Följ oss

Nyheter

UIC2 ETF kinesiska teknikföretag hedgade i Euro

Publicerad

den

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2 ETF) investerar i allmänhet i Solactive China Technology Index USD. Bolagens relativa viktning motsvarar deras viktning i index.

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2 ETF) investerar i allmänhet i Solactive China Technology Index USD. Bolagens relativa viktning motsvarar deras viktning i index.

Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för Solactive China Technology Index USD exklusive avgifter. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc investerar i aktier med fokus på innovation, teknologi, Kina. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,47 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc är en liten ETF med tillgångar på 24 miljoner GBP under förvaltning. UIC2 ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

Solactive China Technology-indexet spårar de 100 största teknikdrivna kinesiska företagen som huvudsakligen är aktiva inom innovativa affärsområden (som cloud computing, medicinsk teknik, framtida mobilitet, digital underhållning).

Handla UIC2 ETF

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURCIT
London Stock ExchangeGBXCHTE
SIX Swiss ExchangeUSDCQQQ
XETRAEURUIC2

Största innehav

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURCIT
London Stock ExchangeGBXCHTE
SIX Swiss ExchangeUSDCQQQ
XETRAEURUIC2

Innehav kan komma att förändras