Följ oss

Nyheter

CBUSS ETF amerikanska företagsobligationer hedgade till CHF

Publicerad

den

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CBUSS ETF) mål är att spåra, före utgifter, pris- och avkastningsutvecklingen för Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to CHF).

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CBUSS ETF) mål är att spåra, före utgifter, pris- och avkastningsutvecklingen för Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to CHF).

Fonden investerar i obligationer i det underliggande indexet och tillhandahåller exponering mot värdepapper i USD denominerade i investeringsklass utgivna av amerikanska företagsemittenter verksamma inom finans-, industri- och allmännyttiga sektorer.

Andelsklassen är denominerad i CHF och har en valutasäkring som minskar effekten av valutafluktuationer mellan USD och CHF.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc investerar i företagsobligationer med fokus i USA. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,23 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc är en liten ETF med tillgångar på 49 miljoner GBP under förvaltning. CBUSS ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

Bloomberg US Liquid Corporates (CHF Hedged)-index följer de största och mest likvida företagsobligationerna i amerikanska dollar. Betyg: Investment Grade. Valutasäkrad till schweiziska franc (CHF).

Handla CBUSS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CBUSS ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på SIX Swiss Exchange.

SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
SIX Swiss ExchangeCHFCBUSS

Största innehav

VärdepapperKupongFörfallodagISINValutaVikt %
T-MOBILE USA INC 3.87500% 21-15.04.303.8815.04.2030US87264ABF12USD0.55
AT&T INC 3.50000% 21-15.09.533.5015.09.2053US00206RKJ04USD0.52
WFC 5.013 04/04/515.0104.04.2051US95000U2M49USD0.51
AT&T INC 3.55000% 21-15.09.553.5515.09.2055US00206RLJ94USD0.51
BA 5.805 05/01/505.8001.05.2050US097023CW33USD0.50
ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.494.2521.11.2049US00287YCB39USD0.47
T 3.65 09/15/593.6515.09.2059US00206RLV23USD0.46
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.522.9217.03.2052US594918CE21USD0.45
BAC 4.083 03/20/514.0820.03.2051US06051GJA85USD0.45
BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.271.7322.07.2027US06051GJS93USD0.42

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.