Följ oss

Nyheter

Dags för en återhämtning på råvarumarknaden?

Publicerad

den

Tror Du att det är Dags för en återhämtning på råvarumarknaden? I sådant fall kan det vara värt att titta på den börshandlade fonden som heter Market Vectors Natural Resources ETF (NYSEArca: HAP).

Tror Du att det är Dags för en återhämtning på råvarumarknaden? I sådant fall kan det vara värt att titta på den börshandlade fonden som heter Market Vectors Natural Resources ETF (NYSEArca: HAP). Genom att köpa andelar i HAP kan inverterare kapitalisera på en eventuell vändning på råvarumarknaden, något som många anser bör komma nu efter det att råvarupriserna har fallit under fem år i rad.

Historien visar att en uppåtgående cykel i pris är oundvikligt säger Jan van Eck, VD för Van Eck Global. Om vi bortser från det faktum att grunderna i allmänhet kan stödja en vändning, om detta är en traditionell handelscykel – och det är en stor varning – investerare kan fortsätta att undra när förödelse kommer att sluta. Vi tror att det kan vara rimligen snart,

Enligt Van Eck kan råvarupriserna komma att bottna ut under det andra kvartalet 2016. Tidigare råvarunedgångar har varat i ungefär ett och ett halvt år, och vi är bara ungefär ett år in i den nuvarande nedåtgående trenden. Tittar vi på oljepriset så ser vi att den råolja som heter West Texas Intermediate nu handlas till rekordlåga nivåer. Priscykler varar normalt 15 månader, och den nuvarande oljenedgången är 15 månader gammal. Dessutom visar historien att nedgången tenderar att testas vid ett prisfall på 50 procent, och att det är sällan som oljepriserna faller mer än så.

Market Vectors Natural Resource ETF kan alltså vara ett bra sätt för investerare att dra nytta av en vändning på råvarumarknaden. Så skulle till exempel en uppgång i oljepriset gynna HAP kraftigt eftersom denna börshandlade fond har allokerat 41,8 procent av sitt kapital mot aktier i energisektorn. En potentiell investerare bör emellertid ha i åtanke att HAP följer utvecklingen av ett index som består av globala råvaruaktier. Detta index, Rogers-Van Eck Natural Resources Index, har utvecklats i samarbete med råvarugurun Jim Rogers och spårar företag som producerar eller distribuerar råvarurelaterade produkter och tjänster. Dessutom ger det underliggande indexet placerarna en exponering mot vatten och förnybar energi.

Van Eck är normalt sett en bottom-up investerare som arbetar med fundamenta. Det betyder att förvaltarna på Van Eck fokuserar sin uppmärksamhet på de företag som kan ge aktieägarna en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Marknadsrisken kommer alltså fortfarande finnas kvar, men Van Eck fokuserar på företag med ledningsgrupper som har potential att skapa mervärde.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.