Följ oss

Nyheter

De bästa och sämsta landspecifika ETFerna under 2013

Publicerad

den

De bästa och sämsta landspecifika ETFerna under 2013. Även om både den amerikanska och den svenska aktiemarknaden steg mer eller mindre oavbrutet under hela 2013

De bästa och sämsta landspecifika ETFerna under 2013. Även om både den amerikanska och den svenska aktiemarknaden steg mer eller mindre oavbrutet under hela 2013 och det noterades flera nya rekordnoteringar så finns det andra länder där börserna har utvecklats sämre, vissa har till och med redovisat kraftiga kursfall. I synnerhet tillväxtekonomierna drabbades extra hårt under hela året som en följd av en stagnerande ekonomisk tillväxt och valutakrig. Samtidigt lyckades de europeiska länderna återhämta sig från skuldkrisen, om än i en begränsad omfattning. Nedan redovisar vi de bästa och sämsta landspecifika ETFerna under 2013.

Det finns en del överraskningar som står ut litet extra i år. Även om Kinas ekonomi kämpade under 2013, lyckades nationens tekniksektor att redovisa starka vinster, vilket gör China Technology ETF (CQQQ, B-) och NASDAQ China Technology ETF (QQQC, C) till några av de bästa börshandlade fonderna under året. The Golden Dragon Halter USX China Portfolio (PGJ, A), som investerar i USA noterade aktier som har merparten av sina intäkter från Kina, kom in som årets bästa ETF.

Föga överraskande så var det aktier från andra tillväxtländer som utvecklades allra sämst. Indien Small-Cap Index ETF (SCIF, C), Market Vectors Brasilien Small-Cap ETF (BRF, A), och MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS, A) redovisade samtliga värdeminskningar som överstiger 28 procent under 2013.

Nedan redovisar vi de bästa och sämsta landspecifika ETFerna under 2013. Uppgifterna är per den 19 december 2013.

Best ETF 2013
Worst ETF 2013

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.