Följ oss

Nyheter

Deutsche Bank European Weekly ETF Market Review 20140226

Publicerad

den

Ladda ned Deutsche Banks European Weekly ETF Market Review 20140226 som innehåller nyckelstatistik för hela den Europeiska ETF-marknaden, samt highligts avseende

Ladda ned Deutsche Banks European Weekly ETF Market Review 20140226 som innehåller nyckelstatistik för hela den Europeiska ETF-marknaden, samt highligts avseende den globala marknaden för börshandlade fonder. En mer detaljerad rapport återfinns i Deutsche Banks månatliga rapport som publiceras den första veckan varje månad.

Ladda ned Deutsche Bank European Weekly ETF Market Review 20140226

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) är en av Europas största leverantörer av fysiska UCITS ETF:er (baserat på AUM) efter en betydande utbyggnad av plattformen för direkt replikering. Sammanlagt 18 aktie UCITS ETF:er från db X-trackers har bytt replikeringsmetod från indirekt till direkt replikering. Det har ökat totalt förvaltat kapital i UCITS ETF:er från db X-trackers med direkt replikering till cirka 11 miljarder Euro

Deutsche Bank AG är en tysk multinationell bankkoncern med säte i Frankfurt am Main. Deutsche Bank är Tysklands största kreditinstitut. Man har viktiga kontor i London, New York, Singapore och Sydney.

Deutsche Bank grundades 22 januari 1870 i Berlin. Grundare var bland andra privatbankiren Adelbert Delbrück och politikern och bankiren Ludwig Bamberger som ville skapa en storbank för huvudsakligen handel. 10 mars 1870 räknas som officiellt datum för grundandet då det var då man fick sin koncession av den preussiska statsregeringen. De första direktörerna var Wilhelm Platenius, Georg von Siemens och Hermann Wallich. För utlandsverksamheten skapads de första kontoren i Shanghai (1872), Yokohama (1872) och London (1873). 1876 övertog man Berliner Bank-Verein och Deutsche Union-Bank och blev den största banken i Tyska riket.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.