Följ oss

Nyheter

2015 inleder med stora insättningar i fonder

Publicerad

den

2015 inleder med stora insättningar i fonder

2015 inleder med stora insättningar i fonder Under januari uppgick det totala nysparandet i fonder till 14,6 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i blandfonder och aktiefonder, medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 135 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 3 136 miljarder.

I januari nettosparades totalt 14,6 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 8,4 miljarder kronor och i aktiefonder nettosparades 7,2 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och hedgefonder hade nettoinflöden på 0,8 respektive 0,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 2,1 miljarder kronor.

150210_nettosparande_1

”Nysparandet i januari har främst gått till blandfonder och vissa typer av aktiefonder, vilket var fondtyper som också var populära 2014. När det gäller blandfonder tolkar vi det som stort ett intresse för riskspridning. De typer av aktiefonder som fortsatt har efterfrågats i januari är Global, Nordamerika, Indien och branschfonder. Global- och Nordamerikafonder har gynnats av en starkare dollar. Indienfonder hade en mycket hög avkastning förra året, vilket också gällde vissa branschfonder såsom bioteknik och läkemedelsfonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader stark och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 7 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor. Globalfonder och Nordamerikafonder hade stora insättningar liksom branschfonder och Asienfonder, i synnerhet Indienfonder. Däremot gjorde spararna nettouttag ifrån Sverigefonder under januari månad.

150210_nettosparande_form_2

Obligationsfonder uppvisade under månaden ett totalt nysparande på 0,8 miljarder kronor. Dock noterade företagsobligationsfonder ett nettoutflöde på 0,6 miljarder.

150210_nettosparande_form_obl_3

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under januari med närmare 135 miljarder kronor, varav cirka 15 miljarder utgjordes av nysparande och omkring 120 miljarder av värdeökning. Vid utgången av månaden uppgick den totala fondförmögenheten till rekordhöga 3 136 miljarder, av vilken 1 768 miljarder (motsvarande 56 procent) var placerade i aktiefonder.

150210_form_4

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.