Följ oss

Nyheter

EDEU ETF investerar i europeiska utdelningsaktier med ESG-fokus

Publicerad

den

BNP PARIBAS EASY ESG DIVIDEND EUROPE [UCITS ETF, C] (EDEU ETF) är en indexföljande passivt förvaltad fond. Delfonden strävar efter att replikera, med ett maximalt tracking error på 1 procent, utvecklingen för BNP Paribas High Dividend Europe ESG (NTR)-index (Bloomberg: BNPIFEDE-index) ( indexet) genom att investera i aktier som emitterats av företag som ingår i indexet, med respekt för indexets viktning (full replikering), eller i en ersättningskorg som består av bland annat aktier i företag, räntebärande värdepapper eller kontanter (syntetisk replikering).

BNP PARIBAS EASY ESG DIVIDEND EUROPE [UCITS ETF, C] (EDEU ETF) är en indexföljande passivt förvaltad fond. Delfonden strävar efter att replikera, med ett maximalt tracking error på 1 procent, utvecklingen för BNP Paribas High Dividend Europe ESG (NTR)-index (Bloomberg: BNPIFEDE-index) ( indexet) genom att investera i aktier som emitterats av företag som ingår i indexet, med respekt för indexets viktning (full replikering), eller i en ersättningskorg som består av bland annat aktier i företag, räntebärande värdepapper eller kontanter (syntetisk replikering).

Indexet är sammansatt av aktier i europeiska företag som valts ut på grundval av utdelningskriterier med hänsyn till miljömässiga, sociala och Styrning (ESG) egenskaper (minskning av koldioxidutsläpp, humankapital, företagsstyrning etc.). Därför exkluderas företag som är inblandade i diskutabel verksamhet, föremål för betydande brott mot principerna i FNs Global Compact eller företag som har varit inblandade i allvarliga kontroverser relaterade till ESG från indexet.

Den typ av tillvägagångssätt som implementeras här är Bäst i klassen (Bäst i klassen identifierar ledare inom varje sektor baserat på bästa miljö-, sociala och styrningsmetoder (ESG), samtidigt som man undviker de som innebär höga risknivåer och inte gör det uppfylla minimistandarder för ESG). Indexets extrafinansiella strategi, som genomförs vid varje steg i investeringsprocessen, kan innefatta metodologiska begränsningar såsom risken förknippad med ESG-investeringar eller indexombalanseringen.

Beskrivning av BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF

BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF investerar i aktier med fokus på europeiska utdelningsaktier. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 11 miljoner GBP under förvaltning. EDEU ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

BNP Paribas High Dividend Europe Equity-index följer europeiska aktier med hög direktavkastning. Utöver en hög direktavkastning beaktas även hållbarheten i utdelningarna.

Handla EDEU ETF

BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF (EDEU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEUREDEU
Euronext ParisEUREDEU
SIX Swiss ExchangeEUREDEU
XETRAEUREDEU

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.