Följ oss

Nyheter

DWS sänker avgifterna för Xtrackers

Publicerad

den

DWS har ytterligare ökat attraktiviteten för sitt Xtrackers-sortiment genom att sänka de årliga all-in-avgifterna för två börshandlade fonder (ETFer) och en börshandlad råvara (ETC) i början av mars 2021. Att DWS sänker avgifterna för Xtrackers kan ses som ett tecken på en ökad konkurrens på ETF-marknaden.

DWS har ytterligare ökat attraktiviteten för sitt Xtrackers-sortiment genom att sänka de årliga all-in-avgifterna för två börshandlade fonder (ETFer) och en börshandlad råvara (ETC) i början av mars 2021. Att DWS sänker avgifterna för Xtrackers kan ses som ett tecken på en ökad konkurrens på ETF-marknaden.

Minskningarna (se tabellen för detaljer) härrör från kostnadsfördelarna som skapas av höga inflöden, som i praktiken sedan förs vidare till investerarna. Xtrackers II Eurozone Inflation Linked Bond UCITS ETF spårar den eurodenominerade realobligationsmarknaden och har registrerat inflöden på 225 miljoner EUR under de senaste tolv månaderna. För närvarande har ETF tillgångar under förvaltning (AUM) på mer än en miljard euro. På grund av ökade inflationsförväntningar är tillgångsklassen inflationsindexerade obligationer för närvarande mycket i fokus för investerare.

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF, som investerar i kinesiska statsobligationer, har registrerat inflöden på cirka 133 miljoner euro under de senaste tolv månaderna. Fondvolymen uppgår för närvarande till cirka 280 miljoner euro. ETFen följer ett index med en indikativ avkastning till löptid på 2,9 %. Det ses av defensiva investerare som ett alternativ till index på amerikanska och euro statsobligationsmarknader.

Dessutom sänktes den årliga all-in-avgiften för Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities, som har sett inflöden på cirka 2,1 miljarder euro under de senaste tolv månaderna. ETC har för närvarande cirka 2,6 miljarder EUR i tillgångar under förvaltning. Ökade geopolitiska risker har historiskt sett lett till en starkare efterfrågan på guldinvesteringsprodukter.

”Vi ökar attraktiviteten för dessa obligations-ETFer och guld ETC vid en tidpunkt då investerare använder dessa exponeringar för portföljjusteringar mitt i volatilitetsökningar”, säger Michael Mohr, Head of Passive Products på DWS.

Handla DWS produkter

Samtliga DWS ETFer och ETCer handlas på tyska Xetra. Det betyder att det går att handla andelar i deras produkter genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

ETF TER (tidigare)TER (ny)ISINBloomberg Ticker
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D0.35%0.20%  LU1094612022CGB
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C0.20%0.15%LU0290358224XEIN
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities0.15%0.12%DE000A2T0VU5XGDU

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.