Följ oss

Nyheter

AUEU ETC för den som tror mer på Euron än den australiensiska dollarn

Publicerad

den

WisdomTree Short AUD Long EUR (AUEU ETC) är utformad för att ge investerare exponering mot australiensiska dollar ("AUD") i förhållande till euro ("EUR") genom att spåra MSFX Short Australian Dollar/Euro Index (TR) ("Indexet" ), som syftar till att spegla resultatet av en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short AUD Long EUR (AUEU ETC) är utformad för att ge investerare exponering mot australiensiska dollar (”AUD”) i förhållande till euro (”EUR”) genom att spåra MSFX Short Australian Dollar/Euro Index (TR) (”Indexet” ), som syftar till att spegla resultatet av en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short AUD Long EUR är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas.

Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla de dagliga rörelserna i indexets värde. Separat använder Emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM Short Australian Dollar/Euro Index (TR)

Indexet ger:

(i) en ”kort” exponering mot AUD i förhållande till EUR. Till exempel, om AUD skulle stiga i värde i förhållande till EUR, skulle indexet (följs av ETC) minska i värde. Omvänt om AUD skulle minska i värde i förhållande till EUR, skulle indexet öka i värde; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan AUD och EUR.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla AUEU ETC

WisdomTree Short AUD Long EUR (AUEU ETC) är en europeisk börshandlad valuta som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEURAUEUJE00B3QSB726

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.