Följ oss

Nyheter

Daglig mot månatlig omviktning av hävstångs-ETF:er

Publicerad

den

Daglig mot månatlig omviktning av hävstångs-ETF:er

Mot månatlig omviktning? Daglig mot månatlig omviktning av hävstångs-ETF:er. I Tyskland finns det ETF:er noterade av RBS ETF-bolag Market Access som tillämpar en månatlig omviktning för sina hävstångs-ETF:er istället för den traditionella dagliga omviktningen. Vilken omviktningsmetod har fungerat bäst i år? mot månatlig omviktning

Jag ska återkomma till det. En månatlig omviktning om 2x eller -2x betyder att under perioden mellan omviktningarna kan hävstångseffekten vara något annat än 2x/-2x. Baserat på våra volatiltetsberäkningar har volatiliteten varit större för de ETF:er som har månatlig omviktning kontra de ETF:er som tillämpar daglig omviktning.

Daglig och månatlig omviktning

I nedanstående tabeller har jag tagit med ETF:er med daglig (D) och månatlig (M) omviktning och med en hävstångseffekt med -1x och 2x/-2x. Underliggande index är tyska DAX och europeiska EuroStoxx 50. Avkastning i svenska kronor under en vecka, en månad och i år presenteras nedan. Du kan enkelt filtrera de olika kolumnerna.

[table id=279 /]

[table id=278 /]

Källa: Factset, 27 mars 2012, all avkastning i SEK

Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.

Det allra mest omtalade indexet i Sverige är det som kallas OMXSPI, eller Stockholm all-share. Det väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen och visar därmed upp en helhetsbild av utvecklingen på börsen. När vi talar om hur ”Stockholmsbörsen går” är det OMXSPI vi refererar till.

Liknande index finns för alla börser, från Tokyo till New York.

Olika index mäter olika saker

Men index behöver inte bara visa utvecklingen på en börs. De kan lika väl visa hur aktiekurserna för företag i en viss bransch förändrats. För Stockholmsbörsen finns alltid siffror på hur de tio olika branscherna utvecklats.

Ett annat mycket använt index i Sverige är OMXS30, som väger samman utvecklingen i de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Ett av världens mest kända index är Dow Jones Industrial Average, DJIA. Det väger samman utvecklingen för 30 av de mest omsatta aktierna på New York-börsen.

Det finns även landindex, exempelvis USA-, Ukraina- och Uruguayindex. Det finns index som väger samman utvecklingen i världens alla solenergiföretag eller i företag som är föregångare inom socialt ansvarstagande.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.