Följ oss

Nyheter

Så skiljer sig sparandet i Norden

Publicerad

den

Multi-asset mäklaren eToro, som faktiskt erbjuder handel även i svenska aktier, har gjort en undersökning om sparandet i Norden. Det är lätt att göra misstaget att tro att det inte är någon skillnad alls mellan hur sparandet sker i de olika länderna, men det är ett misstag. Faktum är att sparandet i Norden skiljer sig åt en hel del.

Multi-asset mäklaren eToro, som faktiskt erbjuder handel även i svenska aktier, har gjort en undersökning om sparandet i Norden. Det är lätt att göra misstaget att tro att det inte är någon skillnad alls mellan hur sparandet sker i de olika länderna, men det är ett misstag. Faktum är att sparandet i Norden skiljer sig åt en hel del.

Favorittemat

Favorittemat över hela Norden verkar emellertid vara detsamma, Metaverse. Det finns i dag ett antal aktier som erbjuder exponering mot detta tema, men också ett par börshandlade fonder. När det gäller de senare går det till exempel att handla Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (METV) och HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R ETF). eToro erbjuder handel i båda, men också i amerikanska börshandlade fonder i form av CFDer.

Privatekonomi

Hur nöjd är du med din privatekonomi var en fråga som ställdes. Generellt verkar danskarna vara mer nöjda med sin privatekonomi än investerare i Norge och i Sverige.

Q1. Hur nöjd är du med din privatekonomi?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
Mycket nöjd17,2%20,0%14,5%12,3%16,6%7,8%9,7%12,2%7,2%
Nöjd39,5%40,7%38,3%29,2%32,4%26,0%39,5%44,5%34,4%
Neutral27,7%26,9%28,4%35,9%32,2%39,6%28,3%24,2%32,5%
Missnöjd11,1%8,6%13,7%17,1%14,2%20,0%15,6%13,2%18,1%
Väldigt missnöjd4,5%3,9%5,0%5,6%4,7%6,6%6,9%5,97,8%

Disponibel inkomst

Att vara nöjd med sin ekonomi beror delvis på den disponibla inkomsten. Detta är summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt. Respondenternas disponibla inkomst

Q2. Hur mycket disponibel inkomst har du varje månad?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
0-5.000 NOK/SEK (0-3.500 DKK)22,9%15,5%30,3%24,6%20,2%29,1%26,4%21,4%31,4%
5.000-15.000 NOK/SEK (3.500-10.000 DKK)35,0%34,8%35,2%34,0%32,9%35,1%41,5%41,0%41,9%
15.000-25.000 NOK/SEK (10.000-20.000 DKK)24,7%30,7%18,8%20,9%21,8%20,0%21,8%24,7%18,8%
25.000-40.000 NOK/SEK (20.000-30.000 DKK)11,6%12,5%10,6%12,4%14,7%10,0%7,4%9,4%5,4%
More than 40.000 NOK/SEK (30.000 DKK)4,4%5,1%3,7%6,0%8,7%3,2%1,7%2,2%1,2%
None0,3%0,2%0,4%0,6%0,4%0,9%0,1%0,2%0,0%
N/A1,1%1,2%1,0%1,5%1,2%1,7%1,1%1,0%1,2%

Undersökningens siffror förvånar oss, en tredjedel av respondenterna i Danmark och Norge har inkomster på mellan 5 000 och 15 000, medan det är över 40 procent av de som svarat i Sverige som ligger i detta spann. Vi trodde att det var högre baserat på aktiviteten i köpcentrumen.

Räcker pengarna till att spara och investera?

Överlag verkar det emellertid som de flesta anser att de har råd att ha ett sparande. Mer än 52 procent av dem som svarat på undersökningen anser att de har råd att spara och investera.

LandDanmarkNorgeSverige
Q3. Känner du att du har tillräcklig disponibel inkomst för att spara och investera?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
Yes52,6%58,5%46,7%58,8%69,0%48,3%69,9%76,5%63,3%
No36,8%31,6%42,2%30,2%22,3%38,2%26,0%19,9%32,2%
I don’t know10,2%9,3%11,1%10,4%8,2%12,6%3,9%3,7%4,1%
N/A0,4%0,6%0,2%0,6%0,4%0,8%0,2%0,0%0,4%

Investeringar under det senaste halvåret

Intresset för att investera är att betrakta som högt. I dag investerar en tredjedel i Danmark och Norge, och ungefär lika många planerar att göra det. I Sverige är det sextio (60) procent av dem som svarade som investerar och en fjärdedel planerar att göra det.

