640LUSB LN0,49
ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket SecuritiesXetraEURDE000A12Z3Q6SEUB LN0,49
ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket SecuritiesXetraEURDE000A12Z3R4LEUB LN0,49

Om ETF Securities

ETF Securities är en av världens ledande och oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETP) och en pionjär inom börshandlade råvaror. Vi är fokuserade på att utveckla likvida och transparenta investeringsprodukter som kan handlas på världens börser. Bolaget har en stark historia av produktinnovation och det är fortfarande en viktig grundbult i vår filosofi. EFT Securities listade världens första börshandlade guldprodukt 2003 och detta har följts av många andra marknadsledande investeringslösningar. Idag erbjuder ETF Securities vad vi anser vara världens mest omfattande sortiment av börshandlade råvaror och förvaltar cirka 18.8 miljarder dollar åt våra kunder världen över.*

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Bitcoin Halving and Beyond

Publicerad

den

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event. Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event.

Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Download Full Report

What is the Bitcoin Halving?

The Bitcoin halving is a programmed event that reduces the reward for mining new coins by 50% approximately every four years, ultimately limiting the total supply of Bitcoin, akin to the scarcity of gold. This mechanism, embedded in Bitcoin’s protocol, aims to maintain its value proposition as a decentralized, fixed and immutable monetary system, although its performance is influenced by various factors that go beyond the halving.

How are miners impacted by the halving?

The Bitcoin halving impacts miners through reduced block rewards and shifts in profitability, influenced by Bitcoin’s price fluctuations. Miners may seek refinancing options to sustain operations, while decreased mining difficulty during downturns encourages cost-effectiveness and strengthens the network. As a result of this cycle’s unique demand, miners are selling less BTC on exchanges, indicating a more bullish stance amidst price surges and increased market accessibility driven by ETF inflows.

How can I get access via ETPs?

Easily access Bitcoin through Exchange-Traded Products (ETPs) listed on regulated exchanges. With these ETPs, you can trade Bitcoin via your regular brokerage accounts without the need for a digital wallet. Rest assured as you invest confidently, supported by transparent documentation and similar tax treatments as traditional ETPs or securities. Start trading Bitcoin ETPs today for a seamless investment experience that combines the convenience of traditional trading with the potential of cryptocurrency assets.

Bitcoin Key Metrics

Explore our meticulously crafted Dune Dashboards. Click below to uncover essential insights and track the countdown to the next halving event.

EXPLORE BITCOIN DASHBOARDS

Featured Products

Explore our Bitcoin ETPs for streamlined cryptoasset investment.

2BTD

21BC

Reach out to learn more about Bitcoin & Halving and download the report

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

GinsGlobal lyfter fram unik investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap

Publicerad

den

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Tech Megatrend ETF utmärker sig för sitt globala fotavtryck och omfattar ett mångsidigt teknikriktmärke med cirka 60 % exponering mot den amerikanska marknaden och betydande allokeringar till Japan, Kina och Europa. Till skillnad från NASDAQ, som är starkt koncentrerad till ett fåtal stora teknikföretag, använder GinsGlobal Index Fund ett lika viktat tillvägagångssätt över sina 120 innehav, där inget enskilt innehav normalt överstiger 2 %.

Denna strategi gör det möjligt för fonden att fånga ett brett spektrum av teknikunderteman, inklusive digital underhållning, sociala medier, blockchain, elfordon, cybersäkerhet, artificiell intelligens och robotik. Ginsberg underströk fondens gynnsamma pris-till-vinst-förhållande, som för närvarande svävar runt 18 gånger, vilket tyder på att dess aktier inte är övervärderade jämfört med vissa marknadssegment. Han lyfte också fram potentialen för expansion bortom megabolagsbolag, understödd av positiva ekonomiska indikatorer i USA och möjligheten till lägre räntor, vilket kan båda gott för medel- och småbolagsaktier.

När det gäller förvärvstrender noterade Ginsberg det aktiva engagemanget från både stora och medelstora företag i fusioner och förvärv, med medelstora företag som representerar attraktiva mål som inte utlöser antitrustproblem.

Han diskuterade också de potentiella effekterna av en stark dollar och den amerikanska regeringens initiativ som syftar till att minska beroendet av utländsk teknologi, vilket kan stärka Nordamerikas konkurrenskraft och stimulera landningstrender. Sammanfattningsvis belyser Ginsbergs insikter det dynamiska landskapet inom tekniksektorn och den strategiska positioneringen av Tech Megatrend ETF inom den.

Eftersom fonden fortsätter att navigera i marknadstrender och dra nytta av nya möjligheter, kan investerare förvänta sig att dra nytta av dess diversifierade portfölj och framtidsinriktade investeringsstrategi. Håll ögonen öppna för ytterligare uppdateringar eftersom GinsGlobal Index Fund fortsätter att driva innovation och tillväxt inom teknikområdet.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

JPHG ETF ger exponering mot 400 japanska aktier, hedgat i brittiska pund

Publicerad

den

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är den enda ETF som följer JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 28 maj 2015 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP strävar efter att så nära som möjligt replikera utvecklingen av utvecklingen för det yendenominerade JPX-Nikkei 400-indexet (återinvesterade nettoutdelningar), oavsett om trenden är stigande eller fallande och har en månatlig valutasäkring i GBP. Denna ETF gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot ett urval av japanska aktier utvalda enligt kvantitativa kriterier och kvalitativa kriterier för bolagsstyrning, och viktade enligt deras börsvärde.

Handla JPHG ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR18MQ
Euronext ParisGBPJPHG
London Stock ExchangeGBXJPHG
SIX Swiss ExchangeGBPJPHG

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,40 %Informationsteknologi
TOYOTA MOTOR CORPJPY2,08 %Sällanköpsvaror
MITSUBISHI CORPORATIONJPY2,08 %Industri
HITACHI LTDJPY2,05 %Industri
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50JPY1,88 %Materials
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY1,85 %Industri
MITSUI & CO LTDJPY1,82 %Industri
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,68 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära