Följ oss

Nyheter

Därför är ETFer bättre än fonder

Publicerad

den

Därför är ETFer bättre

Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

1. Lägre kostnader

Detta är ett av de vanligaste argumenten som lyfts fram gällande ETF:er. Den främsta anledningen till att ETF:er kan ha lägre kostnader än aktivt förvaltade fonder beror på att de är passivt förvaltade. De traditionella fonderna har ofta en armé av fondförvaltare och analytiker som stöd för sina investeringsbeslut. Detta kostar förstås pengar. Eftersom ETF:er handlas som en aktie blir också den administrativa bördan mindre än för fonder. Detta beror på att handeln framförallt sker mellan investerare och inte mellan investerare och ett fondbolag som är fallet med fonder.

Hur stora är skillnaderna? Förvaltningskostnaden för en aktivt förvaltad Sverigefond uppgår i genomsnitt till 1,2-1,4% per år (källa Morningstar). Svenska ETF:er som t.ex. XACT OMXS30 och SpotR OMXS30 har en förvaltningskostnad på 0,3% respektive 0,2% per år. Skillnaden är därmed 0,9-1,2 procentenheter per år!

2. Högre avkastning

Många tror att aktiv förvaltning har en högre avkastning än passiv förvaltning. Tyvärr visar statistiken att passiv förvaltning vinner i majoriteten av fallen både på kort och lång sikt. Morningstar i Sverige gjorde en analys gällande Sverigefonder och indexfonder mellan åren 2007 – 2011. Det visade sig att en indexfond (Avanza Zero) slog 90% av de aktivt förvaltade alternativen. Utfallet är liknande oavsett vem som utför studien och vilken marknad som analyseras. Många tror felaktigt att outvecklade marknader som Emerging Markets skulle uppvisa en annan bild men slutsatsen är lika nedslående. Betyder det att man ska sluta investera i fonder helt och hållet? Mitt svar är nej. Det finns fortfarande positiva undantag. Tyvärr är det sällan samma fond som överpresterar år efter år. En mix portfölj av aktiva och passiva instrument är att föredra, enligt min mening.

3. Handel i realtid

Handeln med fonder är uråldrig. Om du ska lägga en fondorder måste du ofta lägga in ordern innan kl. 13.00. Sedan tar det i regel 2-4 bankdagar innan fonden syns som ett innehav på depån. ETF:er är noterade på en börs precis som en aktie och handlas och prissätts i realtid. Detta är en enorm fördel dels för att man kan följa värdeutvecklingen i realtid, dels att man kan köpa och sälja när man vill. Det senare har varit ovärderligt under den senaste tiden då marknaden varit extremt volatil och det konstant kommit ny information om bl.a. skuldkrisen i Sydeuropa. De insatta investerarna kan använda samma orderbegränsningar och inställningar när de handlar ETF:er som när de handlar med aktier som t.ex. stop-loss, limit orders m m. Sist men inte minst vet man vilket pris man köper till när det gäller ETF:er. Låter det konstigt? När du lägger en fondorder vet du aldrig vilket pris du köper till. Det får du reda på i efterhand.

4. Utbud – Allt finns

Utbud det finns omkring 3 000 ETF:er noterade runt om i världen. ETF:er skapades initialt för ”buy-and-hold” investerare men ETF:er har blivit populära även bland aktiva investerare (”aktivt passiv”). Den första generationen av ETF:er fokuserade på breda och väletablerade index som t.ex. MSCI World. Den andra generationen av ETF:er har varit mer nischade och kommit med nya inslag som fundamentalviktning, likaviktning m m. Exempel på generation två är t.ex. sektor-ETF:er som Global X China Consumer ETF (ticker CHIQ) och Global X Social Media Index ETF (Ticker SOCL). ETF:er fokuserade på volatilitet som iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (ticker EEMV) och likaviktade ETF:er som Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (ticker RSP). I dagläget finns det få områden där ETF:er inte har ett bredare utbud än traditionella fonder. Generation 3 är, enligt min mening aktiva ETF:er. En aktiv-ETF är egentligen en traditionell aktiefond i ett ETF-paket. I Sverige finns det en aktiv-ETF. Denna ETF noterades under 2012 och heter Alpcot Active Greater Russia ETF (ticker AAGR). I USA har denna trend kommit betydligt längre. Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

5. Hävstång – tjäna pengar när börsen går ner

ETF:er finns, ibland på gott eller ont, tillgängliga som hävstångsalternativ. Dessa instrument är framförallt till för de kunniga och riskvilliga investerarna. Det många inte är medvetna om/förstår är att hävstångs-ETF:erna har en daglig omviktning. Sälj-ETF:er kan användas för att skydda portföljen i oroliga tider. En fondförvaltare för en traditionell aktiefond (s.k. ”long-only” fond) får enligt placeringsreglerna inte ”gå kort” utan måste ligga fullinvesterad oavsett marknadstro. Det enda en fondförvaltaren kan göra för att minska effekten av en nedgång är att sälja innehav med hög risk och köpa innehav med en lägre risk. I Sverige finns det nu s.k. Bear-ETF:er utan hävstång (-1x) och med en daglig hävstång om -1,5 och -2,0x.

6. Skatteeffektiv

Förutom kostnadseffektivitet är även ETF:er skatteeffektiva. Detta beror på processen med skapande (”creation”) och inlösen (”redemption”) som tillåter ETF:erna att göra kortsiktiga skattevinster när man skapar nya andelar i ETF:en. För traditionella fonder påverkas de investerare som har kvar sina fondandelar negativt när någon annan fondandelsägare säljer. Detta beror på uttag kan innebära att skattevinster uppkommer för fonden då fonden måste sälja av aktier för att möta uttagen. Sedan sprids skattekostnaderna jämnt över alla fondandelsägare.

7. Transparent – alla innehav varje dag

ETF:er är extremt transparenta. Varje dag kan du gå in på en ETF-leverantörs sajt och i detalj se vilka innehav som en specifik ETF har. Med traditionella aktiefonder får du i normalfallet en uppdatering kvartalsvis gällande de största innehaven. I och med de skandaler som skett under de senaste åren som t.ex. Enron och MF Global vill du snabbt veta om du har någon exponering mot dessa bolag.

8. Alltid fullinvesterade

ETF:er är alltid fullinvesterade. Indexfonder och traditionella aktiefonder håller alltid en viss likviditet för att kunna hantera eventuella uttag. Detta leder till en lägre avkastning.

9. Inga minimiinvesteringar

Många fonder har en minsta köpgräns. För traditionella fonder är denna gräns ofta låg till exempel 100 eller 1 000 kronor. För lite mer exotiska fonder är minimikraven betydligt högre. ETF:er har inga minimikrav överhuvudtaget. Vill du köpa 1 ETF kan du göra det.

Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.