Följ oss

Nyheter

Enkel exponering mot metaller och andra råvaror med ETPer

Publicerad

den

Enkel exponering mot metaller och andra råvaror med ETPer

ETPer, en passiv investeringsform som lämpar sig väl för den som vill ha en enkel exponering mot metaller och andra råvaror. Tillkomsten av börshandlade produkter, så kallade exchange traded products eller ETPer som de också brukar kallas för, har revolutionerat råvarumarknaden från ett investerarperspektiv. Med hjälp av en ETP kan en investerare få en enkel exponering mot metaller och andra råvaror och ta del av både spotpriser och framtida utveckling av den underliggande tillgången.

Skillnaden mellan fysiskt uppbackade och syntetiskt uppbackade ETPer

En ETP är egentligen en mycket enkel produkt. Det finns två typer av ETPer, dels sådana som är fysiskt uppbackade av till exempel en råvara, dels syntetiskt uppbackade ETPer. Fysiska råvaru ETP backas upp av en viss mängd av till exempel en råvara och ger exponering mot rörelser i det underliggande spotpriset.

En syntetisk ETP å andra sidan brukar i allmänhet följa ett index, existerande eller ett för ändamålet framtaget sådant. Detta index brukar i allmänhet bestå av underliggande terminskontrakt på ett index, en aktie eller en råvara. Dessa terminskontrakt rullas ständigt framåt och ger på detta sätt investeraren en exponering mot den underliggande tillgången.

Noteringen av råvaruprodukter på reglerade börser har varit en banbrytande utveckling vilken ger investerare en effektiv metod för att få exponering mot förändringar i priset på råvaror utan att behöva ta fysisk leverans. Investerare kan använda ETPer för att komma åt enskilda råvaror eller korgar som ger en bred exponering mot alla-råvaror.
En ETP är ett vanligt samlingsnamn som innefattar ett par olika strukturer, och det är främst två typer i Europa – börshandlade fonder (ETF: er) och börshandlade råvaror (ETC).

ETFer, eller börshandlade fonder som de kallas på svenska, är i allmänhet UCITS, som är öppna fonder som regleras av Ucits IV Directive som kan marknadsföras och säljas till privatinvesterare i hela den europeiska unionen. Direktivet har infört ett standardiserat ramverk om ökad öppenhet och diversifieringsgränser. ETC är inte UCITS eller fonder i sig, men de är berättigade till investeringar av UCITS, vilket är anledningen till att många multitillgångsfonder har innehav i ETCer.

ETC behöver inte diversifiera sina tillgångar

En ETC behöver enligt Ucits IV Directive inte diversifiera sina tillgångar på samma sätt som en ETF. Det är därför som en ETC kan erbjuda placerarna en specifik exponering mot en råvara som olja eller guld, alternativt mot ett valutapar som USDEUR eller USDGBP. De flesta råvarureplikerande ETFerna är därför formellt strukturerade som en ETC.

En ETC som replikerar utvecklingen av en ädelmetall är vanligen fysiskt uppbackad, medan de ETCer som erbjuder en exponering mot olja eller jordbruksprodukter i allmänhet är syntetiska. Det är framförallt lagringen av de underliggande tillgångarna som avgör detta. Det krävs betydligt mindre lagringsutrymme för guld till ett värde av 100 MUSD än för olja till ett värde av 100 MUSD. En ETC som replikerar utvecklingen av guldpriset köper i allmänhet guldtackor som förvaras i ett valv, ofta i allokerad form vilket betyder att det inte kan lånas ut till blankare och att det regelbundet inspekteras av en oberoende kontrollant.

En syntetiskt uppbackad guld ETC däremot äger inget fysiskt guld. Istället replikerar denna ETC utvecklingen av ett index uppbyggt på terminspriserna och ger placerarna en exponering mot prisrörelserna på det underliggande terminskontrakten. Syntetiska ETPer backas ofta upp av swappar, vilket betyder att utgivaren av ETCen har ingått ett avtal med en motpart som äger de underliggande tillgångarna men lämnar över avkastningen till ETCen mot en mindre avgift.

Fysiska och syntetiska ETPer ger exponering mot spotpriset och terminspriset

En investerare måste förstå skillnaden mellan en ETP som har en fysisk replikering och en ETP som har en syntetisk replikering. De erbjuder placerarna exponering mot samma råvara men mot olika priser. En ETP med en fysisk replikering erbjuder placerarna en exponering mot spotpriset, medan en ETP med en syntetisk replikering erbjuder placerarna en exponering mot terminspriset. Det betyder att avkastningen för en ETC som replikerar det fysiska guldpriset skall motsvara prisutvecklingen på guldpriset på spotmarknaden minus avgifter. En ETP med en syntetisk replikering som erbjuder placerarna en exponering mot terminspriset på råvaran ger investeraren en avkastning som motsvarar prisutvecklingen på det underliggande terminskontraktet, minus kostnader för förvaltningen och kostnaden för att rulla terminskontraktet. Det sistnämnda behövs för att kunna upprätthålla en kontinuerlig exponering mot den underliggande tillgången.

Ädelmetaller erbjuder en diversifiering i en portfölj

En investerare kan använda sig av ädelmetaller för att diversifiera sin portfölj, något som sänker risken. Forskning har visat att prisrörelserna i råvaror, särskilt ädelmetaller, har ett lågt samband till prisutvecklingen i traditionella tillgångsklasser, såsom aktier och räntebärande obligationer. Fördelarna med att diversifiera med ädelmetaller, till exempel guld, under några av de värsta perioderna av kursfall, är att det gör att depån inte faller i värde lika mycket som om den skulle vara fullinvesterad i aktier. Geopolitiska risker kan ofta utlösa osäkerheten på de globala aktiemarknaderna och ädelmetaller kan användas som en risksäkring inom portföljerna.

Börshandlade produkter, så kallade ETPer, har demokratiserat investeringslandskapet för privatinvesterare genom att öppna upp ett brett utbud av tillgångsklasser för dem. Då handeln med ETPer sker på börsen är det lika lätt för en investerare att köpa en ETP på börsen som det är att köpa en vanlig aktie. En ETP ger en enkel exponering mot metaller och andra råvaror.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUME ETF investerar i amerikanska aktier med momentum

Publicerad

den

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en mycket stor ETF med tillgångar på 931 miljoner GBP under förvaltning. IUME ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUME?

Exponering mot en portfölj av amerikanska företag som uppvisar momentumfaktorn samt positiva miljö-, sociala och styrningsegenskaper (ESG).

Utesluter uttryckligen emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.

Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar amerikanska aktier som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är MSCI USA-index.

Handla IUME ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIUME
SIX Swiss ExchangeUSDIUME

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology7.45US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology5.06US0378331005USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples3.09US7427181091USD
LLYELI LILLYHealth Care3.09US5324571083USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.94US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.91US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples2.79US7134481081USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.63US67066G1040USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.57US1101221083USD
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INCInformation Technology2.34US0530151036USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära