Följ oss

Nyheter

Kol, inte längre en omöjlig råvara att handla med

Publicerad

den

Kol, inte längre en omöjlig råvara att handla med

Kol, inte längre en omöjlig råvara att handla med. Energi är mer än bara olja och naturgas. På senare år har de svenska placerarna kunnat investera i elpriserna genom olika typer av certifikat. Strax innan jul 2013 lanserade SEB som första svenska aktör Mini Futures på elpriset. Internationellt sett finns det emellertid betydligt fler alternativ för den som vill exponera sig mot energipriset.

I New York finns den största marknadsplatsen för terminskontrakt på kol, New York Mercantile Exchange (NYMEX) där huvudkontraktet handlas under tickersymbolen QL och prissätts i USD och cent per ton. Ett terminskontrakt på kol på New York Mercantile Exchange avser 1,550 ton kol av typen Central Appalachian (CAPP).

Utöver detta finns också två stycken börshandlade fonder, Market Vectors-Coal ETF (NYSEARCA:KOL) och PowerShares Global Coal Portfolio (ETF) (NASDAQ:PKOL)Kol, inte längre en omöjlig råvara att handla med.

Dessa ETFer investerar emellertid inte direkt i råvaran kol, utan replikerar istället varsitt index, Stowe Coal Index samt NASDAQ OMX Global Coal IndexSM, genom att investera i aktier i företag som har huvuddelen av sina intäkter från kolindustrin.

Market Vectors Coal ETF

Market Vectors Coal ETF som förvaltas av Van Eck följer Stowe Coal Index. Denna ETF har funnits sedan i januari 2008 och har en TER, total expense ratio, på 0,59 procent.

PowerShares Global Coal Portfolio

PowerShares Global Coal Portfolio förvaltas av Invesco PowerShares, och följer NASDAQ OMX Global Coal IndexSM. Fonden skall normalt ha 90 procent av sina tillgångar i sådana aktier eller depåbevis som ingår i detta index. NASDAQ OMX Global Coal IndexSM är framtaget för att replikera utvecklingen av de största och de mest likvida företagen som prospekterar och utvinner kol, samt har sina huvudsakliga intäkter från kolindustrin.

Denna ETF har funnits sedan september 2008 och har en TER, total expense ratio, på 0,75 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.