Följ oss

Nyheter

ETF med inriktning på banklån ger placeraren en räntekudde

Publicerad

den

ETF med inriktning på banklån ger placeraren en räntekudde

PowerShares Senior Loan Portfolio (BKLN) är en av de bäst säljande ETFerna under 2013 då investerarna jagar alternativa placeringar som både kan generera avkastning och ett visst skydd om de amerikanska räntorna kommer att stiga igen. ETF med inriktning på banklån ger placeraren en räntekudde

Fonden har svällt till 4,2 miljarder USD efter tagit in cirka 2,7 miljarder USD i färska tillgångar hittills i år, enligt IndexUniverse flödesdata. BKLN har för närvarande en totalavkastning på cirka 4,7 procent och vilket har lockat investerare med smak för räntor, speciellt som de 10-åriga statsobligationerna ger runt 2 procent i avkastning.

ETFer som investerar i primära obligationslån

Det finns en rad olika ETFer som investerar i primära obligationslån med rörlig ränta utgivna av företag som har betygssatt spekulativt av ratinginstituten. Seniora obligationslån tenderar att bära väldigt lite ränterisk eftersom de oftast är uppbyggda som instrument med rörlig räntesats där emittenterna är skyldiga att betala en ränta som är knuten till en rörlig ränta, till exempel LIBOR. De flesta obligationer betala fasta priser och förlora i värde när marknadsräntorna stiger. De flesta investerare vanligtvis blivit intresserad av denna typ av lån först när räntorna väntas stiga.

Eftersom Federal Reserve har sagt att centralbanken skall arbeta för att hålla nere räntorna, i alla fall så länge den amerikanska arbetslösheten överstiger 6,5 procent så förefaller det inte att vara det bästa tillfället att köpa en ETF som fokuserar på placeringar i rörliga räntor.

Efterfrågan på spekulativt betygsatt obligationer, ofta benämnt som junk bonds är just nu högre än någonsin, vilket drivit ned avkastningen på de största ETFerna i sektorn, iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG) och SPDR Barclays High Yield Bond (JNK), till under fem (5) procent någonsin. Den negativa effekten för dessa ETFer är att den sjunkande avkastningen lett till ett nettoutflöde på nästan 2 miljarder USD tillsammans, hittills i år. Flera strateger har talat om rotation av högavkastande företagsobligationsETF till ETFer som placerar i banklån på dessa prisnivåer.

Högavkastande obligationer och banklån rankad non-investment grade

Liksom högavkastande obligationer är banklån rankad som spekulativ, non-investment grade. Banklån anses ofta ge hög avkastning eftersom de företag som har tagit emot dessa lån redan är högt belånade. Med ökad hävstångseffekt kommer den ökade sannolikheten för fallissemang och konkurs. Banklån ses som något ”säkrare” än högavkastande obligationer eftersom de backas upp av säkerheter och återfinns i toppen av kapitalstrukturen. Företagen kan ha valt att låna på grund av refinansiering av befintliga lån, för förvärv, utdelningar, lånefinansierade företagsförvärv och för att komma i åtnjutande av rörelsekapital.

Inom segmentet banklån är BKNL den i särklass största ETFen och även den äldsta. BKNL noterades i mars 2011. BKNL har, precis som sin konkurrent, Highland/iBoxx Senior Loan ETF (SNLN), en passiv indexerad förvaltningsstrategi.

Tidigare i år gick State Street samman med ett dotterbolag till private equity-jätten Blackstone Group i ett gemensamt projekt och lanserade SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF (SRLN), som har samma inriktning men med en aktiv förvaltning. Under oktober 2013 fick SRNL en efterföljare, First Trust Senior Loan Fund (FTSL), som även den erbjuder en aktivt förvaltad ETF med inriktning på banklån. Det stora intresset trots beror på att investerarna bedömer att den lägre kreditrisken är ett viktigare kriterium än höga räntor.

Förbättrade ekonomiska villkor

Priserna påverkas positivt av förbättrade ekonomiska villkor och företagens fundamenta, vilket normalt visar sig i snävare kreditspreadar. På samma sätt gör försämrade ekonomiska villkor att kreditspreadarna ökar. Av den anledningen har den långsamma men stadiga ekonomiska återhämtningen på den amerikanska marknaden lett till ett ökat intresse för ETFer med inriktning på banklån.

Vidare har de rekordlåga räntorna för junk bonds gjort banklån mer attraktiva på grund av den längre risken i dessa lån. Investerare tar en ordentlig titt på alternativa tillgångsslag som banklån i sin strävan efter avkastning samtidigt som Federal Reserve arbetar med att hålla de amerikanska korträntorna nära noll. Den höga populariteten för ETFer som fokuserar på banklån torde kunna indikera att vissa investerare positionerar sig för en omvärld med högre räntor.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.