Följ oss

Nyheter

57 procent av nettoinflödena till indexfonder

Publicerad

den

57 procent av nettoinflödena till indexfonder. Intresset för indexfonder ökade kraftigt under 2012. Av de totala nettoinflödena under 2012 om 30 842 MSEK gick hela 17 473 MSEK

57 procent av nettoinflödena till indexfonder. Intresset för indexfonder ökade kraftigt under 2012. Av de totala nettoinflödena under 2012 om 30 842 MSEK gick hela 17 473 MSEK till indexfonder. Omräknat till procent innebär detta 57 procent. Detta är ett stort trendbrott och ett efterlängtat sådant. Allt fler investerare båda privata och institutionella investerare har tröttnat på att flera aktivt förvaltade fonder dels tar ut alldeles för höga förvaltningsavgifter, dels att de utvecklas sämre än index. Indexfondernas andel av förmögenheten i aktiefonder uppgår  i dagsläget till 10 procent. Detta är under det globala snittet som beräknas uppgå till cirka 20 procent.

Passiva investeringsformer som indexfonder och börshandlade fonder/ETF:er vinner allt mer terräng och förståelse bland investerare. Att ha en kärna av billiga passiva investeringsalternativ i en långsiktig portfölj är starkt att rekommendera. Med detta säger jag inte att du ska ha alla dina investeringar i passiva investeringsalternativ. En mix är att föredra. För vissa marknader finns det få skäl till att välja ett aktivt förvaltat alternativ då möjligheten till överavkastning jämfört med index är låga.

[table id=550 /]

Källa: Fondbolagens Förening. Förvaltat kapital i indexfonder är exklusive börshandlade fonder/ETF:er. Per sista december uppgick det förvaltade kapitalet i svensk noterade ETF:er till cirka 23 miljarder kronor.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.