LandDanmarkNorgeSverige
Q4. Har du investerat under de senaste sex månadernaTotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänFemale
I currently invest37,9%50,0%25,9%31,3%38,9%23,6%59,6%68,7%50,4%
I don’t currently invest but I plan to invest in the near future 33,4%28,8%38,1%39,4%39,9%38,9%21,3%16,9%25,8%
I don’t ever plan to invest23,8%17,8%29,8%21,1%15,4%26,8%15,3%11,6%19,1%
I don’t know4,9%3,5%6,3%8,2%5,9%10,7%3,8%2,8%4,7%

Investeringsbelop

Mer än 50 procent av alla svaranden sparar mellan 0 och 5 000 kronor per månad. Siffran är något högre i Sverige än i de andra länderna, vilket betyder att sparandet mät i kronor är högre i Danmark och i Norge.

 LandDanmarkNorgeSverige
Q5. How much do you invest per month? TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
0-5.000 NOK/SEK (0-3.500 DKK)50,8%51,5%49,7%56,8%54,7%59,6%68,5%62,5%76,4%
5.000-15.000 NOK/SEK (3.500-10.000 DKK)29,2%30,5%27,1%23,1%26,5%18,7%25,2%29,3%19,9%
15.000-25.000 NOK/SEK (10.000-20.000 DKK)12,1%11,7%12,9%13,1%13,9%12,0%5,3%6,5%3,7%
25.000-40.000 NOK/SEK (20.000-30.000 DKK)4,5%4,9%3,9%5,4%5,4%5,4%1,1%0,9%1,5%
More than 40.000 NOK/SEK (30.000 DKK)5,0%4,5%5,8%4,6%6,3%2,4%1,1%1,7%0,4%
None1,0%1,1%0,6%2,3%1,3%3,6%0,2%0,3%0,0%
N/A1,7%0,8%3,2%1,8%0,9%3,0%1,1%1,1%0,7%

Hur investerar folk i de olika länderna?

Digitala plattformar är mer populärt i Sverige än i grannländerna. Över 60 procent av svenskarna använder sig av en sådan för sina investeringar, nästan dubbelt så många som i grannländerna.

Däremot verkar det ungefär lika många som väljer att förvalta sitt kapital själva drygt 20 procent.

 LandDanmarkNorgeSverige
F6. Hur investerar du dina pengar?MänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotal
My bank or pension company – an asset manager manages my portfolio for me27,3%23,3%34,0%26,5%27,7%24,8%17,7%12,4%24,6%
My bank or pension company – I manage my portfolio myself20,7%20,7%20,8%24,9%25,0%24,8%20,6%20,6%20,5%
A traditional asset / fund manager10,4%9,0%12,6%17,0%14,3%20,6%8,0%6,5%10,1%
A digital solution that invests my money for me (e.g., Lysa, Nord Investments, June, etc.).13,6%16,2%9,4%9,3%11,2%6,7%12,1%13,3%9,7%
I use a digital investment platform to invest by myself (e.g., eToro, Nordnet, Saxo Bank, Avanza, etc.).32,9%38,0%24,5%28,8%36,6%18,2%61,1%63,0%58,6%
I don’t know.8,9%6,4%13,2%14,1%10,3%19,4%4,7%4,5%4,9%
None0,5%0,8%0,0%0,5%0,4%0,6%0,3%0,3%0,4%
N/A0,0%0,0%0,0%0,8%0,9%0,6%0,5%0,3%0,7%

Hur bra är investerarna?

Utan att ha sett några siffror så verkar i alla fall svenska och danska män anse att de är bra på att placera sina pengar. Inte mindre än 35 respektive 30 procent anser att de är bättre än den genomsnittliga investeraren. Norska män i allmänhet, anser att de är mer i paritet som den genomsnittliga investeraren, samma sak med svenska kvinnor.

LandDanmarkNorgeSverige
Q7. How would you rate your investing capabilities?  TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMaleFemale
Better than the average retail investor.26,9%30,5%21,1%20,5%21,9%18,6%29,7%35,5%22,3%
On par with the average retail investor. 44,0%48,1%37,3%43,7%50,0%35,3%53,3%52,0%55,0%
Worse than the average retail investor.17,3%13,5%23,3%14,3%12,1%17,4%12,0%7,6%17,8%
Don’t know.16,2%12,4%22,4%25,6%19,6%33,5%4,3%4,0%4,8%
None0,0%0,0%0,0%0,3%0,4%0,0%0,2%0,3%0,0%
N/A0,5%0,4%0,6%0,3%0,0%0,6%0,5%0,8%0,0%

Viljan att bli bättre

Svaren på denna fråga förvånar oss faktiskt. I Sverige vill cirka 70 procent av spararna bli bättre på att förvalta sina pengar vilket vi ser som normalt. I Danmark är samma siffra endast 43 procent, och endast 36 procent av de danska kvinnorna anser att de vill bli bättre. Här kan det emellertid vara fråga om att svararna tror att det krävs mycket arbete för detta.

