Följ oss

Nyheter

Det våras för Frontier Markets

Publicerad

den

Det våras för Frontier Markets

Det våras för Frontier Markets. Frontier markets är ett samlingsnamn för en grupp av länder precis som BRIC eller Emerging Markets. Frontier Markets kan enklast förklaras som en lillebror till Emerging Markets länderna. Länderna som ingår i Frontier Markets har ett lägre marknadsvärde, sämre likviditet och har inte kommit lika långt i utvecklingen som Emerging Markets länderna. I indexet MSCI Frontier Markets ingår 25 länder från Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Östereuropa och Asien. Exempel på länder som ingår är till exempel Argentina, Nigeria, Kuwait, Qatar, Bangladesh och Kazakhstan.

Bäst under 2012 gick det för Nigeria som steg med cirka 55 procent. Sämst gick det för Ukraina som sjönk med 52 procent. En stor spridning med andra ord. I år är Förenade Arabemiraten och Kenya i topp.

Varför ska man investera i dessa länder?

Frontier Markets länderna har en låg samvariation/korrelation med övriga aktiemarknader i världen. Det betyder att denna grupp av länder kan utvecklas positivt även fast övriga världen går dåligt. Utifrån ett portföljförvaltningsperspektiv är detta väldigt intressant. Möjlighet till en hög avkastning är en annan nog så viktig anledning. Risken är inte heller hög. Sett utifrån en treårig standardavvikelse har inte MSCI Frontier Markets en högre risk än det svenska indexet OMXS30. Ett faktum som få investerare är medvetna om i dagsläget när det våras för Frontier Markets.

Mina personliga favoriter bland de breda Frontier Markets ETF:erna är db X-trackers S&P Select Frontier UCITS ETF (ticker DX2Z) och iShares MSCI Frontier 100 ETF (ticker FM). För ytterligare information om dessa instrument gå till respektive leverantörs sajt.