Följ oss

Nyheter

Är börsen övervärderad?

Publicerad

den

Är börsen övervärderad?

Är börsen övervärderad? Doug Kass är expert när det gäller timing på aktiemarknaden och förvaltar Seabreeze Partners hedgefond från soliga Palm Beach, Florida. Han är också en av de mest anmärkningsvärda contrarians som vi känner till på marknaden.

Därför är det ingen överraskning att precis som den amerikanska aktiemarknaden närmar sig rekordnivåer så hörs han säga att det är dags för en korrigering av aktiemarknaden. För bara några veckor sedan sade denne förvaltare att han ansåg att börsen var övervärderad med inte mindre än tolv (12) procent.

Under årens lopp har Doug Kass gjort några bra förutsägelse. I början av 2012 förutspådde han att den finansiella sektorn skulle växa snabbare än marknaden. I efterhand visade det sig att Select Sector Financial SPDR ETF (NYSEARCA: XLF), en börshandlad fond som replikerar den finansiella sektorn steg med 24 procent under 2012, betydligt bättre än S & P 500-indexet som ”endast” steg med 11 procent.

Ett antal djärva förutsägelser

Ännu mer imponerande är det resultat som Kass har att visa upp för 2014. Redan i januari kom Kass med ett antal djärva förutsägelser, varav många redan har kommit att falla ut eller är på väg att göra det. Han sade att Twitter (NYSE:TWTR) skulle komma att falla med mer än två tredjedelar under 2014, vi har redan sett att aktien har fallit med mer än 50 procent. Han sade också att Apple (NYSE:APPL) skulle komma att handlas under 500 USD, något som skedde bara några veckor efter Kass förutsägelse.

En annan aktie Kass sade skulle komma att falla var General Motors (NYSE: GM), hans prognos var ett fall på cirka 20 procent. När aktien rasat var Kass framme och köpte aktier till sin hedgefond. Han trodde också på att 3D-printingföretagen skulle komma att falla med cirka 50 procent, något som skett med både 3D Systems (NYSE:DDD) och ExOne Co (NASDAQ:XONE), båda kollegor till vårt eget svenska Arcam.

Bredare förutsägelse

Han senaste förutsägelse är bredare och han tror nu att börsen inte längre speglar den tillväxtpotential som finns hos företagen. Kass pekar till exempel på att S&P 500 under 2013 steg med 30 procent, en period när företagens vinster endast steg med mer modesta fem (5) procent. Han kommenterade det hela med att det inte handlar om vad Du köper för aktier utan vad Du betalar för dem.

Kass och en annan känd profil, Howard Marks, anser att börserna nu matas av billiga pengar från kvantitativa lättnad. De anser att med räntor nära noll så har FED skapat ett monster som visserligen skapar en brygga, men som inte kan leverera resultat av sig självt.

36 syltmunkar

David Einhorn på Greenlight Capital har en liknande syn på marknaden. Han har liknat Feds penningpolitik vid att äta 36 syltmunkar. Den första syltmunken ger en energikick, men 36 är för mycket av det goda. Han konstaterar att billiga pengar i form av kvantitativa lättnader är destruktiv och faktiskt bidrar till att bibehålla den långsamma takten i ekonomin.

Kass har också gjort parallellen mellan tech bubblan i början av 2000-talet till dagens aktiemarknad. När bubblan började brista gick det att se att det skapades en grundläggande förändring i synen hos de stora förvaltarna, de allokerade om sitt kapital från high tech till värdeaktier. Samma förändring har skett under de senaste två månaderna. Både Einhorn och Kass har agerat. I det brev som Einhorn skrev till placerarna i Greenlight Capitals efter det första kvartalet, konstaterar han att ”… vi ser vår andra tech bubblan på 15 år.” Med denna typ av förutsägelser, kan marknaden vara övervärderade med mer än de 12 procent Kass hävdar.

Vi noterar att Kass är kort banker som JP Morgan Chase och Bank of America, medan Greenlight Capital istället valt att blanka ett antal tech aktier, Kass tror att efterfrågan på lån kommer att minska när (inte om) de billiga pengarna försvinner från marknaden eftersom i första hand företagen redan är tillräckligt kapitaliserade.

Kass positiv till vissa aktier

Trots sina negativa uttalanden är Kass positiv till vissa aktier till exempel General Motors och Ocwen Financial. Kass köpte GM efter den senaste tidens kursfall, och säger att han tror på företaget bland annat för att bolaget anställt en mycket uppmärksammad advokat som skall hantera vad han kallar för ”högprofilhändelser” och att GM tagit på sig kostnader på en miljard USD för reparationer och andra kostnader.

Kass har emellertid valt att köpa General Motors i kombination med att blanka Tesla Motors (NASDAQ: TSLA). Kapitaliseringen i till exempel Ford Motors uppgår till cirka 10 000 USD per fordon, i Tesla är samma summa cirka 1,2 MUSD. Det är enorma mängder kapital som denna elbilstillverkare binder i sin balansräkning. Tidigare har spekulationer om att Apple skulle köpa Tesla skapat ett köptryck i aktien, nu är det spekulationerna om att Tesla skall bygga den största globala batterifabriken genom tiderna som håller upp aktiekursen. Med en värdering kring 26 miljarder dollar krävs det en del av ledningen i Tesla för att de skall kunna motivera det börsvärdet. Kass har sagt att han bedömer att de stora etablerade biltillverkarna har djupa fickor och förmågan att massproducera, något som bör ge dem ett övertag i det långa loppet. Vad tror Du? Är börsen övervärderad?

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära