Följ oss

Nyheter

Därför är ETFer bättre än fonder

Publicerad

den

Därför är ETFer bättre

Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

1. Lägre kostnader

Detta är ett av de vanligaste argumenten som lyfts fram gällande ETF:er. Den främsta anledningen till att ETF:er kan ha lägre kostnader än aktivt förvaltade fonder beror på att de är passivt förvaltade. De traditionella fonderna har ofta en armé av fondförvaltare och analytiker som stöd för sina investeringsbeslut. Detta kostar förstås pengar. Eftersom ETF:er handlas som en aktie blir också den administrativa bördan mindre än för fonder. Detta beror på att handeln framförallt sker mellan investerare och inte mellan investerare och ett fondbolag som är fallet med fonder.

Hur stora är skillnaderna? Förvaltningskostnaden för en aktivt förvaltad Sverigefond uppgår i genomsnitt till 1,2-1,4% per år (källa Morningstar). Svenska ETF:er som t.ex. XACT OMXS30 och SpotR OMXS30 har en förvaltningskostnad på 0,3% respektive 0,2% per år. Skillnaden är därmed 0,9-1,2 procentenheter per år!

2. Högre avkastning

Många tror att aktiv förvaltning har en högre avkastning än passiv förvaltning. Tyvärr visar statistiken att passiv förvaltning vinner i majoriteten av fallen både på kort och lång sikt. Morningstar i Sverige gjorde en analys gällande Sverigefonder och indexfonder mellan åren 2007 – 2011. Det visade sig att en indexfond (Avanza Zero) slog 90% av de aktivt förvaltade alternativen. Utfallet är liknande oavsett vem som utför studien och vilken marknad som analyseras. Många tror felaktigt att outvecklade marknader som Emerging Markets skulle uppvisa en annan bild men slutsatsen är lika nedslående. Betyder det att man ska sluta investera i fonder helt och hållet? Mitt svar är nej. Det finns fortfarande positiva undantag. Tyvärr är det sällan samma fond som överpresterar år efter år. En mix portfölj av aktiva och passiva instrument är att föredra, enligt min mening.

3. Handel i realtid

Handeln med fonder är uråldrig. Om du ska lägga en fondorder måste du ofta lägga in ordern innan kl. 13.00. Sedan tar det i regel 2-4 bankdagar innan fonden syns som ett innehav på depån. ETF:er är noterade på en börs precis som en aktie och handlas och prissätts i realtid. Detta är en enorm fördel dels för att man kan följa värdeutvecklingen i realtid, dels att man kan köpa och sälja när man vill. Det senare har varit ovärderligt under den senaste tiden då marknaden varit extremt volatil och det konstant kommit ny information om bl.a. skuldkrisen i Sydeuropa. De insatta investerarna kan använda samma orderbegränsningar och inställningar när de handlar ETF:er som när de handlar med aktier som t.ex. stop-loss, limit orders m m. Sist men inte minst vet man vilket pris man köper till när det gäller ETF:er. Låter det konstigt? När du lägger en fondorder vet du aldrig vilket pris du köper till. Det får du reda på i efterhand.

4. Utbud – Allt finns

Utbud det finns omkring 3 000 ETF:er noterade runt om i världen. ETF:er skapades initialt för ”buy-and-hold” investerare men ETF:er har blivit populära även bland aktiva investerare (”aktivt passiv”). Den första generationen av ETF:er fokuserade på breda och väletablerade index som t.ex. MSCI World. Den andra generationen av ETF:er har varit mer nischade och kommit med nya inslag som fundamentalviktning, likaviktning m m. Exempel på generation två är t.ex. sektor-ETF:er som Global X China Consumer ETF (ticker CHIQ) och Global X Social Media Index ETF (Ticker SOCL). ETF:er fokuserade på volatilitet som iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (ticker EEMV) och likaviktade ETF:er som Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (ticker RSP). I dagläget finns det få områden där ETF:er inte har ett bredare utbud än traditionella fonder. Generation 3 är, enligt min mening aktiva ETF:er. En aktiv-ETF är egentligen en traditionell aktiefond i ett ETF-paket. I Sverige finns det en aktiv-ETF. Denna ETF noterades under 2012 och heter Alpcot Active Greater Russia ETF (ticker AAGR). I USA har denna trend kommit betydligt längre. Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

5. Hävstång – tjäna pengar när börsen går ner

ETF:er finns, ibland på gott eller ont, tillgängliga som hävstångsalternativ. Dessa instrument är framförallt till för de kunniga och riskvilliga investerarna. Det många inte är medvetna om/förstår är att hävstångs-ETF:erna har en daglig omviktning. Sälj-ETF:er kan användas för att skydda portföljen i oroliga tider. En fondförvaltare för en traditionell aktiefond (s.k. ”long-only” fond) får enligt placeringsreglerna inte ”gå kort” utan måste ligga fullinvesterad oavsett marknadstro. Det enda en fondförvaltaren kan göra för att minska effekten av en nedgång är att sälja innehav med hög risk och köpa innehav med en lägre risk. I Sverige finns det nu s.k. Bear-ETF:er utan hävstång (-1x) och med en daglig hävstång om -1,5 och -2,0x.