LandDanmarkNorgeSverige
F8. Vill du bli bättre på att investera dina egna medel?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänFemale
Yes, to a high degree.43,7%48,3%36,0%56,0%59,8%50,9%70,3%72,6%67,3%
Yes, to some extent.42,8%39,3%48,4%26,6%24,6%39,3%23,3%22,9%23,8%
No7,7%7,9%7,5%7,9%7,6%8,4%3,7%3,4%4,1%
Don’t know.5,6%4,1%8,1%9,0%7,6%10,8%2,7%1,1%4,8%
None0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
N/A0,2%0,4%0,0%0,5%0,0%0,6%0,0%0,0%0,0%

Hur vill spararna bli bättre?

Det finns många sätt att bli bättre på när det gäller att placera. Ett av dem är att använda ett demokonto, något som går att göra hos eToro. Vi trodde att detta skulle vara mer populärt eftersom det är ett riskfritt sätt att lära sig köpa och sälja aktier, råvaror och valutor.

Populärast verkar kurser vara, både online och med fysisk närvaro.

LandDanmarkNorgeSverige
Q9. If yes, how would you prefer to get better? (Multiple choice)KvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMän
Tutorials (e.g., reading a book or watching videos online).28,9%30,9%25,7%28,5%27,7%29,6%29,7%33,9%24,1%
Personal training/consultations (either online or in physical attendance).21,3%22,0%20,3%23,7%25,7%21,1%30,6%31,6%29,2%
Combining self-study and personal training.31,5%32,5%29,7%34,4%35,9%32,2%46,4%50,0%41,6%
Learning from others (word of mouth or social media).29,7%30,1%29,1%31,8%33,0%30,3%46,6%47,1%47,1%
Practicing with a ’demo account’ where you can invest with fictitious money.23,1%24,8%20,9%20,4%21,4%19,1%14,0%13,2%45,9%
Other12,2%11,8%15,5%11,5%7,8%16,4%7,2%7,6%6,6%
None0,3%0,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
N/A1,5%1,6%1,4%0,3%0,5%0,0%0,3%0,6%0,0%

Vilka investeringar görs?

Att köpa fastigheter, vare det är för eget boende eller för att hyra ut verkar mer poulärt i Sverige än i de andra länderna. Var fjärde svensk har gjort det, jämfört med var femte i grannländerna.

Danska kvinnor gillar obligationer mer än sina motsvarigheter i andra länder, och även jämfört med männen.

När det gäller aktier så intresset störst i Sverige, mer än 70 procent har köpt en aktie i alla fall en gång. När det gäller ETFer är det svenska kvinnor som gillar dessa bäst, 71 procent har köpt en sådan i alla fall en gång. Däremot verkar inte norska kvinnor lika förtjusta i aktier, endast var tredje har köpt en sådan, medan samma siffra hos norska män är 48 procent.

LandDanmarkNorgeSverige
Q10. Vilka av följande investeringar har du gjort minst en gång? (Flera val)TotaltMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
Real estate (for own use or to rent out for a profit)18,1%15,8%21,9%19,0%16,1%23,0%24,0%25,2%22,4%
Bonds17,4%16,9%18,1%9,8%11,6%7,3%9,7%12,2%6,3%
Commodities11,0%11,3%10,6%10,8%12,1%9,1%12,2%15,6%7,8%
Currencies / FX21,8%19,9%25,0%17,7%20,1%14,5%11,6%15,0%7,1%
Stocks54,2%57,5%48,8%42,7%48,7%34,5%72,1%77,3%65,3%
Cryptoassets30,8%39,5%16,3%31,6%40,6%19,4%25,4%34,3%13,8%
Mutual Funds, Funds, or ETFs22,8%23,3%21,9%34,7%36,6%32,1%68,9%66,9%71,6%
Personalized asset management agreements with a bank or an adviser.11,0%8,3%15,6%7,5%8,0%6,7%12,1%9,6%15,3%
Other0,5%0,4%0,6%1,3%0,9%1,8%2,1%1,7%2,6%
None0,2%0,4%0,0%3,6%2,2%5,5%0,3%0,0%0,7%
N/A1,6%1,1%2,5%1,3%0,4%2,4%0,5%0,6%0,4%

Vilka sektorer investerar de i nu?

