Följ oss

Nyheter

Det underliggande värdet av en ETF portfölj

Publicerad

den

Det underliggande värdet av en ETF portfölj

Det underliggande värdet av en ETF portfölj. Börshandlade fonder försöker konsekvent redovisa värdet på deras underliggande innehav för att det inte skall uppstå arbitragemöjligheter. De flesta investerare skall inte förlita sig för mycket på handel baserad på NAV. Vi redogör här för det underliggande värdet av en ETF portfölj.

En börshandlad fonds NAV är summan av de underliggande innehaven dividerat med antalet utestående aktier/andelar. Eftersom ETF handel fungerar som den för alla andra aktier på en börs, kan ETFens pris fluktuerar under dagen. ETF er uppdaterar vanligtvis sina underliggande handelsvärde, beräknat av dess ungefärliga NAV var 15 sekund under hela handelsdagen.

Dessa uppdaterade beräkningar kan också kallas för intraday vägledande (IIV), vägledande optimerad portföljvärdet (IOPV) eller under dagen substansvärde (INAV).

Vanligtvis är det en extern, oberoende part som hanterar dessa beräkningar. Den oberoende parten kontollerar alla de värdepapper som ingår i denna ETF, hittar det senaste priset till vilket det handlades till, summerar värdet och delar med antalet utestående aktier och levererar ett INAV till marknaden.

Ett verkligt värde

I en aktie ETFs fungerar INAV och ger ett verkligt värde av ETF, vilket i princip innebär att fonden är handlas i paritet med värdet på de underliggande tillgångarna med ett litet eller inget tracking error. Detta gör också investerare att få en bättre bild av om de är betelar för mycket eller för litet för sin eETF.

När ETFens pris är lägre än substansvärdet sägs den handlas med en rabatt. Om ETFens pris ligger över NAV sägs att handlas med ett premium. INAV blir emellertid svårare att hantera när det gäller andra marknader än den egna eftersom internationella marknader är inte öppna i samma tidszon som den egna marknaden, men utländska aktie-och obligations ETF fortfarande handlas på den egna börsen. Eftersom INAV tas baserat på det senaste priset som den handlades kan det förekomma att INAV inte röra sig under normala öppettider. Följaktligen kan INAV för internationella ETF: er, tillsammans med de flesta råvaror och räntefonder, komma att representera ett inaktuellt värde. Spreaden tenderar att öka i dessa lägen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.