Följ oss

Nyheter

BKLN ETF tjänar pengar på lån

Publicerad

den

BKLN ETF tjänar pengar på lån

Det är inte vanliga konsumentlån denna ETF investerar i. Istället investerar denna börshandlade fond i seniora lån. Invesco Senior Loan ETF (NYSEArca: BKLN) är baserat på S & P / LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index (Index). Fonden investerar normalt minst 80% av dess totala tillgångar i de komponentvärdepapper som ingår i indexet. Indexet är utformat för att spåra marknadsviktade resultat för de största institutionella skuldsatta lånen baserat på marknadsviktningar, spreadar och räntebetalningar.

Fonden köper inte alla värdepapper i indexet; istället använder fonden en metod för “urval” för att uppnå sitt investeringsmål. BKLN ETF använder sig således av ett smart beta utval vid sina investeringar. Fonden och indexet balanseras om och rekonstitueras vartannat år i juni och december.

Under deltagande i seniora lån kommer fonden i allmänhet att ha rättigheter som är mer begränsade än hos långivare eller personer som förvärvar ett seniorlån genom uppdrag. I ett deltagande antar fonden kreditrisken hos långivaren som säljer andelen utöver låntagarens kreditrisk. I händelse av insolvens hos långivaren som säljer andelen kan fonden behandlas som en långivare hos långivaren och kanske inte har ett äldre anspråk på långivarens intresse för seniorlånet.

Kan vara svåra att värdera

Vissa andelar i seniorlån är illikvida och svåra att värdera. Värdepapper som inte klassas som investment grade kan utsättas för större prisvolatilitet på grund av specifik företagsutveckling, räntekänslighet, negativa uppfattningar om marknaden, ogynnsamma ekonomiska och konkurrensutsatta branschförhållanden och minskad marknadslikviditet.

Denna ETF har en total förvaltningskostnad på 0,67 procent. Den har vid tillfället för när denna text skrevs 139 olika innehav.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *