Följ oss

Nyheter

Enkel exponering mot metaller och andra råvaror med ETPer

Publicerad

den

Enkel exponering mot metaller och andra råvaror med ETPer

ETPer, en passiv investeringsform som lämpar sig väl för den som vill ha en enkel exponering mot metaller och andra råvaror. Tillkomsten av börshandlade produkter, så kallade exchange traded products eller ETPer som de också brukar kallas för, har revolutionerat råvarumarknaden från ett investerarperspektiv. Med hjälp av en ETP kan en investerare få en enkel exponering mot metaller och andra råvaror och ta del av både spotpriser och framtida utveckling av den underliggande tillgången.

Skillnaden mellan fysiskt uppbackade och syntetiskt uppbackade ETPer

En ETP är egentligen en mycket enkel produkt. Det finns två typer av ETPer, dels sådana som är fysiskt uppbackade av till exempel en råvara, dels syntetiskt uppbackade ETPer. Fysiska råvaru ETP backas upp av en viss mängd av till exempel en råvara och ger exponering mot rörelser i det underliggande spotpriset.

En syntetisk ETP å andra sidan brukar i allmänhet följa ett index, existerande eller ett för ändamålet framtaget sådant. Detta index brukar i allmänhet bestå av underliggande terminskontrakt på ett index, en aktie eller en råvara. Dessa terminskontrakt rullas ständigt framåt och ger på detta sätt investeraren en exponering mot den underliggande tillgången.

Noteringen av råvaruprodukter på reglerade börser har varit en banbrytande utveckling vilken ger investerare en effektiv metod för att få exponering mot förändringar i priset på råvaror utan att behöva ta fysisk leverans. Investerare kan använda ETPer för att komma åt enskilda råvaror eller korgar som ger en bred exponering mot alla-råvaror.
En ETP är ett vanligt samlingsnamn som innefattar ett par olika strukturer, och det är främst två typer i Europa – börshandlade fonder (ETF: er) och börshandlade råvaror (ETC).

ETFer, eller börshandlade fonder som de kallas på svenska, är i allmänhet UCITS, som är öppna fonder som regleras av Ucits IV Directive som kan marknadsföras och säljas till privatinvesterare i hela den europeiska unionen. Direktivet har infört ett standardiserat ramverk om ökad öppenhet och diversifieringsgränser. ETC är inte UCITS eller fonder i sig, men de är berättigade till investeringar av UCITS, vilket är anledningen till att många multitillgångsfonder har innehav i ETCer.

ETC behöver inte diversifiera sina tillgångar

En ETC behöver enligt Ucits IV Directive inte diversifiera sina tillgångar på samma sätt som en ETF. Det är därför som en ETC kan erbjuda placerarna en specifik exponering mot en råvara som olja eller guld, alternativt mot ett valutapar som USDEUR eller USDGBP. De flesta råvarureplikerande ETFerna är därför formellt strukturerade som en ETC.

En ETC som replikerar utvecklingen av en ädelmetall är vanligen fysiskt uppbackad, medan de ETCer som erbjuder en exponering mot olja eller jordbruksprodukter i allmänhet är syntetiska. Det är framförallt lagringen av de underliggande tillgångarna som avgör detta. Det krävs betydligt mindre lagringsutrymme för guld till ett värde av 100 MUSD än för olja till ett värde av 100 MUSD. En ETC som replikerar utvecklingen av guldpriset köper i allmänhet guldtackor som förvaras i ett valv, ofta i allokerad form vilket betyder att det inte kan lånas ut till blankare och att det regelbundet inspekteras av en oberoende kontrollant.

En syntetiskt uppbackad guld ETC däremot äger inget fysiskt guld. Istället replikerar denna ETC utvecklingen av ett index uppbyggt på terminspriserna och ger placerarna en exponering mot prisrörelserna på det underliggande terminskontrakten. Syntetiska ETPer backas ofta upp av swappar, vilket betyder att utgivaren av ETCen har ingått ett avtal med en motpart som äger de underliggande tillgångarna men lämnar över avkastningen till ETCen mot en mindre avgift.

Fysiska och syntetiska ETPer ger exponering mot spotpriset och terminspriset

En investerare måste förstå skillnaden mellan en ETP som har en fysisk replikering och en ETP som har en syntetisk replikering. De erbjuder placerarna exponering mot samma råvara men mot olika priser. En ETP med en fysisk replikering erbjuder placerarna en exponering mot spotpriset, medan en ETP med en syntetisk replikering erbjuder placerarna en exponering mot terminspriset. Det betyder att avkastningen för en ETC som replikerar det fysiska guldpriset skall motsvara prisutvecklingen på guldpriset på spotmarknaden minus avgifter. En ETP med en syntetisk replikering som erbjuder placerarna en exponering mot terminspriset på råvaran ger investeraren en avkastning som motsvarar prisutvecklingen på det underliggande terminskontraktet, minus kostnader för förvaltningen och kostnaden för att rulla terminskontraktet. Det sistnämnda behövs för att kunna upprätthålla en kontinuerlig exponering mot den underliggande tillgången.

Ädelmetaller erbjuder en diversifiering i en portfölj

En investerare kan använda sig av ädelmetaller för att diversifiera sin portfölj, något som sänker risken. Forskning har visat att prisrörelserna i råvaror, särskilt ädelmetaller, har ett lågt samband till prisutvecklingen i traditionella tillgångsklasser, såsom aktier och räntebärande obligationer. Fördelarna med att diversifiera med ädelmetaller, till exempel guld, under några av de värsta perioderna av kursfall, är att det gör att depån inte faller i värde lika mycket som om den skulle vara fullinvesterad i aktier. Geopolitiska risker kan ofta utlösa osäkerheten på de globala aktiemarknaderna och ädelmetaller kan användas som en risksäkring inom portföljerna.

Börshandlade produkter, så kallade ETPer, har demokratiserat investeringslandskapet för privatinvesterare genom att öppna upp ett brett utbud av tillgångsklasser för dem. Då handeln med ETPer sker på börsen är det lika lätt för en investerare att köpa en ETP på börsen som det är att köpa en vanlig aktie. En ETP ger en enkel exponering mot metaller och andra råvaror.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.