Följ oss

Nyheter

Därför är ETFer bättre än fonder

Publicerad

den

Därför är ETFer bättre

Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

1. Lägre kostnader

Detta är ett av de vanligaste argumenten som lyfts fram gällande ETF:er. Den främsta anledningen till att ETF:er kan ha lägre kostnader än aktivt förvaltade fonder beror på att de är passivt förvaltade. De traditionella fonderna har ofta en armé av fondförvaltare och analytiker som stöd för sina investeringsbeslut. Detta kostar förstås pengar. Eftersom ETF:er handlas som en aktie blir också den administrativa bördan mindre än för fonder. Detta beror på att handeln framförallt sker mellan investerare och inte mellan investerare och ett fondbolag som är fallet med fonder.

Hur stora är skillnaderna? Förvaltningskostnaden för en aktivt förvaltad Sverigefond uppgår i genomsnitt till 1,2-1,4% per år (källa Morningstar). Svenska ETF:er som t.ex. XACT OMXS30 och SpotR OMXS30 har en förvaltningskostnad på 0,3% respektive 0,2% per år. Skillnaden är därmed 0,9-1,2 procentenheter per år!

2. Högre avkastning

Många tror att aktiv förvaltning har en högre avkastning än passiv förvaltning. Tyvärr visar statistiken att passiv förvaltning vinner i majoriteten av fallen både på kort och lång sikt. Morningstar i Sverige gjorde en analys gällande Sverigefonder och indexfonder mellan åren 2007 – 2011. Det visade sig att en indexfond (Avanza Zero) slog 90% av de aktivt förvaltade alternativen. Utfallet är liknande oavsett vem som utför studien och vilken marknad som analyseras. Många tror felaktigt att outvecklade marknader som Emerging Markets skulle uppvisa en annan bild men slutsatsen är lika nedslående. Betyder det att man ska sluta investera i fonder helt och hållet? Mitt svar är nej. Det finns fortfarande positiva undantag. Tyvärr är det sällan samma fond som överpresterar år efter år. En mix portfölj av aktiva och passiva instrument är att föredra, enligt min mening.

3. Handel i realtid

Handeln med fonder är uråldrig. Om du ska lägga en fondorder måste du ofta lägga in ordern innan kl. 13.00. Sedan tar det i regel 2-4 bankdagar innan fonden syns som ett innehav på depån. ETF:er är noterade på en börs precis som en aktie och handlas och prissätts i realtid. Detta är en enorm fördel dels för att man kan följa värdeutvecklingen i realtid, dels att man kan köpa och sälja när man vill. Det senare har varit ovärderligt under den senaste tiden då marknaden varit extremt volatil och det konstant kommit ny information om bl.a. skuldkrisen i Sydeuropa. De insatta investerarna kan använda samma orderbegränsningar och inställningar när de handlar ETF:er som när de handlar med aktier som t.ex. stop-loss, limit orders m m. Sist men inte minst vet man vilket pris man köper till när det gäller ETF:er. Låter det konstigt? När du lägger en fondorder vet du aldrig vilket pris du köper till. Det får du reda på i efterhand.

4. Utbud – Allt finns

Utbud det finns omkring 3 000 ETF:er noterade runt om i världen. ETF:er skapades initialt för ”buy-and-hold” investerare men ETF:er har blivit populära även bland aktiva investerare (”aktivt passiv”). Den första generationen av ETF:er fokuserade på breda och väletablerade index som t.ex. MSCI World. Den andra generationen av ETF:er har varit mer nischade och kommit med nya inslag som fundamentalviktning, likaviktning m m. Exempel på generation två är t.ex. sektor-ETF:er som Global X China Consumer ETF (ticker CHIQ) och Global X Social Media Index ETF (Ticker SOCL). ETF:er fokuserade på volatilitet som iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (ticker EEMV) och likaviktade ETF:er som Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (ticker RSP). I dagläget finns det få områden där ETF:er inte har ett bredare utbud än traditionella fonder. Generation 3 är, enligt min mening aktiva ETF:er. En aktiv-ETF är egentligen en traditionell aktiefond i ett ETF-paket. I Sverige finns det en aktiv-ETF. Denna ETF noterades under 2012 och heter Alpcot Active Greater Russia ETF (ticker AAGR). I USA har denna trend kommit betydligt längre. Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

5. Hävstång – tjäna pengar när börsen går ner

ETF:er finns, ibland på gott eller ont, tillgängliga som hävstångsalternativ. Dessa instrument är framförallt till för de kunniga och riskvilliga investerarna. Det många inte är medvetna om/förstår är att hävstångs-ETF:erna har en daglig omviktning. Sälj-ETF:er kan användas för att skydda portföljen i oroliga tider. En fondförvaltare för en traditionell aktiefond (s.k. ”long-only” fond) får enligt placeringsreglerna inte ”gå kort” utan måste ligga fullinvesterad oavsett marknadstro. Det enda en fondförvaltaren kan göra för att minska effekten av en nedgång är att sälja innehav med hög risk och köpa innehav med en lägre risk. I Sverige finns det nu s.k. Bear-ETF:er utan hävstång (-1x) och med en daglig hävstång om -1,5 och -2,0x.

