Följ oss

Nyheter

Den europeiska ETF-marknaden når rekordvolymer

Publicerad

den

Den europeiska ETF-marknaden når rekordvolymer

Den europeiska ETF-marknaden når rekordvolymer och tillväxten är just nu nu högre i Europa än i USA. Studier från det europeiska analysföretaget ETFGI visar att de europeiska tillgångarna avseende ETFer och ETPer nådde en ny rekordnivå på 477,4 miljarder USD den sista augusti 2014 och att den tidigare trenden vi sett där inflödet på den europiska ETF/ETP-marknaden ökar kvarstår.

Det betyder att det sedan årets start har skett inflöden på drygt tio procent, eller mer än 50 miljarder dollar till den europeiska ETF/ETP-marknaden. Inflödet är högre än till och med 2012 som betraktas som ett rekordår. Under detta år såg ETF/ETP-marknaden totala inflöden på 33 miljarder USD på tolv månader.

På Nasdaq OMX Nordic märks det ökade intresset, vi har sedan tidigare konstaterat att omsättningen för ETFer var rekordstort i Sverige under augusti 2014. I den senaste statistiken som mäklarföretaget Nordnet publicerade framgår också att inflödena för ETFer/ETPer närmar sig en miljard. Hur det ser ut för Avanza vet vi inte, då detta företag inte publicerar motsvarande statistik hos ETFmarknaden.se, men det är sannolikt att anta att det finns samma mönster hos Avanza.

2 061 ETFer/ETPer med 6 232 listningar

Totalt sett finns det inte mindre än 2 061 ETFer/ETPer med 6 232 listningar på 26 olika börser i Europa, utgivna av 50 olika leverantörer enligt ETFGI’s end August 2014 Global ETF and ETP industry insights report.

Rekordnivåer i Kanada och Stillahavsområdet

Nya rekordnivåer i tillgångar nåddes i slutet av augusti av ETF/ETP industrierna i Kanada med 67,9 miljarder USD, Asia Pacific (ex Japan) med 103,7 miljarder USD, Europa med 477,4 miljarder USD, USA med US $ 1,91 miljarder USD och globalt med 2,70 miljarder USD. YTD flöden nådde rekordnivåer för ETF/ETP industrier i Japan på 16,5 miljarder USD, Europa på US 50,4 miljarder USD, USA på 107,3 miljarder USD och globalt på 185,0 miljarder USD.

I augusti investerade investerare netto nya pengar in i en samling av aktier, räntebärande och råvaruexponeringar till följd av oro över situationen i Ukraina och i Gaza. S & P 500 var upp 4 % i augusti och stängde över 2 000 tröskeln för första gången den 26 augusti. Utvecklade marknader ökade något, tillväxtmarknader med 3% och Latinamerika ökade med 9 % i augusti 2014.

I augusti 2014 ETFer/ETP såg vi nettoinflöde på 7,7 miljarder USD fördelat på aktier 4,4 miljarder USD, räntebärande placeringar 2,8 miljarder USD och råvaror 132 miljoner USD.

iShares samlade de största nettoinflödena för sina ETF/ETP i augusti med 3,3 miljarder USD, följt av Vanguard med 1,3 miljarder, DB x Trackers med USD 1,1 miljarder, Think ETF med US 973 miljoner dollar, UBS GAM med 585 miljoner och HSBC med US $ 514 Mn i nettoinflöde i augusti.

iShares är den största ETF / ETP leverantör när det gäller tillgångar med 223,4 miljarder USD, vilket återspeglar sig i en marknadsandel på 46,8%, db x / db ETC är tvåa med 56,0 miljarder USD och 11,7% av marknaden, följt av Lyxor AM med 49,0 miljarder USD och 10,3 % av marknaden. De tre största ETF/ETP leverantörer, av 50, står för 68,8% av de europeiska ETF/ETP tillgångarna, medan ingen av de återstående 47 leverantörer har mer än 5 % av marknaden.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.