Följ oss

Nyheter

Så här går börsen i dag 20181130

Publicerad

den

Så här går börsen i dag 20181130

Så här går börsen i dag 20181130 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 30/11-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20181130 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20181130. Vill Du också läsa dem varje dag? 

OMXS30 i motreaktion

OMX S30 index

(C 1 515,38 H 1 518,62 L 1 501,65)

OMXS30 steg till 1 519, som högst under torsdagen. I och med att lägsta noteringen 1 448 i år kom in den 20 november innebär det att uppgången så här långt gett 71 punkter. Kortsiktigt har vi en mängd mindre motstånd. Vi anger inte alla då det blir en röra av allt. Men vi använder oss av dem i vår scanning av rörelserna, när vi försöker sortera ut de viktigaste som vi sedan presenterar.

En sådan är 72 punkter, vilket betyder att 1 520 nu är en viktig motståndsnivå i det att index tvekar inför en fortsättning. Våra förväntningar inför närmaste månadsskiftet har varit att vi ska få tvära kast i kurssättningen, vilket gjort det omöjligt att föröka ge sig på att i förväg hitta toppar och lågpunkter i alla dessa kast och rörelser. Men tiden finns där med alla sina reaktionspunkter baserat på en mängd tidigare toppar och lågpunkter.

Denna typ av kortsiktiga rörelser sker inom ramen för den långsiktiga utvecklingen, som sedan den 3 oktober är fallande.

Den 29 gav oss toppen

1 680 och vad är naturligare än att vi är vaksamma på en reaktion 3 månader senare, den 29 november. Torsdagen topp 1 519 ligger 161 punkter lägre. Jag tolkar det som att en mindre tillfällig reaktion är aktuell innan index sedan fortsätter till de nivåer vi listat. En av dessa är 1 537 följt av 1 547. Det ger oss intervallet 1 537-1 547, som motstånd. 1 547-nivån måste sedan brytas och ge en stängningskurs över densamma för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt uppgång.

MA 50-kurvan är fallande och utgör ett motstånd med sitt värde i dag på 1 550 men som om några dagar förstärker motståndet vid 1 547, när kurvan får falla ytterligare. MA 200-kurvan är fallande och beskriver den fallande trenden, långsiktigt. Den har värdet 1 574 idag men då den faller långsamt är det motstånd den representerar inte aktuellt nu. Men väl visar den tydligheten av en fallande trend efter att hela uppgången fullbordades i november 2017 med 1 682, som högst den 6 november.

Vi har sedan tidigare planerat in vår workshop via webben till den 3 december (kvällstid), då vi utgått från att tiden kring den 3 december i år får betydelse för fortsättningen.

När vi ser på de långsiktiga rörelserna förväntar vi oss att de tar ned index på nytt efter att den nu påbörjade rörelsen uppåt är avklarad.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 42,2 och 54,8fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 24,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 62,6 och 46,4 stigande

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

Kursdata: Stockletter.se

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *