Följ oss

Nyheter

Världens första daglighandlade fond inriktad mot Augmented Reality

Publicerad

den

Världens första daglighandlade fond inriktad mot Augmented Reality

Under hösten 2018 lanserades Augmented Reality Fund, en aktivt förvaltad fond som med stock picking ska välja ut de bolag inom AR – sektorn med störst framtidspotential. Fonden levererade en avkastning på 41,2 % 2019 och året därpå 2020, hela 48,7%

Augmented Reality (AR) är bara i början av sin utveckling och timingen för att investera i AR är optimal konstaterar fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Vad är AR?

Virtual Reality (VR), som oftast är mer välkänt, skapar en helt artificiell värld genom att man sätter på sig VR-glasögon. Augmented Reality (AR) innebär att man kompletterar den verkliga världen med digital information av olika slag, Det kan röra sig om exempelvis hologram, siffror eller anvisningar vilket spelet Pokémon Go är ett känt exempel på. Dessa digitala objekt ser man vanligtvis genom sin smartphone eller med särskilda AR-glasögon.

– Det finns i princip ingen sektor som inte kommer att påverkas. Utbildning, industrin, sjukvård och logistik är exempel på branscher där användningen av AR ökar kraftigt. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser, det finns en mängd situationer där digital information kan vara hjälpsam. Ett vanligt användningsområde är exempelvis när ett företag ska montera komplexa produkter. Arbetarna kan få instruktioner i sina synfält genom ett par AR-glasögon istället för att bläddra i en tjock manual. Det är tidseffektivt samtidigt som antalet fel minimeras slår Magnus Nicklasson fast och fortsätter:

-Däremot har teknologin ej riktigt penetrerat konsumentmarknaden ännu. Jag är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan så sker. Vi behöver fler applikationer som lockar användare, det räcker egentligen med ett ”Killer Case”. Vidare tror jag att 5G kommer att vara en viktig faktor, så att vi kan hantera de tekniska krav som AR för med sig. När väl AR-glasögon för konsumentmarknaden släpps så kommer det att bli ett enormt lyft. Jag är helt övertygad om att vi alla kommer att använda oss av AR-glasögon dagligen. Om detta kommer ta två, tre eller t.o.m. fem år är däremot mer osäkert.

Varför investera i AR?

-Kort och gott tillväxt. AR-sektorn kommer att växa explosionsartat de närmsta åren. Titta exempelvis på hur techjättar som Apple och Microsoft agerar, de satsar enorma resurser på AR genom R&D, uppköp och rekryteringar, förklarar Magnus.

-Att nischa en fond mot en sektor som vi vet kommer ha en stark tillväxt är tacksamt. Jag är övertygad om att AR-sektorn kommer att ha en väsentligt starkare tillväxt och därmed ökade möjligheter till vinst och avkastning än marknaden generellt. Om vi bara lyckas med vår uppgift att plocka ut sunda bolag inom segmentet tror jag att vi ligger riktigt bra på det, konstaterar Magnus.

Hur exponerar ni er mot AR?

AR-sektorn är en tämligen ung bransch. Många av bolagen är fortfarande privata och därmed ej tillgängliga för fonden p.g.a. likviditetsskäl. Framöver kommer däremot många bolag noteras vilket är något som noga bevakas av Magnus och hans team.

Idag utgörs ca 30 % av fonden utav renodlade AR-bolag. Ambitionen är att denna del ska öka i takt med att fler AR-bolag världen över noteras. Dessa bolag sysslar antingen med hårdvara eller mjukvara. Ett exempel på bolag i fonden är svenska XMReality som satsar på ett av de främsta användningsområdena för AR, nämligen ”Remote Guidance”, vilket innebär att man på avstånd kan få hjälp genom att dela sitt synfält med en expert som med AR kan ge dig assistans i ditt synfält.

Den största delen av fonden utgörs av bolag som tillverkar olika komponenter som är viktiga för användningen av AR-teknologin. Exempel på sådana komponenter är lasers, sensorer och datorchips. Ett exempel på bolag är Lumentum som tillverkar en laser som är en central del för 3D-igenkänning vilket är mycket vad AR handlar om. Lumentum är t.ex. huvudleverantör av dessa lasers till Apple, som börjat implementera 3D-igenkänning i sina iPhones.

Något annat som är viktigt att tänka på som investerare?

-När man investerar i nya teknologier är det alltid förknippat med visst mått av spekulation och risk. Många av bolagen befinner sig i en utvecklingsfas och strävar efter att nå lönsamhet. Av denna anledning tycker jag att en aktiefond passar perfekt. Man får en bred exponering och en bra diversifiering, vilket sänker risken, säger Magnus och fortsätter:

-Vidare menar jag att Augmented Reality lämpar sig perfekt som tema för en fond. Mitt investeringsuniversum är tillräckligt stort för att kunna hitta spännande och nischade bolag samtidigt som att det ej är för stort och generellt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *