Följ oss

Nyheter

En bortglömd pärla på Europas aktiemarknader

Publicerad

den

En bortglömd pärla på Europas aktiemarknader

Denna gång har vi tittat på en bortglömd pärla på Europas aktiemarknader, den landspecifika börshandlade fond som replikerar aktiemarknaden i Danmark, iShares MSCI Denmark Capped ETF (BATS: EDEN). Denna ETF är en av de börshandlade fonder som har utvecklats bäst under hela 2105, med en avkastning på nästan femton (15) procent. Den danska aktiemarknaden är liten, och har inte alls fått samma fokus som Storbritannien, Tyskland eller för den delen den svenska aktiemarknaden.

Tack vare en betydande exponering mot hälsovårdssektorn och en expansiv centralbank har EDEN kunnat leverera ett betydligt bättre resultat än de övriga börshandlade fonder som replikerar aktiemarknaden för ett enskilt land i Europa. Den danska centralbanken sänkte tidigare under 2015 sin referensränta till minus 0,75 procent, från tidigare minus 0,5 procent och devalverade på detta sätt sin valuta, den danska kronan. Dessa sänkningar har lockat euroinvesterarna som sökt avkastning sedan den Europiska Centralbanken antagit ett aggressivt återköpsprogram. Den danska centralbanken har som mål att upprätthålla en euro växelkurs att stabilisera inflationen och stödja de danska exportföretagen.

En annan orsak till EDENs imponerande avkastning är dess vårdexponering, som ligger på nästan 41 procent. Denna ETFs största innehav är den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk (NYSE: NVO) som självt står för mer än 24 % av fondens vikt, mer än tre gånger vikten som någon annan av denna ETFs övriga 37 innehav. Detta har gett fördelar under 2015 när investerare har uppvärderat aktier i hälsovårdssektorn och de börshandlade fonder som replikerar denna sektor.

En av världens få kvarvarande safe havens

På grund av Danmarks välskött och stabil ekonomi anses danska kronor vara en av världens få kvarvarande safe haven på valutamarknaden. Den danska kronan har ett så pass gott rykte att landets centralbank har valt behålla sin referensränta i det negativa territoriumet för att på detta sätt avskräcka det kapitalflöde som annars skulle medföra att den danska kronan stärktes för mycket eftersom detta skulle leda till negativa effekter för Danmarks exportekonomi.

Ändå är EDEN inte en gratis unch. Västerländska sanktioner mot Ryssland har visat sig vara problematiska för EDEN. Danska lantbrukare är stora exportörer till Ryssland och danska banker har betydande en exponering mot dessa jordbrukare. Fallande råvarupriser i kombination med de ryska sanktioner leder till en ökad mängd dåliga jordbrukslån i Danmark, som är relevanta för EDEN eftersom denna ETF har en stor vikt vid bankaktier.

Slutligen har Danmarks centralbank gått till extraordinära ansträngningar för att hålla sin valuta på rätt spår för införande av euron. För en nation som är så liten och produktiv som Danmark, är en integration i det större euroområdets ekonomi mycket fördelaktigt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.