Följ oss

Nyheter

Den europeiska ETF-marknaden når rekordvolymer

Publicerad

den

Den europeiska ETF-marknaden når rekordvolymer

Den europeiska ETF-marknaden når rekordvolymer och tillväxten är just nu nu högre i Europa än i USA. Studier från det europeiska analysföretaget ETFGI visar att de europeiska tillgångarna avseende ETFer och ETPer nådde en ny rekordnivå på 477,4 miljarder USD den sista augusti 2014 och att den tidigare trenden vi sett där inflödet på den europiska ETF/ETP-marknaden ökar kvarstår.

Det betyder att det sedan årets start har skett inflöden på drygt tio procent, eller mer än 50 miljarder dollar till den europeiska ETF/ETP-marknaden. Inflödet är högre än till och med 2012 som betraktas som ett rekordår. Under detta år såg ETF/ETP-marknaden totala inflöden på 33 miljarder USD på tolv månader.

På Nasdaq OMX Nordic märks det ökade intresset, vi har sedan tidigare konstaterat att omsättningen för ETFer var rekordstort i Sverige under augusti 2014. I den senaste statistiken som mäklarföretaget Nordnet publicerade framgår också att inflödena för ETFer/ETPer närmar sig en miljard. Hur det ser ut för Avanza vet vi inte, då detta företag inte publicerar motsvarande statistik hos ETFmarknaden.se, men det är sannolikt att anta att det finns samma mönster hos Avanza.

2 061 ETFer/ETPer med 6 232 listningar

Totalt sett finns det inte mindre än 2 061 ETFer/ETPer med 6 232 listningar på 26 olika börser i Europa, utgivna av 50 olika leverantörer enligt ETFGI’s end August 2014 Global ETF and ETP industry insights report.

Rekordnivåer i Kanada och Stillahavsområdet

Nya rekordnivåer i tillgångar nåddes i slutet av augusti av ETF/ETP industrierna i Kanada med 67,9 miljarder USD, Asia Pacific (ex Japan) med 103,7 miljarder USD, Europa med 477,4 miljarder USD, USA med US $ 1,91 miljarder USD och globalt med 2,70 miljarder USD. YTD flöden nådde rekordnivåer för ETF/ETP industrier i Japan på 16,5 miljarder USD, Europa på US 50,4 miljarder USD, USA på 107,3 miljarder USD och globalt på 185,0 miljarder USD.

I augusti investerade investerare netto nya pengar in i en samling av aktier, räntebärande och råvaruexponeringar till följd av oro över situationen i Ukraina och i Gaza. S & P 500 var upp 4 % i augusti och stängde över 2 000 tröskeln för första gången den 26 augusti. Utvecklade marknader ökade något, tillväxtmarknader med 3% och Latinamerika ökade med 9 % i augusti 2014.

I augusti 2014 ETFer/ETP såg vi nettoinflöde på 7,7 miljarder USD fördelat på aktier 4,4 miljarder USD, räntebärande placeringar 2,8 miljarder USD och råvaror 132 miljoner USD.

iShares samlade de största nettoinflödena för sina ETF/ETP i augusti med 3,3 miljarder USD, följt av Vanguard med 1,3 miljarder, DB x Trackers med USD 1,1 miljarder, Think ETF med US 973 miljoner dollar, UBS GAM med 585 miljoner och HSBC med US $ 514 Mn i nettoinflöde i augusti.

iShares är den största ETF / ETP leverantör när det gäller tillgångar med 223,4 miljarder USD, vilket återspeglar sig i en marknadsandel på 46,8%, db x / db ETC är tvåa med 56,0 miljarder USD och 11,7% av marknaden, följt av Lyxor AM med 49,0 miljarder USD och 10,3 % av marknaden. De tre största ETF/ETP leverantörer, av 50, står för 68,8% av de europeiska ETF/ETP tillgångarna, medan ingen av de återstående 47 leverantörer har mer än 5 % av marknaden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära