Följ oss

Nyheter

Vad är XACT OMXS30 (UCITS ETF)?

Publicerad

den

Vad är XACT OMXS30 (UCITS ETF)?

Det svenska aktieindexet OMXS30, som Nasdaq OMX tillhandahåller, består av 30 av de mest omsatta svenska bolagen. Genom att köpa XACT OMXS30 (UCITS ETF), en ETF som följer OMXS30 köper du med en gång en portfölj med exponering mot ett flertal olika branscher och innefattande bolag som Alfa Laval, Nokia, H & M, Investor och 26 andra stora välkända svenska företag.

Fonden placerar i de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, vilka tillsammans utgör OMXS30-indexet. Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag.

XACT OMXS30 (UCITS ETF) är en aktiefond, så tillvida att den investerar i aktier. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,10 procent. Fonden är inte utdelande, all erhållen utdelning återinvesteras.

Denna ETF handlas på Stockholmsbörsen, vilket gör att det går att köpa och sälja andelar dagligen genom sin vanliga bank eller Internetmäklare.

Kundkategori

Det här instrumentet är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga.

Målgruppen för det här instrumentet är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ger avkastning, alternativt söker diversifiering i sin portfölj. Det här instrumentet är tänkt för investerare med en lång placeringshorisont (minst 5 år).

Investerare i det här instrumentet bör ha grundläggande kunskaper om instrumentgruppen. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett välgrundat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentationen om det specifika instrumentet eller fått grundläggande information från distributören.

Målgruppen för det här instrumentet är investerare vars ekonomiska situation tillåter förlust av hela eller delar av det satsade kapitalet. Instrumentet passar inte investerare som endast placerar i ett eller ett fåtal instrument och vars ekonomiska situation kräver att värdet av det satsade kapitalet bevaras helt.

Det här instrumentet har riskfaktor 6 av 7, vilket motsvarar en hög risknivå. Instrumentet passar investerare under förutsättning att det inte leder till att den samlade risknivån för dennes placeringar överstiger investerarens risktolerans.