Vad gäller branscher som lockar är det med två undantag ganska spritt. IT och teknologisektorerna har emellertid fått stort intresse. Än clean tech röner ett stort intresse. Mer än 50 procent av svenskarna har aktier den typen av bolag, och mer än 40 procent investerar i finanssektorn.

Vad gäller Danmark är samma siffror 29 respektive 28 procent, och i Norge är det 30 respektive 22 procent.

LandDanmarkNorgeSverige
Q11. Vilken(a) sektor(er) är din nuvarande aktieportfölj investerad i? (Flera val)TotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMaleFemale
IT, technology, and telecommunications29,5%36,8%17,4%30,0%39,7%16,9%55,0%64,2%42,9%
Finance28,6%30,1%26,1%22,6%25,0%19,3%40,6%46,0%33,6%
Consumption (e.g., food and drink, clothing, and hygiene products)12,2%12,0%12,4%10,5%10,7%10,2%32,7%34,9%29,9%
Energy, renewable energy, and utilities23,7%24,4%22,4%19,7%24,1%13,9%37,1%40,9%32,1%
Industrials and commodities19,2%21,1%16,1%14,4%17,9%9,6%48,1%55,4%38,4%
Real estate16,6%13,9%21,1%18,7%22,3%13,9%43,5%49,4%35,8%
Transport and logistics17,6%18,8%15,5%14,1%17,9%9,0%21,8%23,3%19,8%
Healthcare, pharmaceuticals and biotech23,7%24,4%22,4%16,2%15,2%17,5%41,1%44,0%37,3%
Don’t know13,8%11,3%18,0%17,7%13,4%23,5%13,9%8,8%20,5%
N/A1,4%1,1%1,9%1,0%0,0%2,4%1,1%1,1%1,1%
None0,9%1,1%0,6%4,4%4,0%4,8%1,1%1,5%0,7%
Other1,9%2,6%0,6%1,8%1,8%1,8%1,1%1,7%0,4%

Varför investerar de?

Alla har olika mål med sitt sparande, något som eToro visar tydligt på i sin undersökning. Även här är det en ganska blandad samling svar, men att skydda sig mot inflation, spara till pensionen och för att bli rik är de teman som gäller. Att bli finansiellt oberoende är ett annat svar som många valt att lämna.

LandDanmarkNorgeSverige
Q12. Which of the following statements is reason(s) for you to invest?  (Multiple choice)TotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnor
To avoid very low or negative interest rates on my savings20,8%21,4%19,9%18,0%18,8%17,0%27,1%29,5%23,8%
I want to save for my retirement.25,1%25,6%24,2%31,4%28,3%35,8%55,9%54,4%57,6%
I want to get a return on my savings so I can give the profits away.11,0%12,0%9,3%10,8%13,9%6,7%4,7%6,0%3,0%
Investing is a good way to get rich.23,4%24,4%21,7%20,4%22,0%18,2%36,6%43,2%27,9%
I have a special insight or knowledge that makes it more attractive for me to invest compared to others.11,9%12,4%11,2%9,8%9,9%9,7%5,3%5,4%5,2%
I think it is fun to invest.31,6%36,8%23,0%28,1%29,6%26,1%43,8%49,7%36,1%
I want to become financially independent.30,0%30,8%28,6%27,3%30,5%23,0%46,5%52,0%39,4%
I invest to push for a more sustainable development in society  (e.g. climate, biodiversity, diversity).13,3%12,0%15,5%12,6%14,3%10,3%6,6%6,5%6,7%
Don’t know10,9%9,4%11,8%9,5%8,5%10,9%3,5%2,0%5,6%
N/A0,2%0,0%0,6%1,8%1,3%2,4%0,5%0,3%0,7%
None0,5%0,8%0,0%1,8%0,9%3,0%0,2%0,0%0,4%
Other0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,9%1,1%

Var det bättre för?

Frågan gäller i första hand pre-Covid, och nästan varannan svensk svarade att de har de bättre ekonomiskt än innan pandemin. En dryg tredjedel i respektive land säger att det är ungefär som innan.

LandDanmarkNorgeSverige
Q13. Which of the following statements do you most agree with? (single choice)TotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnor
My personal finances are better today than before the pandemic.44,0%47,2%38,8%35,6%38,8%31,3%46,3%51,0%40,1%
My personal finances are worse today than before the pandemic.20,5%20,0%21,3%27,9%23,2%34,3%14,8%13,4%16,7%
My personal finances are the same before and after the pandemic.35,5%32,8%40,0%36,4%37,9%34,3%38,9%35,6%43,1%

eToro erbjuder alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. eToro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFDer, digitala och vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.