6. Skatteeffektiv

Förutom kostnadseffektivitet är även ETF:er skatteeffektiva. Detta beror på processen med skapande (”creation”) och inlösen (”redemption”) som tillåter ETF:erna att göra kortsiktiga skattevinster när man skapar nya andelar i ETF:en. För traditionella fonder påverkas de investerare som har kvar sina fondandelar negativt när någon annan fondandelsägare säljer. Detta beror på uttag kan innebära att skattevinster uppkommer för fonden då fonden måste sälja av aktier för att möta uttagen. Sedan sprids skattekostnaderna jämnt över alla fondandelsägare.

7. Transparent – alla innehav varje dag

ETF:er är extremt transparenta. Varje dag kan du gå in på en ETF-leverantörs sajt och i detalj se vilka innehav som en specifik ETF har. Med traditionella aktiefonder får du i normalfallet en uppdatering kvartalsvis gällande de största innehaven. I och med de skandaler som skett under de senaste åren som t.ex. Enron och MF Global vill du snabbt veta om du har någon exponering mot dessa bolag.

8. Alltid fullinvesterade

ETF:er är alltid fullinvesterade. Indexfonder och traditionella aktiefonder håller alltid en viss likviditet för att kunna hantera eventuella uttag. Detta leder till en lägre avkastning.

9. Inga minimiinvesteringar

Många fonder har en minsta köpgräns. För traditionella fonder är denna gräns ofta låg till exempel 100 eller 1 000 kronor. För lite mer exotiska fonder är minimikraven betydligt högre. ETF:er har inga minimikrav överhuvudtaget. Vill du köpa 1 ETF kan du göra det.

Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

European Green Deal om mer än klimatförändringar

Publicerad

den

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

Bailey ger lite bakgrund om produkten, som tagits fram i samarbete med Societe Generale och som fokuserar på EU:s ambitiösa Green Deal-initiativ, som syftar till att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Denna ETF utnyttjar fyra nyckelpolitiska områden: ren energi, hållbara transporter, renovering av byggnader och cirkulär ekonomi.

Bailey betonar att ETFen är europeisk fokuserad, men den inkluderar företag från Storbritannien och länder utanför EU som Norge och Schweiz. Han tror att till skillnad från tidigare energiövergångar kommer den globala strävan mot utsläpp av koldioxid att ledas av politiken med det europeiska gröna avtalet som ett utmärkt exempel.

Trots potentiella politiska risker förblir Bailey optimistisk om ETF:s framtid och säger att den europeiska gröna avtalet handlar om mer än klimatförändringar men också är insvept i EU:s geopolitiska ambitioner.

Handla ASWA ETF

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ökningen av cybersäkerhet i försvarsutgifter

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder. NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i cybersäkerhet i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder.

NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Detta engagemang för att modernisera försvarsstyrkorna, som inkluderar framsteg som obemannade fordon, drönare och cyberförsvarsteknik, har skapat en övertygande investeringsmöjlighet. Noterbart är att NATO Future Defence ETF utmärker sig genom att vara den första i sitt slag, vilket återspeglar det utvecklande landskapet för försvarsutgifter. För närvarande uppfyller endast 11 av de 31 NATO-medlemsländerna utgiftsmålet på 2 procent, men prognoser tyder på att 19 kommer att nå denna tröskel under det kommande året.

Inkluderandet av nya NATO-medlemmar som Finland och Sverige, drivet av deras unika geopolitiska situation, bidrar till den totala ökningen av försvarsutgifterna. Betydande mottagare av denna ökning av cybersäkerhet i försvarsutgifter inkluderar framstående amerikanska försvarsentreprenörer och europeiska företag som Saab.

NATO Future Defense ETF riktar sig dessutom strategiskt mot cyberförsvarsföretag, med insikt om den växande betydelsen av cybersäkerhet inom försvarssektorn. För investerare som vill dra nytta av dessa trender erbjuder denna ETF en attraktiv väg. Att äga en diversifierad portfölj av relevanta företag inom försvarssektorn genom en ETF kan ge exponering för nya möjligheter utan att behöva investera i enskilda aktier. NATO Future Defence ETF är i detta avseende positionerad för att utnyttja försvarsindustrins utvecklande dynamik.

Handla ASWC ETF

Future of Defense UCITS ETF (ASWC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EFQ8 ETF investerar i globala företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF har tillgångar på 223 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen för iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet företagsobligationer i indexet är begränsat till 40.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index. iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index spårar de 40 mest likvida företagsobligationer i euro denominerade av icke-finansiella företag.

Handla EFQ8 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREFQ8
Stuttgart Stock ExchangeEUREFQ8
XETRAEUREFQ8

Fortsätt läsa

Populära