Följ oss

Nyheter

Aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder

Publicerad

den

Aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder

Aktivt förvaltade fonder finns i många investeringsportföljer, men deras prestationer har inte varit konsekventa. Istället kan investerare som är oroliga för mindre tillförlitliga alternativ titta på passiva indexbaserade börshandlade fonder som levererar vad de lovar att de göra. De senaste studierna visar att aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder.

Enligt det senaste S & P Dow Jones-indexets SPIVA US-Scorecard för mitten av 2017, underpresterade 56,6% av large cap förvaltarna S & P 500 under året som slutade i juni 2017. 60,7 procent av mid cap förvaltarna underpresterade jämfört med S & P Mid Cap 400. 59,6% av small cap förvaltarna underpresterade jämfört med S & P Small Cap 600.

Tillväxt har varit en utmaning

Under den tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2017 har tillväxten varit en utmaning, eftersom många tillväxtinriktade företag rusade efter valet. Till följd av detta gick tillväxtbolagen bättre än core- och värdeföretag.

Resultaten lyfter fram den cykliska stilen, eftersom förvaltarna gjorde bäst från sig de första sex månaderna med undantag för small caps. Värdeförvaltarna överträffade både kärninnehav och tillväxt ett år tidigare.

Även med dessa siffror ses det år som slutade i juni 2017 som en relativt bättre period för aktiva förvaltare, vilket inte säger mycket för det övergripande aktiva förvaltade fondsegmentet. De flesta förvaltarna underpresterade nämligen sina riktmärken över tiden.

Underpresterar även under längre tid

Sett över en femårsperiod så har 82,4 procent av large cap förvaltarna, 87,2 procent av mid cap förvaltarna samt 93,8 procent av small cap företagen underpresterat sina jämförelseindex. Siffrorna är än värre under de senaste femton åren. Under denna period underpresterade 93,2 procent av large cap förvaltarna, 94,4 procent av mid cap förvaltarna samt 94,4 procent av small cap företagen underpresterat sina jämförelseindex

Eftersom investerare överväger olika fonderna när de fyller ut en väl avrundad investeringsportfölj är det viktigt att överväga faktorer som kan bidra till konsekvent avkastning under lång sikt. På på den aktivt förvaltade fondmarknaden kan investerare finnas höga förvaltningsavgifter, tillsammans med förvaltarspecifika investeringsstilar vilket kan leda till att en aktiv fond underpresterar sitt jämförelseindex. Detta gäller specifikt om en förvaltare arbetar utifrån en specifik metodik som fungerar bra på kort sikt, givet att vissa villkor uppfylls.

Alternativt kan investerare hitta konsekvent avkastning med allmänt observerade jämförelseindex genom ett billig beta-index eller en passiv börshandlad fond som helt enkelt försöker att återspegla resultatet av ett underliggande index.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.