Följ oss

Nyheter

Europiska ETFer ökar snabbare än amerikanska

Publicerad

den

Europiska ETFer ökar snabbare än amerikanska. Den globala marknaden för ETFer och ETPer som listas attraherade under maj 2014 22,4 miljarder USD i nya tillgångar.

Europiska ETFer ökar snabbare än amerikanska. Den globala marknaden för ETFer och ETPer som listas attraherade under maj 2014 22,4 miljarder USD i nya tillgångar. Tillsammans med en mindre aggregerad värdeökning under månaden innebär detta att den globala ETF/ETP-industrin kan glädja sig åt ännu en månad när det rapporteras om ett nytt rekord. Sammanlagt fanns det i slutet av maj 2014 2,55 biljoner USD placerat i ETF/ETP-produkter enligt data från från ETFGI’s May 2014 Global ETF and ETP industry insights report. Enligt ETFGI fördelade sig dessa på 5 283 olika ETF/ETP-produkter med 10 293 listningar på 59 olika börser. Totalt sett har ETFGI identifierat 219 utgivare av ETF/ETP-produkter.

Noterbart var att det i många länder och regioner noterades nya rekord för ETF/ETP-industrin. I USA uppgick de totala tillgångarna per den sista maj till 1,8 biljoner USD, i Europa 459 miljarder USD, Japan 86,7 miljarder USD, Kanada 63,2 miljarder USD och Mellanöstern och Afrika 41,69 miljarder dollar. Vi noterar också att betydande mängder kapital har re-allokerats från de mer riskfyllda emerging markets till produkter som investerar i räntebärande papper, huvudsakligen statspapper.

Globala inflöden på 22,4 miljarder dollar

Under maj 2014 var nettoinflödet till ETF/ETP-produkter, globalt sett, 22,4 miljarder USD. Av detta fördelades 11,5 miljarder USD på räntebärande produkter och 10,3 till aktieuppbackade produkter. Råvarorna fortsatte redovisa ett tapp, totalt sett fick vi se ett utflöde om 565 MUSD från detta segment på global basis.

Totalt sett har det globala nettoinflödet till ETF/ETP-produkter för hela 2014 uppgått till 91,2 miljarder USD (f å 108,2 miljarder USD). Aktieuppbackade produkter har tillförts 47,9 miljarder USD medan räntebärande produkter fått se nettoinflöden på 35,9 miljarder USD. Råvaror har totalt sett tappat 1,7 miljarder USD under 2014.

Stort europiskt intresse för ETF/ETP-produkter

I Europa kunde vi se nettoinflöden om 6,05 miljarder USD under maj 2014, vilket tillsammans med en positiv värdeutveckling fick de europeiska ETF/ETP-produkterna att nå en ny rekordnivå, 459 miljarder USD. Enligt data från ETFGI’s May 2014 Global ETF and ETP industry insights report. Enligt ETFGI fördelade sig dessa på 5 283 olika ETF/ETP-produkter med 6 169 listningar på 25 olika börser. Totalt sett har ETFGI identifierat 49 utgivare av ETF/ETP-produkter.

Totalt sett har det europeiska nettoinflödet till ETF/ETP-produkter för hela 2014 uppgått till 26,3 miljarder USD (f å 19,6 miljarder USD). Aktieuppbackade produkter har tillförts 13,3 miljarder USD medan räntebärande produkter fått se nettoinflöden på 11,2 miljarder USD. Råvaror har totalt sett sett ett litet inflöde på helåret, motsvarande 4 MUSD vilket gör att vi kan se en skillnad i hur de europeiska investerarna prefererar råvaror.

Har ökat med 9,9 procent

De europeiska ETF/ETP-produkterna har sedan årsskiftet ökat med 9,9 procent, och utklassar därmed marknaden i USA, där ökningen sedan årsskiftet uppgår till 6,1 procent. Det är första gången sedan 2010 som tillväxtttakten i de europeiska ETF/ETP-produkterna överstiger den för motsvarande produkter i USA.

Under maj månad skedde de största nettoinflödena till produkter utgivna av iShares (9,7 miljarder USD), Vanguard (6,5 miljarder USD) och Lyxors ETFer (1,4 miljarder USD).

Sedan årsskiftet 2013/2014 har iShares kunnat redovisa inflöden om 9,4 miljarder USD, följt av Lyxor ETF som kunnat rapportera nettoinflöden om 3,5 miljarder USD. UBS GAM noterar nettoinflöden om 2,5 miljarder USD tätt följt av Vanguard, 23m miljarder USD.

Vi noterar också att på vår egen marknad ökar intresset, Nasdaq OMX Nordic rapporterar att handeln med börshandlade fonder, det vill säga enbart ETFer, har ökat på 28,8 procent för att under maj 2014 nå en genomsnittlig dagsvolym på 56,4 MEUR, att jämföra med 43,8 MEUR i maj 2013. Vi kommer att återkomma om den svenska marknaden i en egen artikel inom kort.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.