6. Skatteeffektiv

Förutom kostnadseffektivitet är även ETF:er skatteeffektiva. Detta beror på processen med skapande (”creation”) och inlösen (”redemption”) som tillåter ETF:erna att göra kortsiktiga skattevinster när man skapar nya andelar i ETF:en. För traditionella fonder påverkas de investerare som har kvar sina fondandelar negativt när någon annan fondandelsägare säljer. Detta beror på uttag kan innebära att skattevinster uppkommer för fonden då fonden måste sälja av aktier för att möta uttagen. Sedan sprids skattekostnaderna jämnt över alla fondandelsägare.

7. Transparent – alla innehav varje dag

ETF:er är extremt transparenta. Varje dag kan du gå in på en ETF-leverantörs sajt och i detalj se vilka innehav som en specifik ETF har. Med traditionella aktiefonder får du i normalfallet en uppdatering kvartalsvis gällande de största innehaven. I och med de skandaler som skett under de senaste åren som t.ex. Enron och MF Global vill du snabbt veta om du har någon exponering mot dessa bolag.

8. Alltid fullinvesterade

ETF:er är alltid fullinvesterade. Indexfonder och traditionella aktiefonder håller alltid en viss likviditet för att kunna hantera eventuella uttag. Detta leder till en lägre avkastning.

9. Inga minimiinvesteringar

Många fonder har en minsta köpgräns. För traditionella fonder är denna gräns ofta låg till exempel 100 eller 1 000 kronor. För lite mer exotiska fonder är minimikraven betydligt högre. ETF:er har inga minimikrav överhuvudtaget. Vill du köpa 1 ETF kan du göra det.

Nio anledningar –  Därför är ETFer bättre än fonder

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Förvaltare ser hur fonder för guld och uran ökar sina förvaltade volymer

Publicerad

den

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Responsibly Inköpt fysiskt guld ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Gold ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

Uran, ny tjurmarknad?

Sprott Uranium Miners UCITS ETF, spårar North Shore Sprott Uranium Miners-index och utvecklades i samarbete med Sprott Asset Management, en global ledare inom uran- och råvaruinvesteringar, för att erbjuda investerare en investeringslösning som svar på energikrisen som utlöstes av konflikten i Europa.

Dessutom ökar Europeiska unionens beslut att klassificera kärnenergi som ”grön”, det vill säga ett giltigt bidrag i kapplöpningen mot netto-noll, underskottet i tillgången på uran, en grundläggande råvara för kärnenergi. Som ett resultat tror många experter att uran är på toppen av en ny tjurmarknad.

Guld, priser på topp i över sju månader

Investeringar i guld, den mest kända tillgången i säkra tillflyktsorter, upplever också höga inflöden och i början av 2023 nådde spotpriset på guld sin högsta nivå på mer än sju månader.

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, den första finansiella produkten listad i samarbete med The Royal Mint, , erbjuder investerare exponering för spotpriset på guld genom att fysiskt hålla guldtackor, som hålls i valv på The Royal Mint i Llantrisant, Cardiff.

En annan intressant aspekt av denna produkt är att guld ETC endast utfärdas efter tilldelning av unikt identifierbara fysiska guldtackor. Som bevis på detta gjordes den första fysiska inlösen av ETC i år med det amerikanska finansföretaget Wahed som löste in en guldtacka på ett troy ounce.

Produkten erbjuder också investerare möjligheten att få tillgång till en guldinvestering i linje med deras hållbarhetsvärden. Faktum är att ETC garanteras delvis av LBMA Good Delivery bars, gjorda av 100 procent återvunnet guld, som kommer från avfallet från produktionsprocessen. Denna ETC är också sharia-kompatibelt, det vill säga i linje med islamiska värderingar.

Hector McNeil, grundare och co-VD för HANetf, kommenterade: ”Det är fantastiskt att se den fortsatta tillväxten av två av våra mest spännande och innovativa produkter. Å ena sidan ETF för utvinning av uran, ett nyckelmaterial för kärnenergi, vilket i sin tur är grundläggande för energiförsörjning i denna fas av övergången till förnybara energikällor; å andra sidan guld, som även om det alltid har varit ett grundläggande inslag för många portföljer, fokuserar i dag allt fler investerare på instrument som i första hand svarar mot deras hållbarhetsvärden, en faktor som riskerar att utesluta guld. Så med The Royal Mint är vi fast beslutna att skapa ett ETC som backas upp av ansvarsfullt inköpt guld och delvis backas upp av 100 % återvunnet guld”.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla RM8U ETC

HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RM8U ETC) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära